TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 216 Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları

186 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Teze, S. & Arslan, E. (2022). 8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği Türkçe’ye Uyarlama Çalışması ve Ayrılık Kaygısının İncelenmesi . Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 5 (1) , 134-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/opdd/issue/70744/1117798

9-18 Yaş Nomofobi Ölçeği

Özdemir, E.Z., & Bektaş, M. (2020). Psychometric properties of a Turkish version of the Nomophobia Scale for the Nine-Eighteen Age Group. Journal of Pediatric Research, 7(4), 316-322. https://doi.org/10.4274/jpr.galenos.2020.63425.

Aile Profil Bağımlılık İndeksi

Ögel, K., Çelikay, H. ve Başabak, A. (2017). Aile Profil Bağımlılık İndeksinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikiyatri, 20, 255-262.

Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği

Eşgi, N. (2014). Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 807-839.

Ailede Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği

Yıldırım, N. ve Şad, S. N. (2023). Ailede Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 14 (27) , 25-54. https://doi.org/10.58689/eibd.1246240

Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği

Savcı, M. (2019). Akıllı Telefon Aşerme Ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği: Penn Alkol Aşerme Ölçeğinin Türk kültürüne Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği olarak değiştirilmesi ve uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20. doi: 10.5455/apd.13549

Akıllı Telefon Aşırı Kullanım Tarama Ölçeği (ATAKTÖ)

Kuru, T., Uymaz, P., Cömertoğlu, S., & Çelenk, S. (2022). Turkish validity and reliability of the smartphone overuse screening questionnaire. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 9(3), 320-327. https://doi.org/10.5152/ADDICTA.2022.22053

Akıllı Telefon Bağımlılığı Envanteri

Arpacı, İ. & Eşgi, N. (2018). Psychometric properties of the Turkish version of The Smartphone Addiction Inventory (SPAI). Current Psychology, 39, 2246–2251. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9913-8

Akıllı Telefon Bağımlılığı Envanteri-Kısa Formu

Muharremoğlu, Z. D., & Erbaydar, N. P. (2021). Adaptation of Smartphone Addiction Inventory-Short Form to Turkish. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(1), 58-64. doi:10.5152/ADDICTA.2021.21012

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Erişkinler için)

Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpınar, A. ve Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226-234.

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Lise Öğrencileri için)

Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z., ve Taş, U.E. (2016). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin (ATBÖ) Türk lise öğrencileri için uyarlama çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 156-169.

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği- Kısa Form

Noyan, C. O., Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.

Akıllı Telefon Bağımlılığı- Kısa Form (Ergenler için)

Şata, M.,& Karip, F. (2017). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği-kısa versiyonu’nun ergenler için Türk kültürüne uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(4), 426–440.

Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği

Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpinar, A., & Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226-234.

Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği

Gökler, M. E., ve Bulut, Y. E. (2019). Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 8(2), 100-106. https://doi.org/10.5455/JCBPR.38288

Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği

Gökler M., Bulut Y. (2019). Akıllı telefon uygulamasına dayalı bağımlılık ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 8(2), 100 – 106. https://doi.org/10.5455/JCBPR.38288

Algılanan Ebeveyn Sosyotelizmi Ölçeği

Aslıyüksek, Z. Ş. (2022). Algılanan Ebeveyn Sosyotelizmi Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. A.R. Özpolat (Ed.), Davranışsal bağımlılıkta güncel ölçekler içinde (37-65). Vizetek.

Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği

Akyel, B., Aldemir, E., ve Altıntoprak, A. E. (2018). Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 29, 1-7. doi: 10.5080/u22726

Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği

Küliğ, D., Engin, E. (2017). Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği’ nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bağımlılık Dergisi, 18 (3), 88-96.

Alkol Bağımlısı Erkek Hastalarda Aşerme Tipoloji Ölçeği

Evren, C., Umut, G., Agachanli, R., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Validation study of the Turkish version of the Craving Typology Questionnaire (CTQ) in male alcohol-dependent patients. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(3), 219-226. doi: 10.5350/DAJPN2016290303

Alkol Kullanım Bozukluğuna Yönelik Toplumsal Damgalama Ölçeği

Atlam, D., Şaşman-Kaylı, D., & Durusoy, R. (2023). Development Of Public Stigma Scales On Alcohol Use Disorder And Substance Use Disorder. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 1-17.  https://doi.org/10.1080/15332640.2023.2253172

Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi

Saatçioğlu, Ö., Evren, C., & Çakmak, D. (2002). Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi'nin geçerliği ve güvenirliği. Türkiye’de Psikiyatri, 4(2-3), 107-113.

Alkol ve Madde Kullanımı İçin Risk Tarama Ölçeği

Ögel, K., Koç, C.& Görücü, S. (2017). Study On Development, Validity And Reliability of A Risk-Screening Questionnaire for Alcohol and Drug Use. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (2), 164-172. DOI: 10.1080/24750573.2017.1326744.

Alkolden Beklentiler Ölçeği

Yıldızeli, S. ve Erdoğdu, M. (2022). Alkolden Beklentiler Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9 (1), 96-119. https://doi.org/10.21020/husbfd.904785

Alkolizm Yükleme Tarzı Envanteri

Özdemir, Y. D. (1995). Nüks öyküsü olan ve olmayan alkol bağımlılarında alkolizm yükleme tarzı envanteri (ayte)'nin geçerlilik çalışması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi