TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 18 yaş üstü ve yetişkinler

40 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aktarılan Psikolojik Travma Ölçeği

Uslu, B. (2021). Aktarılan psikolojik travmaya dair ölçek geliştirme çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Aşı Karşıtlığı Ölçeği

Kılınçarslan, M.G., Sarıgül, B., Toraman, Ç., & Şahin, E. M. (2020). Development of valid and reliable Scale of Vaccine Hesitancy in Turkish language. Konuralp Medical Journal, 12(3), 420-429. doi: 10.18521/ktd.693711

Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)

Horozcu, Ü., & Güneş, A. C. 82019). Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 171-202. https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.01

Beslenme Bilgi Ölçeği (BBÖ)

Öngün Yılmaz, H., Aydın Haklı, D., Toğuç, H., Çobanoğlu, Z., Öner Sayar, C., Erkul, C., & Günal, A. M. (2021). Nutrition knowledge scale (NKS): development, factor structure, and validation for healthy adults. Progr Nutr, 23(3), e2021104. https://doi.org/10.23751/pn.v23i3.11030

Beslenme-Egzersiz Davranışları Ölçeği

Yurt, S. ve Yıldız, A. (2016). Adolesanlar için beslenme egzersiz davranışlarını değerlendirme ölçüm aracının geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Türkiye Klinikleri Journal of Public Health Nurs-Special Topics, 2(1),19–25.

Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Ardanıç, P. (2017). Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

COVID-19 Önleme, Tanıma ve Ev Yönetimi Öz Yeterlilik Ölçeği

Çağan, E. S., Solmaz, E., & Ekşioğlu, A. (2022). COVID-19 prevention, recognition and home management Self-Efficacy Scale: A validity and reliability study. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(8), 130–141. https://doi.org/10.55433/gsbd.200

COVİD-19 HANEHALKI ÇEVRE ÖLÇEĞİ

Öztürk, M. S., Yılmaz, N., Demir Erbil, D., & Hazer, O. (2020). Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 295-314. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44424

COVID-19 Korkusu Ölçeği

Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International Journal of Mental Health and Addiction. doi: 10.1007/s11469-020-00331-y

Covid-19 Pandemisinin Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Meslek Mensuplarına Etkileri Ölçeği

Tekbaş, I., Aktaş, A., Azaltun, M., Söylemez, S.,& Atasoy, A. (2022). Covıd-19 pandemisinin muhasebe mesleği ve muhasebe meslek mensuplarına etkileri üzerine bir araştırma.Mali Cözüm Dergisi, 32(171), 65-101.

Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği

Sarıçam, H. (2022). A Scale Development Study: Psychometric Properties of the Cumhuriyet Subjective Sleep Quality Scale. Cumhuriyet Medical Journal, 44(1), 44-50. DOI: 10.7197/cmj.1070438

Demanslı Hastalara Bakım Verenlerde Bakım Yükü Ölçeği

Aslan, S. & Aylaz, R. (2018). Demanslı Hastalara Bakım Verenlerde Bakım Yükü Ölçeği'nin geliştirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 21(3), 456-466. doi: 10.31086/tjgeri.2018344061

Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği (DSOMÖ)

Kilci, A.K. (2019). Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği (DSOMÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences - IJSETS, 6(1), 6– 18. DOI: 10.18826/useeabd.623526

Duygulara İlişkin İnançlar Ölçeği

Koç, M. S. & Uzun, B. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Beliefs About Emotions Questionnaire (BAEQ) and a preliminary investigation in relation to emotion regulation. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, XXVI(1), 67-88.

Fertilite Sağlığı Bilgi Ölçeği

Sümen, A. & Teskereci, G. (2022). Fertilite Sağlığı Bilgi Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.987505

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği 9

Kaya, C., Chan, F., Brickham, D., Allen, M. Sarı, E., Şanal, M., & Topal, T. (2019). Investigating the measurement structure of the Turkish version of the Dysfunctional Attitudes Scale-9. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00252-7

Hoşgörü Eğilimi Ölçeği-Yetişkin Formu

Çalışkan, H., & Çavuş, E. (2020). Hoşgörü Eğilim Ölçeği yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 18(40), 181-205. https://doi.org/10.34234/ded.731250

İlişki Ölçekleri Anketi

Sümer, N. ve Güngör D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir kaşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 71-106.

İlişkide Otantiklik Ölçeği (Authenticity in Relationship – AIRS)

Evin-Akbay, S., & Gündoğdu, M. H. (2021). The Relation between Parental Bonding with Intimacy and Authentic Self In Mediated By Attachment Style. Kastamonu Education Journal, 29(1), 84-102. doi: 10.24106/kefdergi.727091

Kafein Kullanım Bozukluğu Ölçeği

Kaya, S., Bodur, M., Esgin, M., Çakıroğlu, F. P., & Özçelik, A. (2021). Validation of the Turkish Version of the Caffeine Use Disorder Questionnaire in an Adult Population. Int J Ment Health Addict.

Kanser Tedavisinin İşlevsel Değerlendirmesi Ölçeği

Ay, S. & Parvizi, M. (2021). The Functional Assessment of Cancer Therapy General FACT-G Scale Reliability and Validity of a Turkish Version. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2) , 198-203 . DOI: 10.34087/cbusbed.692556

Kapsamlı Entelektüel Tevazu Ölçeği

Çakan, O. (2019). Bilgeliğin yordayıcıları olarak entelektüel tevazu ve beş faktör kişilik özellikleri.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Kariyer Yönetimi Anketi

Kılıç, G. (2008). Kariyer yönetimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kişilerarası Problemler Envanteri

Akyunus, M. ve Gençöz, T. (2016). Kişilerarası Problemler Envanteri Döngüsel Ölçekleri kısa formu psikometrik özellikleri: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 29(1), 36-48.

Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği

Artan, T., Karaman, M., Atak, I., ve Cebeci, F. (2020). COVID-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği'nin değerlendirilmesi. Sosyal Çalışma Dergisi, 4(2), 33-39.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi