TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 142 Sosyal Beceriler

253 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

0-6 Yaş Psikososyal Gelişim Dönemi Tutumları Ölçeği

Dönmez A. , Engin E. , Keskin G. , Baykal Akmeşe Z. , Durmuş T.(2022). 0-6 Yaş psikososyal gelişim dönemi tutumları ölçeğinin geliştirilmesi ve eğitim müdahalesiyle ölçeğin ilk uygulaması. Journal of Nursology, 25(2), 95-100.

1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeği

Bilgin, H. (2021). 1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeğinin geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(114), 241-251. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.49156

11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi

Tekin, O., Özkara, A., Cebeci, S., Işık, B., Çatal, F. ve Doğan, D. G. (2007). 11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi (380 öğrenci üzerinde pilot çalışma). Yeni Tıp Dergisi, 24, 198-204.

14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği

Bilgin, M. (1999). 14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirme Çalışması . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 2 (12) , 7-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21432/229872

5-6 Yaş Grubu Sosyalleşme Ölçeği

Unutkan, Ö. P. (1998). 5-6 yaş grubu aile katılımlı sosyalleşme programı (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

Sezgin, N. ve Akman, S. (2014). 6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 58-79. doi:10.1501/sbeder_0000000087

A Sosyal Beceri Ölçeği-80

Tatar, A., Özdemir, H., Dindar-Haşlak, F., Atsızelti, Ş., Özüdoğru, M. T., Çavuşoğlu, F., ... Uyğur, G. (2018). Yetişkinler için A Sosyal Beceri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 69-88.

Adölesan Aktivite Denge Ölçeği

Güney-Yılmaz, G., Avcı, H., & Akı, E. (2023). A new tool to measure occupational balance: Adolescent Occupational Balance Scale (A-OBS). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-14. Doi: 10.1080/11038128.2022.2154262

Adölesanlarda Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği

Sağlan, R., Fidan, S. T., Kilit, N., Soysal, A., & Metintaş, S. (2018). Adölesanlarda Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği’nin Tanı Değerinin Belirlenmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 3(3), 47-54.

Afet Farkındalık Ölçeği

Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A. S. (2018). Development of Disaster Awareness Scale: A validity and reliability study. Review of International Geographical Education, 8 (2), 206 – 220.

Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği

1-Özyürek, A. ve Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 227-250. Doi: 10.23863/kalem.201.126 2-Özyürek, A., Kurnaz, F. B. ve Çetin, A. (2018). Demografik Bazı Özelliklerin Aile İçi Şiddete İlişkin Farkındalığı Yordama Düzeyi. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 47-60. Doi: 10.26899/inciss.200.

Akademik Başarı Çabalarında Kuruma Sadakat, Kıskançlık ve İmrenme Davranışları Ölçeği

Akyüz, A. M. ve Durmuş, İ. (2022). Akademisyenlerin akademik başarı çabalarında kuruma sadakat, kıskançlık ve imrenme davranışlarının etkisi: Pls-sem ile ölçek geliştirme . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 695-717. https://doi.org/10.17755/esosder.954254

Akademik Liderlik Ölçeği

Karsantık, İ. ve  Çetin, M. (2021). Akademik Liderlik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 11 (3), 671-681. https://doi.org/10.2399/yod.20.578370

Akran İlişkileri Ölçeği (ortaokul ve lise öğrencileri için)

Aydoğdu, F. (2022). Developing a Peer Relationship Scale for Adolescents: A validity and reliability study. Current Issues in Personality Psychology, 9(1), 164-176. https://doi.org/10.5114/cipp.2021.109461

Aktif İzleyicinin Katılım Tutum ve Davranışları Ölçeği

Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Katılımcı kültür olgusu bağlamında televizyon dramalarını sosyal medya üzerinden okumak (Tez No. 759844) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Televizyon dramaları sosyal medya ve katılımcı kültür. Doruk Yayınları

Alkol Kullanım Bozukluğuna Yönelik Toplumsal Damgalama Ölçeği

Atlam, D., Şaşman-Kaylı, D., & Durusoy, R. (2023). Development Of Public Stigma Scales On Alcohol Use Disorder And Substance Use Disorder. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 1-17.  https://doi.org/10.1080/15332640.2023.2253172

Anne-Baba Ödüllendirme ve Cezalandırma Yöntemleri Ebeveyn ve Çocuk Formu

Atli, A., Şad, S. N., & Özer, N. (2022). A mixed methods approach to developing A Scale on Parents’ Practices to Reward and Punish Their Children. Research in Pedagogy, 12(2), 339-357. Doi: 10.5937/IstrPed2202339A

Antisosyal Davranış Ölçeği

Kılıç, C. ve Keklik, İ. (2022). Antisosyal Davranış Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 640-671. https://doi.org/10.21764/maeuefd.880206

Antisosyal Davranış Ölçeği

Kılıç, C., ve Keklik, İ. (2022). Antisosyal Davranış Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 640-671.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Arkadaşlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Öztürk, D. (2009). The effects of friendship making skills training with board game on friendship making skills of fourth grade elementary school students. (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Arkadaşlık Niteliği Ölçeği

Öztürk, N. & Kutlu, M. (2017). Arkadaşlık Niteliği Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 127 – 144.  

Arkadaşlık Ölçeği

Elbasan, B., Yilmaz, G. D., Cirak, Y., & Dalkilinc, M. (2013). Cultural adaptation of the Friendship Scale and Health-Related Quality of Life and Functional Mobility Parameters of the elderly living at home and in the nursing home. Topics in Geriatric Rehabilitation, 29(4), 298-303.

Astımlı Çocuklar İçin Aile Yönetimi Ölçeği

Özmen, T. (2021) Astımlı Çocuklar İçin Aile Yönetimi Ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması (Tez No. 683076) [Yüksek Lisans Tezi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Bağlılık ve Görev Olarak Gönüllülük Yükümlülüğü Ölçeği

Güzel Gürbüz, P. , Esentaş Deveci, M. , Er, B. , Yavaş Tez, Ö. ve Zerengök, D. (2022). Bağlılık olarak gönüllülük yükümlülüğü ölçeği ve görev olarak gönüllülük yükümlülüğü ölçeği’nin türk kültürüne uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (4), 147-166. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1084096

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi