TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 142 Sosyal Beceriler

121 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeği

Bilgin, H. (2021). 1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeğinin geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(114), 241-251. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.49156

11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi

Tekin, O., Özkara, A., Cebeci, S., Işık, B., Çatal, F. ve Doğan, D. G. (2007). 11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi (380 öğrenci üzerinde pilot çalışma). Yeni Tıp Dergisi, 24, 198-204.

5-6 Yaş Grubu Sosyalleşme Ölçeği

Unutkan, Ö. P. (1998). 5-6 yaş grubu aile katılımlı sosyalleşme programı (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

Sezgin, N. ve Akman, S. (2014). 6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 58-79. doi:10.1501/sbeder_0000000087

A Sosyal Beceri Ölçeği-80

Tatar, A., Özdemir, H., Dindar-Haşlak, F., Atsızelti, Ş., Özüdoğru, M. T., Çavuşoğlu, F., ... Uyğur, G. (2018). Yetişkinler için A Sosyal Beceri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 69-88.

Adölesan Aktivite Denge Ölçeği

Güney-Yılmaz, G., Avcı, H., & Akı, E. (2023). A new tool to measure occupational balance: Adolescent Occupational Balance Scale (A-OBS). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-14. Doi: 10.1080/11038128.2022.2154262

Anne-Baba Ödüllendirme ve Cezalandırma Yöntemleri Ebeveyn ve Çocuk Formu

Atli, A., Şad, S. N., & Özer, N. (2022). A mixed methods approach to developing A Scale on Parents’ Practices to Reward and Punish Their Children. Research in Pedagogy, 12(2), 339-357. Doi: 10.5937/IstrPed2202339A

Antisosyal Davranış Ölçeği

Kılıç, C. ve Keklik, İ. (2022). Antisosyal Davranış Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 640-671. https://doi.org/10.21764/maeuefd.880206

Antisosyal Davranış Ölçeği

Kılıç, C., ve Keklik, İ. (2022). Antisosyal Davranış Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 640-671.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Arkadaşlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Öztürk, D. (2009). The effects of friendship making skills training with board game on friendship making skills of fourth grade elementary school students. (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Arkadaşlık Ölçeği

Elbasan, B., Yilmaz, G. D., Cirak, Y., & Dalkilinc, M. (2013). Cultural adaptation of the Friendship Scale and Health-Related Quality of Life and Functional Mobility Parameters of the elderly living at home and in the nursing home. Topics in Geriatric Rehabilitation, 29(4), 298-303.

Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği

Ercan, S., & Yıldıran, C. (2021). Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 16(1).

Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Davranışları Ölçeği

Filiz, B., & Demirhan, G. (2018). Development and examination of Personal and Social Responsibility Behaviors Scale. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.21031/epod.332978

Boş Zaman Engelleri Ölçeği Kısa Form

Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2020). Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Kısa Formunun yapı geçerliğinin test edilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(2), 120-131. http://dx.doi.org/10.17155/omuspd. 602660

Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği

Macit, M., Eren, A., Karaman, M., & Demir, İ. (2019). Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması: Sağlık çalışanlarında bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), 903-917. Doi: 10.18657/yonveek.532830

Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form

Kırıcı, Ş. ve Ekşi, H. (2022). Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. H. Çiftçi ve  M. Y. Dörtbudak (Ed.), 9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler içinde (s. 406-416). IKSAD Yayınları.

Çocuklar İçin “Hayır” Diyebilme Becerisi Ölçeği

Yılmaz, F. ve Sözer, M. A.(2018). Çocuklar İçin “Hayır” Diyebilme Becerisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1), 33-48. doi: 10.21031/epod.350631

Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği

Güzel, H. Ş., Sevi-Tok, E. S. ve Güney, E. (2019). Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(Ek 1), 55-64.

Çocuklar için Duygu Düzenleme Ölçeği Çocuk Formu (ÇDDÖ) ve Yetişkin Formu (ÇDDÖ-YF)

Tatlı-Harmancı, S., Güngör-Aytar, F. A. (2023). Çocuklar için Duygu Düzenleme Ölçeği Çocuk Formu (ÇDDÖ) ve Yetişkin Formunun (ÇDDÖ-YF) Türkçeye uyarlanması. Milli Eğitim Dergisi, 52(237), 71-106. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1072215

Çocukların Sosyal Katılım Becerilerini Belirleme Ölçeği (Determining the Social Participation Skills for Children Scale)

Samanci, O., Ocakci, E., & Secer, İ. (2018). Developing scale for determining the social participation skills for children and analyzing its psychometric characteristics. International Education Studies, 11 (6), 92-98.

Çok Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği

Turan, N., Durgun, H., Kaya, H., & Aştı, T. (2020). Turkish adaptation of the Multidimensional Emotional Empathy Scale: A validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 1-8. https://doi.org/10.1111/ppc.12616.

COVID-19 Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği

Deveci, S., Cevik, C., Baydur, H., Onsuz, F., Tosun, S., Ergor, A. (2023). Validity and reliability of the COVID-19 Knowledge, Attitude and Behavior Scale. Vaccines, 11(2), 1-21. https://doi.org/10.3390/ vaccines11020317

Demokratik Davranış Ölçeği

Kent-Kükürtcü, S. (2019). Çocuk hakları ve demokrasi eğitiminin çocukların demokratik davranışlarına etkisi. (Tez No: 583876)  [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Deprem Bilgi Düzeyi Ölçeği

Genç, M., & Sözen, E. (2022). Development of an Earthquake Knowledge Assessment Scale: Validity and reliability study. Journal of Kirsehir Education Faculty, 23(3), 2745-2781. Doi: 10.29299/kefad.1049922

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi