TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alkol Kullanım Bozukluğuna Yönelik Toplumsal Damgalama Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. İzin için ayrıca e-posta gönderilmesine gerek yoktur.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Atlam, D., Şaşman-Kaylı, D., & Durusoy, R. (2023). Development Of Public Stigma Scales On Alcohol Use Disorder And Substance Use Disorder. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 1-17.  https://doi.org/10.1080/15332640.2023.2253172


Geliştiren/Uyarlayan
Demet Atlam, Derya Şaşman Kaylı, İsabel Raika Durusoy Onmuş


Yıl
2023


Kaynak Adı
Development Of Public Stigma Scales On Alcohol Use Disorder And Substance Use Disorder.


Dergi
Journal of Ethnicity in Substance Abuse


Sayfa Aralığı
1-17


Link:
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/15332640.2023.2253172?needAccess=true&role=button


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


DOI
https://doi.org/10.1080/15332640.2023.2253172


Sorumlu Yazar
Demet Atlam


İletişim
demet.havaceligi@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Alkol Bağımlılığı, Ayrımcılık, Damgalama, Toplumsal yaklaşım


Alt Boyutlar
Güvensizlik, Sosyal Mesafe, Uyumsuzluk, Yetersizlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
1.Alkol kullanım bozukluğu olan kişilerden uzak durmayı tercih ederim.
2.Alkol kullanım bozukluğu olan biriyle aynı sosyal ortamda bulunmak beni rahatsız eder.
3.Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerin yanında gergin olurum.
4.Alkol kullanım bozukluğu olan biriyle komşu olmak istemem.
5.Alkol kullanım bozukluğu olan biriyle aynı işyerinde olmak beni rahatsız eder.
6.Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerden korkarım.
7.Alkol kullanım bozukluğu olan bireylere borç vermek istemem.
8.Alkol kullanım bozukluğu olan biriyle aynı evde yaşamak istemem.
9.Alkol kullanım bozukluğu olan bireylere güvenmekte zorlanırım.
10.Alkol kullanım bozukluğu olan bir kişi kendi başına bir işin üstesinden gelemez.
11.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler başarılı olamaz.
12.Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerin karakteri zayıftır.
13.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler kendine bakamaz.
14.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler öfkelerini kontrol etmekte zorlanır.
15.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler ahlak kurallarına önem vermez.
16.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler şiddete eğilimlidir.
17.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler toplumsal kurallara uymaz.
18.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler suç işlemeye yatkındır.
19.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler kendini kontrol edemez.
20.Alkol kullanım bozukluğu olan bireyler toplum için tehlike oluşturabilir.


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş üstü ve yetişkinler, Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li likert (1=kesinlikle katılmıyorum-5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilecek puan 20 ile 100 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Herhangi bir kesme noktası yoktur. Ölçekten alınan puan arttıkça damgalama artmaktadır. Bu ölçek diğer bağımlılık türleri için dönüştürülmemelidir. Alkol kullanım bozukluğu / alkol bağımlılığı odaklı hazırlanmıştır. Madde kullanım bozukluğu için farklı bir ölçme aracımız bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
Bu ölçek, tüm alt boyutlarıyla damgalamanın düşünsel, duygusal ve davranışsal yönlerini gösterir. Alt ölçeklerden sosyal mesafe, damgalamanın duygusal ve davranışsal yönüyle ilgili bilgi sunmaktadır. Ölçek aynı zaman alkol kullanım bozukluğu / alkol bağımlılığı olan bireylere yönelik olarak tutumu da değerlendirmektedir.
Ölçeğin 4 alt boyutu bulunmaktadır. 1.alt boyut uyumsuzluk, alkol kullanım sorunu olan bireylerin uyumsuz olduğuna yönelik düşünceleri (stereotipleri) içerir. Uyumsuzluk, (14,15,16,17,18,19,20) maddelerini içerir. 2.alt boyut sosyal mesafe, alkol kullanım sorunu olan bireylere yönelik oluşturulan sosyal mesafeyi ifade eder. Bu alt boyutta gergin olma, korku duyma gibi duygular ile ayrımcı davranışlar olan uzak durmaya ilişkin maddeler yer alır. Sosyal mesafe faktörü, (1,2,3,4,5,6) maddelerini içerir. 3.alt boyut yetersizlik, alkol kullanım sorunu olan bireyleri yetersiz görmeyi ifade eder. Yetersizlik alt boyutunun maddeleri (10,11,12,13) şeklindedir. 4. alt boyut ise güvensizliktir, özellikle alkol kullanım sorunu olan bireylerle ikili ilişkilerde güvensizlik yaşamayı ifade eder. Güvensizlik alt boyutunun maddeleri (7,8,9) şeklindedir.


Geçerlik
Açımlayıcı Faktör Analizi, KMO değeri=0.934. Bartlett’s test of Sphericity değerleri (χ2=4849.126, df = 190, p= .0001).
20 maddeli ölçek, açımlayıcı faktör analizinde varimax döndürme metodu kullanılmış ve 4 faktörlü bir yapı oluşmuştur. Ölçek toplam varyansın %67,6'sını açıklamaktadır. Ölçeğin alt boyutları sırasıyla uyumsuzluk %20,9; sosyal mesafe %18; yetersizlik (%16,9); güvensizlik (%11,6) olarak açıklamaktadır.
Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, χ2/df = 2.505, CFI = .94, NFI = .91, GFI = .90, RMSEA = .062. değerleri ile CFI, NFI, GFI ve RMSEA kabul edilebilir düzeyde, Cmin/df iyi uyum indekslerini karşılamaktadır. Alt boyutlar arasındaki standardize regresyon ağırlıkları .48 to .84 aralığındadır ve anlamlıdır. Ölçek toplma puanı ve alt boyutlar arasındaki ilişki .75 to .88 aralığındadır.


Güvenirlik
Ölçeğin güvenirlik değerleri oldukça yüksektir (Cronbach’s α =0 .93). Uyumsuzluk (α= .90); sosyal mesafe (α= .88); yetersizlik (α= .88) ve güvensizlik (α= .76) için iç tutarlık değerleri yüksektir.
Ölçeğin test tekrar güvenirliği .75 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi