TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Orijinal Ölçek Yıl Yıllar: 2005

46 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ajitasyon-Sedasyon Skalası (RASS)

Sılay, F.,& Akyol, A. (2017). Yoğun bakım ünitelerinde Sedasyon-Ajitasyon ve ağrı değerlendirmesinde kullanılan iki ölçüm aracının Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 126). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği

Aydemir-Karakulak, H. (2009).Anne-Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk toplumuna uyarlanması (Aydın örneği). (Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Aşk Yaşam Doyumu Ölçeği

Akın, A., Yıldız, B. ve Akın, Ü. (2015). Aşk Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 43-53.

Basit Omuz Testi

Ayhan, Ç., Ünal, E. ve Yakut, Y. (2010). Basit Omuz Testi’nin Türkçe versiyonu: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(2), 68-74.

Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Doğan, T., Sapmaz, F. ve Totan, T. (2010). Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,12(2), 121-129.

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210  

Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği

Beşiroğlu, L., Ağargün, M. Y., Boysan, M., Güleç, M. ve Eryonucu, B. (2007). Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(3), 197-205.

Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği

Yanık, M., Ayyıldız, T. K., & Altıntaş, H. K. (2019). Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(3), 179-188.

Çokkültürlü Yeterlik Ölçeği

Akcaoğlu, M.Ö. ve Arsal, Z. (2018). Çokkültürlü Yeterlik Ölçeği'nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 261-270.

Dağıtımcı Liderlik Hazır Bulunuşluk Ölçeği

Arabacı, İ. B., Karabatak, S. ve Polat H. (2016). Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Algıları. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 1015-1032.

Değer Yönelimleri Ölçeği

Çalışkan, H. ve Karademir, Ç. (2014). Değer Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(28), 47-68.

Duyarlı Sevgi Ölçeği

Akın, A. ve Eker, H. (2012). Duyarlı Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 75-85.

Ebeveyne ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Gözden Geçirilmiş Formu

Yavuz, M., Yuksel, N. & Yavuz, B. G. (2018). Examining the psychometric properties of the Turkish Inventory of Parent and Peer Attachment revised (T-IPPA-R), and the associations between T-IPPA-R and adolescent depression. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(Supplement 2), 72-79.

Endişe ve Anksiyete Ölçeği (EAÖ)

Akyay, A. (2016). Endişe ve Anksiyete Ölçeği, Problemlere Karşı Olumsuz Tutum Ölçeği ve Bilişsel Kaçınma Ölçeği, Türkçe uyarlanması, geçerliliği ve güvenirliliği. (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Entelektüel Sermaye Ölçeği

Özdemir, B. (2016). Örgütsel yapı ve kaynak temelli görüş kapsamında örgütlerde rekabet stratejileri: Türkiye’nin ilk 1000 sanayi kuruluşu’nda bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Evlilik Değerleri Ölçeği

Kalkan, M., Balcı Çelik, S., & Tekin-Çatal, M. (2017). Evlilik Değerleri Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlama çalışması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies (Elektronik). 12(18), 621-636. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12015

Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği

Yılmaz, H. ve Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Reliability and validity vtudy of the students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.

Gençler İçin Müzik Performansı Anksiyetesi Envanteri

Kafadar, A. (2009). Piyanistler örneğinde müzisyenlere özgü performans anksiyetesi. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

Güç Algısı ve Güç Doyumu Ölçeği (İlişki Güç İndeksi)

Toplu-Demirtaş, E., & Fincham, F. (2020). I don’t have power, and I want more: Psychological, physical, and sexual dating violence perpetration among college students. Journal of Interpersonal Violence, 00(0), 1-30. https://doi.org/10.1177/0886260520951319

Heartland Affedicilik Ölçeği

Bugay, A. ve Demir, A. (2010). A Turkish version of Heartland Forgiveness Scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1927–1931. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.390

Hemşirelik Bakım Kalitesine İlişkin Hasta Memnuniyeti Anketi

Donmez, E., Dolu, İ., & Yilmaz, S. (2022). Validity and reliability of a Questionnaire to Measure the Patient Satisfaction With Nursing Care Quality-Turkish version. Asia Pacific Journal of Health Management, 17(2), 1-Doi: 12.10.24083/apjhm.v17i2.1519

İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği

Kılıç Çakmak,.E., Karaoğlan Yılmaz, F., G. & Yılmaz, R. (2015). İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin uyarlanma çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 55-71

Kadın Sağlığı Anketi

Çetinay, P. ve Gülseren, Ş. (2005). Kadın Sağlığı Anketi Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 42, 13-17.

Kadınlar için Cinsel Memnuniyet Ölçeği

Abalı-Çetin, S., & Aslan, E. (2018). Validity and reliability of the Turkish version of the Sexual Satisfaction Scale for Women. Sexuality & Culture. doi: 10.1007/s12119-018-9499-1.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi