TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Nöropsikiyatri Arşivi

49 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A Aleksitimi Ölçeği

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Alioğlu, S., Çimen, S., Güven, H., ve Ay, Ç. E. (2017). Özellik yaklaşımıyla aleksitimiyi ölçme-ı: a aleksitimi ölçeği madde seçimi ve faktör yapısının oluşturulması. Nöropsikiyatri Arşivi; 54: 216-224. DOI: 10.5152/npa.2017.12769

Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği

Aydoğan, A. S., Gülseren, Ş., Sarıkaya, Ö. Ö. ve Özen, Ç. (2015). Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, 371-375. doi:10.5152/npa.2015.8820

Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği

Arabacı-Baysan, L. ve Çam, M. O. (2011). Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği geliştirme. Nöropsikiyatri Arşivi, 48, 175-183. doi: 10.4274/Npa.Y5799

Algılanan Aile Yükü Ölçeği

Arslantas, H., Adana, F., Dereboy, F., Altinyazar, V., İnal, S., Ildirli, G. S. ve Kırcı, Ç. (2011). Algılanan Aile Yükü Ölçeği'nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48(1), 53-58. doi: 10.4274/npa.y5617

Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası

Koç, F., Balal, M., Demir, T., Alparslan, Z. N. ve Sarıca, Y. (2016). Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası'nın Türkçe'ye uyarlanması ve güvenirlilik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi , 53, 229-233. DOI: 10.5152/npa.2016.11334

Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi-Çocukluk Formu

Diriöz, M., Alkın, T., Yemez, B., Eminağaoğlu, N. ve Onur, E. (2012). Ayrılma anksiyetesi belirtileri için yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Noropsikiyatri Arşivi, 49(1), 6-13. doi: 10.4274/npa.5955

Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi-Yetişkin Formu

Diriöz, M., Alkın, T., Yemez, B., Eminağaoğlu, N. ve Onur, E. (2012). Ayrılma anksiyetesi belirtileri için yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Noropsikiyatri Arşivi, 49(1), 6-13. doi: 10.4274/npa.5955

Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği

Demirbaş, H., İlhan-Özgür, İ., Doğan, Y. B. ve Canatan, A. (2014). Reliability and validity of the Turkish version of the Addiction Severity index in male alcohol dependents. Noropsikiyatri Arşivi, 51(3), 216-221. https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6767

Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu

Tamam, L., Güleç, H. ve Karataş, G. (2013). Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu (Bıs-11-Kf) Türkçe uyarlama çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 130-134. doi: 10.4274/npa.y 6296

Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği

YILDIZ İ, BAŞAR K, KARADAĞ ÇAMAN Ö, İNKAYA A (2021). Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 58(4), 292 – 299. 10.29399/npa.27299

Bilişsel ve Duygulanımsal Empati Ölçeği

GICA, Ş., BÜYÜKAVŞAR, A., İYİSOY, M. S., & GÜLEÇ, H. (2020). Bilişsel ve Duygulanımsal Empati Ölçeği’nin (BDEÖ) Psikometrik Özellikleri: Türk Popülasyonunda Güvenilirlik ve Faktör Analizi Çalışması.

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210  

Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2013). Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye stardardizasyon çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 100-109. https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6219

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ev Derecelendirme Ölçeği

Meriçli-Aksu, E. ve Turan, F. (2014). SCALES-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul ve Ev Derecelendirme Ölçekleri’nin karşılaştırılması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 51(3), 195-204. https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6548

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul Derecelendirme Ölçeği

Meriçli-Aksu, E., ve Turan, F. (2014). SCALES-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul ve Ev Derecelendirme Ölçekleri’nin karşılaştırılması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 51(3), 195-204.https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6548

Diyaliz Hastaları için Yaşam Kalitesi Endeksi

Korkut, Y. (2007). Ferrans ve Powers' ın Diyaliz Hastaları için Yaşam Kalitesi Endeksinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 44(1), 14-18.

DSM-5 Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu

Yalın Sapmaz Ş., Ergin D., Özek Erkuran H., Şen Celasin N., Öztürk M., Karaarslan D., Köroğlu E. ve Aydemir Ö. (2017). DSM-5 Travma sonrası stres belirtileri şiddet ölçeği çocuk formunun türkçe güvenilirliği ve geçerliliği. Nöropsikiyatri Arşivi; 54: 205-208. DOI: 10.5152/npa.2017.15913

Epilepsi Damgalanma Ölçeği

Kuloğlu-Pazarcı, N., Parasız Yükselen, N., Aydın, Ş,, Unlusoy Acar, Z. ve Necioğlu-Örken, D. (2016). Epilepsi Damgalanma Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi. Advance online publication. doi: 10.5152/npa.2016.12673

Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği

Tutar-Güven, Ş. ve İşler, A. (2015). Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 52: 47-53. doi: 10.5152/npa.2015.7399

Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Mollaoğlu M., Mollaoğlu M. ve Durna Z. (2017). Epilepsili hastalarda yaşam kalitesi ölçeği’nin (QOLIE-10) geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi;54: 229-243. DOI: 10.5152/npa.2016.13809

Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Mollaoğlu, M., Durna, Z. ve Bolayır, E. (2015). Türkiye’deki Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-31) geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, 289-295. doi: 10.5152/npa.2015.8727

Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Mollaoğlu, M., Mollaoğlu, M. ve Durna, Z. (2016). Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-10) geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi. Advance online publication. doi: 10.5152/npa.2016.13809

Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği

Baysan-Arabacı, L., Bora, E. ve Özgür, G. (2011). Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği’nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 48, 135-139. DOI: 10.4274/npa.y5716

İçsel Durum Ölçeği

Maçkalı, z., Akkaya, C. ve Aydemir, Ö. (2016). İçsel Durum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 53, 222-228. doi: 10.5152/npa.2015.8715

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi