TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 140 Kişilerarası İlişkiler

305 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Yılmaz, E., Ural, O. ve Güven, G. (2018). 48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 641-652. doi: 10.24106/kefdergi.411752

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Ait Olma Ölçeği

Ersanlı, K. ve Koçyiğit, M. (2013). Ait Olma Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 8(12), 751-764

Akıl Hastalığına Karşı Tutumlar Ölçeği

Çırakoğlu, O. C. (1999). Coorpetative contact and attitudes toward mental illness (Master’s thesis). Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Akran Baskısı Ölçeği

Kıran, B. (2002). Akran baskısı düzeyi farklı olan öğrencilerin risk alma, sigara içme davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akran Baskısı Ölçeği

Esen, B. K. (2003). Akran Baskısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 65-76.

Akran Desteği Ölçeği

Çalışkan, T. ve Çınar, S. (2012). Akran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 1-7.

Akran İlişkileri Ölçeği

Kaner, S. (2000). Akran İlişkileri Ölçeği ve Akran Sapması Ölçeği geliştirme çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1), 77-89.

Akran İlişkileri Ölçeği

Erkan-Atik, Z., Esen-Çoban, A., Çok, F., Doğan, T. ve Güney-Karaman, N. (2014). Akran İlişkileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 433-446.

Akran Sapması Ölçeği

Kaner, S. (2000). Akran İlişkileri Ölçeği ve Akran Sapması Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1), 1301-3718.

Akran Sapması Ölçeği

Kaner, S. (2000). Akran İlişkileri Ölçeği ve Akran Sapması Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1), 77-79.

Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği

Ogelman, H. G., Körükçü, Ö., Sarıkaya, H. E., Güngör, H. ve Ersan, C. (2015). Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği, Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve Resimli Sosyometri Ölçeği’nin dört yaş Türk çocukları için geçerlik güvenirlik çalışmaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 109-129.

Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu

Ayas, T. ve Pişkin, M. (2015). Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği ergen formu. Akademik Bakış Dergisi, 50, 316-324.

Akran Zorbalığı Ölçeği

Kutlu, F. ve Aydin, G. (2010). Akran zorbalığı ölçek gelistirme ön çalismasi: Kendini bildirim formu. Türk Psikoloji Yazilari, 13(25), 1-12.

Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği

Gültekin, Z., ve Sayıl M. (2005). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği geliştirme çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(15), 47-61.

Alay Edilme Algısı Ölçeği (AEAÖ)- Ergen Formu

Topaloğlu, B. (2014). Alay edilme algısı ölçeği (AEAÖ) ergenler için geçerlik ve güvenirlik çalışması: Beden imajı ve kontrol kaybı ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği

Ersanlı, K., Yılmaz, M. ve Özcan, K. (2013). Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği (ADİÖ): Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. (2013), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32( 1 ). 147-164

Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği

Ersanlı, K. ve Yılmaz, M. ve Özcan, K. (2013). Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği (ADİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 147-164.

Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği

Kapıkıran, Ş. ve Acun-Kapıkıran, N. (2010). Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(2), 51-73.

Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeği

Akın, A. ve Başören, M. (2015). Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeği' nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 603-610. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.v4i2.1082000235

Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü., Çardak, M., (2013). Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Journal of Social Science, 6( 3), 591-600.

Algılanan Sosyalleşme Ölçeği

Bardakçı, S. (2010). Çevrimiçi öğrenme ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 17-39.

Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği

Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 473-482.

Anne-Baba Ödüllendirme ve Cezalandırma Yöntemleri Ebeveyn ve Çocuk Formu

Atli, A., Şad, S. N., & Özer, N. (2022). A mixed methods approach to developing A Scale on Parents’ Practices to Reward and Punish Their Children. Research in Pedagogy, 12(2), 339-357. Doi: 10.5937/IstrPed2202339A

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi