TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 201 Bağımlılık (Kimyasal ve Eylemsel)

137 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

9-18 Yaş Nomofobi Ölçeği

Özdemir, E.Z., & Bektaş, M. (2020). Psychometric properties of a Turkish version of the Nomophobia Scale for the Nine-Eighteen Age Group. Journal of Pediatric Research, 7(4), 316-322. https://doi.org/10.4274/jpr.galenos.2020.63425.

Aile Profil Bağımlılık İndeksi

Ögel, K., Çelikay, H. ve Başabak, A. (2017). Aile Profil Bağımlılık İndeksinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikiyatri, 20, 255-262.

Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği

Eşgi, N. (2014). Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 807-839.

Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği

Savcı, M. (2019). Akıllı Telefon Aşerme Ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği: Penn Alkol Aşerme Ölçeğinin Türk kültürüne Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği olarak değiştirilmesi ve uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20. doi: 10.5455/apd.13549

Akıllı Telefon Bağımlılığı Envanteri

Arpacı, İ. & Eşgi, N. (2018). Psychometric properties of the Turkish version of The Smartphone Addiction Inventory (SPAI). Current Psychology, 39, 2246–2251. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9913-8

Akıllı Telefon Bağımlılığı Envanteri-Kısa Formu

Muharremoğlu, Z. D., & Erbaydar, N. P. (2021). Adaptation of Smartphone Addiction Inventory-Short Form to Turkish. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(1), 58-64. doi:10.5152/ADDICTA.2021.21012

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Erişkinler için)

Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpınar, A. ve Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226-234.

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Lise Öğrencileri için)

Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z., ve Taş, U.E. (2016). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin (ATBÖ) Türk lise öğrencileri için uyarlama çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 156-169.

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği- Kısa Form

Noyan, C. O., Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.

Akıllı Telefon Bağımlılığı- Kısa Form (Ergenler için)

Şata, M.,& Karip, F. (2017). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği-kısa versiyonu’nun ergenler için Türk kültürüne uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(4), 426–440.

Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği

Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpinar, A., & Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226-234.

Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği

Gökler, M. E., ve Bulut, Y. E. (2019). Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 8(2), 100-106. https://doi.org/10.5455/JCBPR.38288

Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği

Akyel, B., Aldemir, E., ve Altıntoprak, A. E. (2018). Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 29, 1-7. doi: 10.5080/u22726

Alkol Bağımlısı Erkek Hastalarda Aşerme Tipoloji Ölçeği

Evren, C., Umut, G., Agachanli, R., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Validation study of the Turkish version of the Craving Typology Questionnaire (CTQ) in male alcohol-dependent patients. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(3), 219-226. doi: 10.5350/DAJPN2016290303

Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi

Saatçioğlu, Ö., Evren, C., & Çakmak, D. (2002). Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi'nin geçerliği ve güvenirliği. Türkiye’de Psikiyatri, 4(2-3), 107-113.

Alkol ve Madde Kullanımı İçin Risk Tarama Ölçeği

Ögel, K., Koç, C.& Görücü, S. (2017). Study On Development, Validity And Reliability of A Risk-Screening Questionnaire for Alcohol and Drug Use. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (2), 164-172. DOI: 10.1080/24750573.2017.1326744.

Alkolizm Yükleme Tarzı Envanteri

Özdemir, Y. D. (1995). Nüks öyküsü olan ve olmayan alkol bağımlılarında alkolizm yükleme tarzı envanteri (ayte)'nin geçerlilik çalışması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aşerme (Alkol Kullanma İsteği) İnançları Ölçeği

Altınöz, A.E., Aslan, S., Uğurlu, M., Özdel, K., Sargın, A.E., & Türkçapar, M.H. (2016). Measuring the beliefs on alcohol craving by using craving beliefs questionnaire: preliminary results of its psychometric properties in a Turkish sample. Journal of Substance Use, 1-5. doi: 10.3109/14659891.2015.1056852

Aşerme Yaşantı Ölçeği (AYÖ)

Kılıç, S. (2018). Aşerme Yaşantı Ölçeği (AYÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmış Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir.

Aşırı İçme için Yale–Brown Obsesif Kompulsif İçme Ölçeği

Ilhan, I. O., Ilhan, I. O., DemIrbas, H., & Dogan, Y. B. (2006). Validation study of the Turkish version of the Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale for heavy drinking in a group of male patients. Drug and Alcohol Review, 25(4), 357-360. DOI: 10.1080/09595230600741255

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ)

Ögel, K., Evren, C., Karadağ, F. ve Gürol, D. T. (2012). Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4), 264-273.

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ)

Ögel, K., Evren, C., Karadağ, F., & Tamar-Gürol, D. (2012). Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4), 264-273. 

Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Bağımlılığı Formu(BAPİNT)

Ögel, K., Karadag, F., Satgan, D. ve Koç, C.(2015).Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Bağımlılığı Formu’nun (BAPİNT) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirliği. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 28, 337-343.DOI: 10.5350/DAJPN2015280405

Bağımlılık Profili İndeksi Bağımlılık Formu

Ogel, K., Karadag, F., Satgan, D., & Koc, C. (2015). Development of The Addiction Profile Index Internet Addiction Form (APIINT): validity and reliability. Düşünen Adam, 28(4), 337-343.

Bağımlılık Seyir İndeksi (BASİ)

Şimşek, M., Dinç, M., & Ögel, K. (2019). Bağımlılık Seyir İndeksi (BASİ)’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(2), 129-126.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi