TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Mesleki Tatmin

6 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210  

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Kırlıoğlu, M. ve Başer, D. (2020). Çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeği’nin (ÇYKÖ) doğrulayıcı faktör analizi: sosyal hizmet uzmanları örneklemi. Turkish Studies – Social Sciences, 15(5), 2561 – 2573. https://doi.org/10.47356/TurkishStudies.41760

Fizyoterapistlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Turhan, B. (2018). Fizyoterapistlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Öğretmen Mutluluğu Ölçeği

Aslan, Ö. Ş. ve Göçen, A. (2022). Öğretmen Mutluluğu: Bir Ölçek geliştirme çalışması. Harran Maarif Dergisi , 7 (2) , 179-202. https://doi.org/10.22596/hej.988450

Sosyal hizmet uzmanlarının engelliğe ilişkin tutumları ölçeği

Kalaycı Kırlıoğlu, H. İ. & Kırlıoğlu, M. (2021). SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ENGELLİLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Toplum ve Sosyal Hizmet , 32 (3) , 771-786. https://doi.org/10.33417/tsh.875472

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi