TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/397/buyuk/111-117.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 130 Duygu Durumu, Duygusal Tepkiler ve Motivasyon » 160 Mesleki Gelişim ve Meslek/Kariyer Danışmanlığı » 178 Pozitif Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210

 Geliştiren/Uyarlayan: Aslı Yeşil, Ümit Ergün, Cumhur Amasyalı, Fatih Er, Nesligül Nihal Olgun, A. Tamer Aker


Yıl: 2010


Kaynak Adı: Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması


Dergi: Nöropsikiyatri Arşivi


Cilt: 47


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 111-117


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/npa.5210


Sorumlu Yazar: Aslı Yeşil


İletişim: yesilasli8@yahoo.com


Ölçülen Özellikler: Çalışanlarda Yaşam Kalitesi


Alt Boyutlar: Eşduyum Yorgunluğu, Mesleki Tatmin, Tükenmişlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 3 alt boyut ve 30 madde
Mesleki Tatmin (10 m)
Tükenmişlik (10 m)
Eşduyum Yorgunluğu (10 m)


Kimlere Uygulanabilir: Çalışan Yetişkinler


Derecelendirme: 5'li Likert (0=Hiçcie zaman, 5=Her zaman)


Ölçek Puanlaması: Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 150 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır (1, 4, 15, 17 ve 29.maddeler).


Ölçek Değerlendirmesi: Birinci alt ölçekten alınan yüksek puan, yardım eden olarak memnuniyet veya tatmin duygusunun düzeyini gösterir. İkinci alt ölçekten alınan yüksek puan tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Üçüncü alt ölçekten alınan yüksek puan stres düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.


Geçerlik: Mevcut literatürde eflduyum yorgunluğunu (Compassion fatigue), mesleki tatmini( compassion satisfaction) ölçen bir ölçme aracına rastlanılmadığı için eflduyum yorgunlu
ğu ve mesleki tatmin sonucu oluşabilecek durumları tespit etmek için kullanılan ölçeklerle ilişkisi ölçülmüştür. ÇYKÖ’nün
Tükenme ve Kısa Belirti Envanteriyle (.39-.40) dışsal geçerlilik
açısından da yeterli olduğunu düşündürmektedir.


Güvenirlik: ÇYKÖ’nün Cronbach’s Alfa değeri: 0.848 olarak hesaplanmıştır. Mesleki tatmin alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri:
0.819’dur. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa değeri: 0.884’tür. Tükenmişlik alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri: 0.622’dir. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa
değeri: 0.575’dir. Eşduyum yorgunluğu alt ölçeğinin Cronbach’s
Alfa değeri: 0.835’dir. Maddelerin standardizasyonu esas alınarak hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri: 0.841’dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Professional Qualitiy of Life Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Stamm, B. H. (2005). The ProQOL Manual. Retrieved from http://compassionfatigue.org/pages/ProQOLManualOct05.pdf


Orijinal Ölçek Yazarlar: Beth Hudnall Stamm


Orijinal Ölçek Yıl: 2005


Orijinal Ölçek Link: http://compassionfatigue.org/pages/ProQOLManualOct05.pdf


Orijinal Ölçek DOI: http://dx.doi.org/10.4274/npa.5210


Orijinal Ölçek Cilt: 47


Orijinal Ölçek Sayı: 2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 111-117


Orijinal Ölçek Geçerlik: Mevcut literatürde eflduyum yorgunluğunu (Compassion fatigue), mesleki tatmini( compassion satisfaction) ölçen bir ölçme aracına rastlanılmadığı için eflduyum yorgunlu
ğu ve mesleki tatmin sonucu oluşabilecek durumları tespit etmek için kullanılan ölçeklerle ilişkisi ölçülmüştür. ÇYKÖ’nün
Tükenme ve Kısa Belirti Envanteriyle (.39-.40) dışsal geçerlilik
açısından da yeterli olduğunu düşündürmektedir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik: ÇYKÖ’nün Cronbach’s Alfa değeri: 0.848 olarak hesaplanmıştır. Mesleki tatmin alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri:
0.819’dur. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa değeri: 0.884’tür. Tükenmişlik alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri: 0.622’dir. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa
değeri: 0.575’dir. Eşduyum yorgunluğu alt ölçeğinin Cronbach’s
Alfa değeri: 0.835’dir. Maddelerin standardizasyonu esas alınarak hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri: 0.841’dir.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi