TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 18 yaş üstü ve yetişkinler

52 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Aktarılan Psikolojik Travma Ölçeği

Uslu, B. (2021). Aktarılan psikolojik travmaya dair ölçek geliştirme çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Alkol Kullanım Bozukluğuna Yönelik Toplumsal Damgalama Ölçeği

Atlam, D., Şaşman-Kaylı, D., & Durusoy, R. (2023). Development Of Public Stigma Scales On Alcohol Use Disorder And Substance Use Disorder. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 1-17.  https://doi.org/10.1080/15332640.2023.2253172

Aşı Karşıtlığı Ölçeği

Kılınçarslan, M.G., Sarıgül, B., Toraman, Ç., & Şahin, E. M. (2020). Development of valid and reliable Scale of Vaccine Hesitancy in Turkish language. Konuralp Medical Journal, 12(3), 420-429. doi: 10.18521/ktd.693711

Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)

Horozcu, Ü., & Güneş, A. C. 82019). Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 171-202. https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.01

Beslenme Bilgi Ölçeği (BBÖ)

Öngün Yılmaz, H., Aydın Haklı, D., Toğuç, H., Çobanoğlu, Z., Öner Sayar, C., Erkul, C., & Günal, A. M. (2021). Nutrition knowledge scale (NKS): development, factor structure, and validation for healthy adults. Progr Nutr, 23(3), e2021104. https://doi.org/10.23751/pn.v23i3.11030

Beslenme-Egzersiz Davranışları Ölçeği

Yurt, S. ve Yıldız, A. (2016). Adolesanlar için beslenme egzersiz davranışlarını değerlendirme ölçüm aracının geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Türkiye Klinikleri Journal of Public Health Nurs-Special Topics, 2(1),19–25.

Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Ardanıç, P. (2017). Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

COVID-19 Önleme, Tanıma ve Ev Yönetimi Öz Yeterlilik Ölçeği

Çağan, E. S., Solmaz, E., & Ekşioğlu, A. (2022). COVID-19 prevention, recognition and home management Self-Efficacy Scale: A validity and reliability study. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(8), 130–141. https://doi.org/10.55433/gsbd.200

COVİD-19 HANEHALKI ÇEVRE ÖLÇEĞİ

Öztürk, M. S., Yılmaz, N., Demir Erbil, D., & Hazer, O. (2020). Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 295-314. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44424

COVID-19 Korkusu Ölçeği

Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International Journal of Mental Health and Addiction. doi: 10.1007/s11469-020-00331-y

Covid-19 Pandemisinin Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Meslek Mensuplarına Etkileri Ölçeği

Tekbaş, I., Aktaş, A., Azaltun, M., Söylemez, S.,& Atasoy, A. (2022). Covıd-19 pandemisinin muhasebe mesleği ve muhasebe meslek mensuplarına etkileri üzerine bir araştırma.Mali Cözüm Dergisi, 32(171), 65-101.

Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği

Sarıçam, H. (2022). A Scale Development Study: Psychometric Properties of the Cumhuriyet Subjective Sleep Quality Scale. Cumhuriyet Medical Journal, 44(1), 44-50. DOI: 10.7197/cmj.1070438

Demanslı Hastalara Bakım Verenlerde Bakım Yükü Ölçeği

Aslan, S. & Aylaz, R. (2018). Demanslı Hastalara Bakım Verenlerde Bakım Yükü Ölçeği'nin geliştirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 21(3), 456-466. doi: 10.31086/tjgeri.2018344061

Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği (DSOMÖ)

Kilci, A.K. (2019). Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği (DSOMÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences - IJSETS, 6(1), 6– 18. DOI: 10.18826/useeabd.623526

Diyet Öz Yeterlilik Ölçeği

Hamurcu, P., Şahin, İ. N., Batar, N., & Çelik, A. (2023). Diyet Öz Yeterlilik Ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Osmangazi Tıp Dergisi, 45 (2), 151-160.  Doi: 10.20515/otd.1176057

Duygulara İlişkin İnançlar Ölçeği

Koç, M. S. & Uzun, B. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Beliefs About Emotions Questionnaire (BAEQ) and a preliminary investigation in relation to emotion regulation. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, XXVI(1), 67-88.

Ebeveyn Sabır Ölçeği

Ata, S., Can, T. (2022, 11-13 Ekim). Ebeveyn Sabır Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki İlerlemeler Konferansı, Ağrı, Türkiye.

Fertilite Sağlığı Bilgi Ölçeği

Sümen, A. & Teskereci, G. (2022). Fertilite Sağlığı Bilgi Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.987505

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği 9

Kaya, C., Chan, F., Brickham, D., Allen, M. Sarı, E., Şanal, M., & Topal, T. (2019). Investigating the measurement structure of the Turkish version of the Dysfunctional Attitudes Scale-9. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00252-7

Hoşgörü Eğilimi Ölçeği-Yetişkin Formu

Çalışkan, H., & Çavuş, E. (2020). Hoşgörü Eğilim Ölçeği yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 18(40), 181-205. https://doi.org/10.34234/ded.731250

İlişki Ölçekleri Anketi

Sümer, N. ve Güngör D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir kaşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 71-106.

İlişkide Otantiklik Ölçeği (Authenticity in Relationship – AIRS)

Evin-Akbay, S., & Gündoğdu, M. H. (2021). The Relation between Parental Bonding with Intimacy and Authentic Self In Mediated By Attachment Style. Kastamonu Education Journal, 29(1), 84-102. doi: 10.24106/kefdergi.727091

Kafein Kullanım Bozukluğu Ölçeği

Kaya, S., Bodur, M., Esgin, M., Çakıroğlu, F. P., & Özçelik, A. (2021). Validation of the Turkish Version of the Caffeine Use Disorder Questionnaire in an Adult Population. Int J Ment Health Addict.

Kan Basıncı Farkındalığı ve İçgörü Ölçeği (KFİÖ)

Yılmaz, M., Ağartıoğlu-Kundakçı, G., Uyanık, G., Pamuk, G., & Koç, E. (2022). Kan Basıncı Farkındalığı ve İçgörü Ölçeği (KFİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 31(2), 134-141. Doi: 10.17942/sted.747418

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi