TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2010

389 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği

Önder, A., & Gülay, H. (2010). Reliability and validity of the Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 years of children. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 204-224.

Aile Değerlendirme Ölçeği

Polat, S. (2010). Şizofren hastaları ve kardeşlerinde düşünce bozukluğu ve aile işlevleri ile ilişkileri (Tıpta Uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir.

Aile Değerleri Ölçeği

Ekşi, H., Erkilet, A., Otrar, M., Durmuş, A., Erdoğan, A., Kılınç, C., … Gökçek, Y. Z. (2010). Medya profesyonellerinin ve medyanın aile algısı. Ankara: ASAGEM.

Aile İçi Şiddeti Değerlendirme Anketi

Demirbağ-Bolat, S. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin şiddete yönelik tutum ve zorba-kurban olma durumlarının aile içi şiddet açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Aile Yılmazlık Ölçeği

Kaner, S. ve Bayraklı, H. (2010). Aile Yılmazlık Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(2), 47-62.

Akademik Öz-yeterlik Ölçeği

Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranışını açıklayacı bir model (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akne Yaşam Kalite Ölçeği

Tuncayengin, Ö., Gürel, M.S. ve Şimşek, Z. (2010). Türkçe Akne Yaşam Kalite Ölçeği geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin akne şiddeti ile değişimi. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 20(3),117-125.

Akran Zorbalığı Ölçeği

Kutlu, F. ve Aydin, G. (2010). Akran zorbalığı ölçek gelistirme ön çalismasi: Kendini bildirim formu. Türk Psikoloji Yazilari, 13(25), 1-12.

Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği

Karapolat, H., Eyigor, S., Kirazli, Y., Celebisoy, N., Bilgen, C., & Kirazli, T. (2010). Reliability, validity, and sensitivity to change of Turkish Activities-specific Balance Confidence Scale in patients with unilateral peripheral vestibular disease. International Journal of Rehabilitation Research, 33(1), 12-18. DOI: 10.1097/MRR.0b013e32832c0d72

Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği

Kapıkıran, Ş. ve Acun-Kapıkıran, N. (2010). Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(2), 51-73.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel adalet algısı iş aile çatışması ve algılanan örgütsel destek arasındaki bağlantılar (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Algılanan Sosyalleşme Ölçeği

Bardakçı, S. (2010). Çevrimiçi öğrenme ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 17-39.

Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Çam, S., Serindağ, E. ve İşigüzel, B. (2010). Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 302- 312.

Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği

Yalçınkaya, A. (2010). Ameliyathane yönetimi tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Anasanat Atölye Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği

Haykır, M. (2010). Eğitim fakülteleri resim bölümü öğrencilerinin anasanat atölye derslerine karşı tutumlarının, sanat etkinliklerini izleme edimleri ile beğeni düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yüksek Lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3

Mantar, A., Yemez, B. ve Alkın, T. (2010). Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(3), 225-34.

Anne Yılmazlık Ölçeği

Kaner, S. ve Bayraklı, H. (2010). Anne Yılmazlık Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Journal of Educational Sciences & Practices, 9(17), 77-94.

Anne-Baba İzleme Ölçeği

Karataş, H., Öztürk, C. (2011). Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi(12), 151-157.

Anne-Baba ve Akran Bağlanması Envanteri

Kocayörük, E. (2010). A Turkish adaptation of the inventory of parent and peer attachment: The reliability and validity study. Eğitim Araştırmalan-Eurasian journal of Educational Research, 40,133-151.

Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği

Kaya, İ. (2010). Anne-babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği'nin geliştirilmesi: Psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Anne-Yetişkin Kız Ölçeği

Onaylı, S., Erdur-Baker, Ö. ve Aksöz, İ. (2010). The Turkish adaptation of the Mother-Adult Daughter Questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1516-1520. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.318

Annelerde Postpartum Yaşam Kalitesi Anketi

Yılmaztürk, Y. (2010). Postpartum dönemindeki kadınların yaşam kalitesinin incelenmesi (Yüksek Lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Antisosyal İnanç ve Tutumlar Ölçeği

Bal, L. (2010). Antisosyal İnanç ve Tutumlar Ölçeği'nin uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği

Temel, A. B., Uysal, A., Ardahan, M., & Ozkahraman, S. (2010). Barriers to Research Utilization Scale: psychometric properties of the Turkish version. Journal of Advanced Nursing, 66 (2), 456-464.

Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi