TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 20 Psikiyatri /Klinik Psikoloji

1.006 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği

Özbaran, N., vd. (2017). 6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(4), 268 – 277.

7-12 Yaş Arası Kanserli Çocuklarda Hafıza Belirti Değerlendirme Ölçeği

Şenol, Ş. & Efe, E. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the memorial symptom assessment scale in children aged 7–12 with cancer. Turkish Journal of Health Science and Life, 5 (3), 222-229. https://doi.org/10.56150/tjhsl.1074721

8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Teze, S. & Arslan, E. (2022). 8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği Türkçe’ye Uyarlama Çalışması ve Ayrılık Kaygısının İncelenmesi . Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 5 (1) , 134-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/opdd/issue/70744/1117798

9-18 Yaş Nomofobi Ölçeği

Özdemir, E.Z., & Bektaş, M. (2020). Psychometric properties of a Turkish version of the Nomophobia Scale for the Nine-Eighteen Age Group. Journal of Pediatric Research, 7(4), 316-322. https://doi.org/10.4274/jpr.galenos.2020.63425.

A Aleksitimi Ölçeği

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Alioğlu, S., Çimen, S., Güven, H., ve Ay, Ç. E. (2017). Özellik yaklaşımıyla aleksitimiyi ölçme-ı: a aleksitimi ölçeği madde seçimi ve faktör yapısının oluşturulması. Nöropsikiyatri Arşivi; 54: 216-224. DOI: 10.5152/npa.2017.12769

Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği

Aydoğan, A. S., Gülseren, Ş., Sarıkaya, Ö. Ö. ve Özen, Ç. (2015). Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, 371-375. doi:10.5152/npa.2015.8820

Acil Hemşireleri İçin Stres Etkeni Ölçeği

Hançerlioğlu, S., Konakçı, G. & Aykar, F. S. (2020). Assessing psychometric properties of Turkish version of the stressor scale for emergency nurses. Turkish Journal of Emergency Medicine, 20 (2), 69–74. https://doi.org/10.4103/2452-2473.285012

Açık Agresyon Ölçeği

Kutlu, L. (2003). Açık Agresyon Ölçeği'nin (The Overt Aggression Scale) Türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik-güvenirlik çalışması(Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Açık Kaygı Ölçeği

Karagüven, M. H. (1999). Açık Kaygı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği ile ilgili bir çalışma. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 203-218.

Adölesanlarda Bergen Uykusuzluk Ölçeği

Tuba, B. A. Y., & ERGUN, A. (2018). Validity and reliability of Bergen Insomnia Scale (BIS) among adolescents. Clinical and Experimental Health Sciences, 8(4), 268-275.

Adölesanlarda Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği

Sağlan, R., Fidan, S. T., Kilit, N., Soysal, A., & Metintaş, S. (2018). Adölesanlarda Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği’nin Tanı Değerinin Belirlenmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 3(3), 47-54.

Ağırlık Kendini Damgalama Ölçeği Türkçe

Sevincer, G. M., Kaya, A., Bozkurt, S., Akin, E. & Kose, S. (2017). Reliability, validity, and factorial structure of the Turkish version of the Weight Self-Stigma Questionnaire (Turkish WSSQ). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27:4, 386-392. DOI: 10.1080/24750573.2017.1379717.

Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgisi Ölçeği (AYBBÖ)

Onbaşı, Z. Ç. ve Akçil Ok, M. (2024). Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgisi Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi: Metodolojik çalışmalar. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1), 19-26. https://doi.org/10.5336/healthsci.2023-99835

Agorafobi Ölçeği

Aydın, O., Çöldür, E. Ö., & Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Agorafobi Ölçegi Türkçe Formunun geçerliligi ve güvenilirligi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Suppl.2), 24-30. doi: 10.5455/apd.240408

Agorafobi Şiddet Ölçeği

Yalin Sapmaz, S. ,Ozek Erkuran, H. ,Ergin, D. ,Ozturk, M., Sen Celasin, N. , Karaarslan, D. , Koroglu, E. ,ve Aydemir, O. (2017). Validity and reliability of the Turkish Version of the DSM-5 “Severity Measure for Agoraphobia-child age 11–17. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, (30), 217-223. doi: 10.5350/DAJPN2017300305

Agorafobik Bilişler Ölçeği

Kart, A. ve Türkçapar, M. H. (2013). Agorafobik Bilişler Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 167-172.

Aile Değerlendirme Ölçeği

Polat, S. (2010). Şizofren hastaları ve kardeşlerinde düşünce bozukluğu ve aile işlevleri ile ilişkileri (Tıpta Uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir.

Aile Güçlendirme Ölçeği

Durmaz, H., Yıldız, E. (2021). Validity and reliability of the turkish version of the family empowerment scale for caregivers of adults with mental health ıssues (fes-amt). Middle Black Sea Journal of Health Science, 7(3), 348-357. DOI: 10.19127/mbsjohs.959567

Aile Profil Bağımlılık İndeksi

Ögel, K., Çelikay, H. ve Başabak, A. (2017). Aile Profil Bağımlılık İndeksinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikiyatri, 20, 255-262.

Aile Uyum Ölçeği-Hasta Formu

Çöldür, E.Ö. (2018). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Aile Uyum Ölçeği-Hasta Formunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yayımlanmış Uzmanlık Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa.

Aile Yeme Tutum ve Davranış Ölçeği

Mançe, Ö. (2006). İlk yıl üniversite öğrencilerini patalojik yeme tutumlarına yatkın yapan faktörler. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği

Eşgi, N. (2014). Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 807-839.

Ailede Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği

Yıldırım, N. ve Şad, S. N. (2023). Ailede Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 14 (27) , 25-54. https://doi.org/10.58689/eibd.1246240

Akıcı Konuşma Bozukluklarında Kaçınma ve Mücadale Davranışlarını Belirleme Ölçeği

Hançer, H. & Yılmaz, S. (2020). AKICI KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA KAÇINMA ve MÜCADALE DAVRANIŞLARINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ (AKB-KMÖ): PİLOT ÇALIŞMA . Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 53-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbid/issue/56420/641492

Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ)

Aydın, E. (2016). Vaka yönetiminin şizofreni hastalarının klinik belirtileri, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerine etkisi (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi