TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 140 Kişilerarası İlişkiler

467 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

0-6 Yaş Psikososyal Gelişim Dönemi Tutumları Ölçeği

Dönmez A. , Engin E. , Keskin G. , Baykal Akmeşe Z. , Durmuş T.(2022). 0-6 Yaş psikososyal gelişim dönemi tutumları ölçeğinin geliştirilmesi ve eğitim müdahalesiyle ölçeğin ilk uygulaması. Journal of Nursology, 25(2), 95-100.

48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Yılmaz, E., Ural, O. ve Güven, G. (2018). 48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 641-652. doi: 10.24106/kefdergi.411752

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aile Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Kısa Formu (APSÖKF)

Ekşi, H. ve Güler, M.  (2023, 17-18 Temmuz). Aile psikolojik sağlamlık ölçeği kısa formu (APSÖKF) nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 9. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye.

Aile Uyum Ölçeği

Duman Kula, M. , Ekşi, H. & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 97-106 .

Ailelerle Çalışma Öz-Yeterlilik Ölçeği

Işıkcı, G. (2018). Pre-service Early Childhood Educators’ Working with Families Self-Efficacy in Relation to Taking a Parent Education Course (Tez No. 511370) [Yükseklisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.    

Ait Olma Ölçeği

Ersanlı, K. ve Koçyiğit, M. (2013). Ait Olma Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 8(12), 751-764

Akademik Başarı Çabalarında Kuruma Sadakat, Kıskançlık ve İmrenme Davranışları Ölçeği

Akyüz, A. M. ve Durmuş, İ. (2022). Akademisyenlerin akademik başarı çabalarında kuruma sadakat, kıskançlık ve imrenme davranışlarının etkisi: Pls-sem ile ölçek geliştirme . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 695-717. https://doi.org/10.17755/esosder.954254

Akademik Hak Görme Ölçeği

Kantar, A., Cevheroğlu, B. A., Bakir, A., & Çi̇Çek, S. A. (2024). Examining the validity and reliability of the academic entitlement scale in Turkish culture. International Journal of Assessment Tools in Education, 11(1), 195–212. https://doi.org/10.21449/ijate.1364169

Akademik Liderlik Ölçeği

Karsantık, İ. ve  Çetin, M. (2021). Akademik Liderlik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 11 (3), 671-681. https://doi.org/10.2399/yod.20.578370

Akademisyenlerin Marka Değerini Belirleme Ölçeği

Paksoy, H. M., Özbezek, B. D. ve Gül, M. (2020). Akademisyenlerin Marka Değerini Belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5 (11), 53-68. https://doi.org/10.25204/iktisad.678892

Akıl Hastalığına Karşı Tutumlar Ölçeği

Çırakoğlu, O. C. (1999). Coorpetative contact and attitudes toward mental illness (Master’s thesis). Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Akran Baskısı Ölçeği

Kıran, B. (2002). Akran baskısı düzeyi farklı olan öğrencilerin risk alma, sigara içme davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akran Baskısı Ölçeği

Esen, B. K. (2003). Akran Baskısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 65-76.

Akran Desteği Ölçeği

Çalışkan, T. ve Çınar, S. (2012). Akran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 1-7.

Akran İlişkileri Ölçeği

Kaner, S. (2000). Akran İlişkileri Ölçeği ve Akran Sapması Ölçeği geliştirme çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1), 77-89.

Akran İlişkileri Ölçeği

Erkan-Atik, Z., Esen-Çoban, A., Çok, F., Doğan, T. ve Güney-Karaman, N. (2014). Akran İlişkileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 433-446.

Akran İlişkileri Ölçeği (ortaokul ve lise öğrencileri için)

Aydoğdu, F. (2022). Developing a Peer Relationship Scale for Adolescents: A validity and reliability study. Current Issues in Personality Psychology, 9(1), 164-176. https://doi.org/10.5114/cipp.2021.109461

Akran Sapması Ölçeği

Kaner, S. (2000). Akran İlişkileri Ölçeği ve Akran Sapması Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1), 1301-3718.

Akran Sapması Ölçeği

Kaner, S. (2000). Akran İlişkileri Ölçeği ve Akran Sapması Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1), 77-79.

Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği

Ogelman, H. G., Körükçü, Ö., Sarıkaya, H. E., Güngör, H. ve Ersan, C. (2015). Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği, Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve Resimli Sosyometri Ölçeği’nin dört yaş Türk çocukları için geçerlik güvenirlik çalışmaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 109-129.

Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu

Ayas, T. ve Pişkin, M. (2015). Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği ergen formu. Akademik Bakış Dergisi, 50, 316-324.

Akran Zorbalığı Ölçeği

Kutlu, F. ve Aydin, G. (2010). Akran zorbalığı ölçek gelistirme ön çalismasi: Kendini bildirim formu. Türk Psikoloji Yazilari, 13(25), 1-12.

Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği

Gültekin, Z., ve Sayıl M. (2005). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği geliştirme çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(15), 47-61.

Alay Edilme Algısı Ölçeği (AEAÖ)- Ergen Formu

Topaloğlu, B. (2014). Alay edilme algısı ölçeği (AEAÖ) ergenler için geçerlik ve güvenirlik çalışması: Beden imajı ve kontrol kaybı ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi