TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2020

883 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği

Özyurt, M. (2020). 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2568-2594. http://dx.doi.org/10.26466/opus.725042

21.Yüzyıl Öğrenmeleri için Teknoloji Yeterliği Öz-Değerlendirme Ölçeği

Fidan, M., Debbağ, M., & Çukurbaşı, B. (2020). Technology proficiency self-assessments of teachers becoming professional in the 21st century: A scale adaptation study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(2), 465-492. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2020.016

3-4 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY 1)

Simsar, A., Yalçın, V. ve Dinler, H. (2020). 3-4 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY 1): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. I. International Congress of Pedagogical Research, 24-26 June 2020, Düzce.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Etkililik Ölçeği

Selçuk, G., Atalmış, E. H. ve Ataç, A. (2020). Öğretmen ve öğrencilere göre 4006 TÜBITAK bilim fuarları etkililikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 750-774. doi: 10.33437/ksusbd.770025

48-72 Aylık Çocuklar için Temel Kavram Kazanımını Değerlendirme Ölçeği

Yaman Baydar, I. ve Kandır, A. (2020, Mart). 48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Kavram Kazanımını Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. IKSAD, Ankara, Türkiye.

5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY 2)

Yalçın, V., Simsar, A. ve Dinler, H. (2020). 5-6 Yas Çocuklari için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 78-97. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.5

5/6 Yaş Çocukları için Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Atan, A. (2020). 5-6 yaş çocuklarda psikolojik iyi oluş: bir model önerisi ve ebeveynler ile öğretmenlerin kişilik tipleri, ego durumları ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordayıcı rolü [Yayınlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

60-72 Aylık Çocuklar için Çevreye Yönelik Sürdürülebilir Davranışları Değerlendirme Ölçeği

Özkan, B., Tuğluk, M.N., & Yiğitalp, N. (2020). Environmental Sustainability Scale for children 60-72 months old: A validity and reliability study. Journal of Education and Training Studies 8(1), 33-41.

9-11 Yaş Grubu Çocuklarda Kahvaltıya Yönelik Tutum Ölçeği

Bektaş, İ., Bektaş, M., Demir, D., Demir, Ş., Ayar, D., & Kudubeş, A. A. (2020). Psychometric Properties of the Turkish Version of the ‘Nine to Eleven-Year-Olds’ Attitudes Towards Breakfast Questionnaire. Journal of Pediatric Research, 7(4), 342-348. doi: 10.4274/jpr.galenos.2020.47704

9-18 Yaş Nomofobi Ölçeği

Özdemir, E.Z., & Bektaş, M. (2020). Psychometric properties of a Turkish version of the Nomophobia Scale for the Nine-Eighteen Age Group. Journal of Pediatric Research, 7(4), 316-322. https://doi.org/10.4274/jpr.galenos.2020.63425.

A İş Stresi Ölçeği-20

Tatar, A. (2020). Madde yanıt kuramıyla A İş Stresi Ölçeği-20’nin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.1), 14-22. doi:10.5455/apd.77173

Abeer Çocuk Dental Anksiyete Skalası

Aslan, A. (2020). Abeer Çocuk Dental Anksiyete Skalası'nın (ACDAS) Türkçe uyarlamasının geçerlilik-güvenilirliği [Yayınlanmamış uzmanlık tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Acil Sağlık Çalışanları için Mesleki Kaygı Ölçeği

Postacı, E. S., Uysal, İ., Aytuğ-Koşan, A. M. ve Toraman, Ç. (2020). Acil Sağlık Çalışanları için Mesleki Kaygı Ölçeğinin geliştirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 19(58), 102-115. doi: 10.25282/ted.689108

Açık Alanda Oyun Tutum Ölçeği

Erdem, D. (2020). Çocuklar için Açık Alanda Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği: Uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 59-82. https://doi.org/10.21764/maeuefd.523925

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci Ölçeği

Özcan, M. (2020). Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direnci üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Esneklik Ölçeği

Kokoç, M. (2020). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Esneklik Ölçeğini Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama,10(2), 366-385. http://dx.doi.org/10.17943/etku.643358

Adalet Değeri Ölçeği

Karadavut, T., Karadağ, S. ve Nacar, B. (2020). Adalet Değeri Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 150-163. https://doi.org/10.31834/kilissbd.699877

Aday Öğretmen Mentorluk Rolleri Ölçeği (A-ÖMRÖ) ve Danışman Öğretmen Mentorluk Rolleri Ölçeği (D-ÖMRÖ)

Naillioğlu-Kaymak, M., ve Sezgin, F. (2020). Aday ve Danışman Öğretmenler İçin Mentörlük Rolleri Ölçeklerinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. JRES, 7(1), 349-375.

Adölesanlar için Sağlıklı Yaşam Tarzı İnanç Ölçeği

Kudubeş, A. A., & Bektas, M. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of The Healthy Lifestyle Belief Scale for Adolescents. Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.02.006

Afet Hazırbulunuşluk Ölçeği

Şentuna, B., ve Çakı, F. (2020). Balıkesir Örnekleminde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Afet Hazırbulunuşluk Ölçeği. İdealKent, 11(31), 1959-1983. https://doi.org/10.31198/idealkent.728896

Afete Müdahale Özyeterlilik Ölçeği

Koca, B., Cagan, O., & Ture, A. (2020). Validity and reliability study of the Turkish version of the Disaster Response Self-Efficacy Scale in undergraduate nursing students. Acıbadem University Journal of Health Sciences, 11(3), 515-521. DOI: 10.31067/0.2020.301

Ağır Bilişsel Tempo Ölçeği

Gözpınar, N., Çakıroğlu, S., & Görmez, V. (2020). Psychometric properties of the Sluggish Cognitive Tempo Scale in a Turkish sample of children and adolescents. Journal of Attention Disorders, 1-9. http://doi.org/10.1177/1087054720961824

Ağrı Merkeziyet Ölçeği

Özsoy Ünübol, T. & Unal Ulutatar, Ç. (2020). Cross‐cultural adaptation and validation of the Turkish version of Centrality of Pain Scale in patients with fibromyalgia syndrome. International Journal of Rheumatic Diseases, 23(6), 772-777. doi: 10.1111/1756-185X.13825

Ahlaki Bütünlük Ölçeği

Okan, N., & Eksi, H. (2020). The adaptation of the Moral Integrity Scale into Turkish and analysis of the psychometric features. Spiritual Psychology and Counseling, 5(3), 327–340. https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.3.124

Aile Beslenme ve Fiziksel Aktivite Ölçeği

Özdemir, Ş. (2020). Çocukluk çağı obezitesini değerlendirmede kullanılan 'Aile Beslenme ve Fiziksel Aktivite Ölçeği'nin' Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması [Tıpta Uzmanlık Testi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi