TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 142 Sosyal Beceriler

85 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeği

Bilgin, H. (2021). 1-3 Yaş Psiko-Sosyal Gelişim Ölçeğinin geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(114), 241-251. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.49156

11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi

Tekin, O., Özkara, A., Cebeci, S., Işık, B., Çatal, F. ve Doğan, D. G. (2007). 11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi (380 öğrenci üzerinde pilot çalışma). Yeni Tıp Dergisi, 24, 198-204.

5-6 Yaş Grubu Sosyalleşme Ölçeği

Unutkan, Ö. P. (1998). 5-6 yaş grubu aile katılımlı sosyalleşme programı (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

Sezgin, N. ve Akman, S. (2014). 6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 58-79. doi:10.1501/sbeder_0000000087

A Sosyal Beceri Ölçeği-80

Tatar, A., Özdemir, H., Dindar-Haşlak, F., Atsızelti, Ş., Özüdoğru, M. T., Çavuşoğlu, F., ... Uyğur, G. (2018). Yetişkinler için A Sosyal Beceri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 69-88.

Antisosyal Davranış Ölçeği

Kılıç, C. ve Keklik, İ. (2022). Antisosyal Davranış Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 640-671. https://doi.org/10.21764/maeuefd.880206

Antisosyal Davranış Ölçeği

Kılıç, C., ve Keklik, İ. (2022). Antisosyal Davranış Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 640-671.

Arkadaşlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Öztürk, D. (2009). The effects of friendship making skills training with board game on friendship making skills of fourth grade elementary school students. (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Arkadaşlık Ölçeği

Elbasan, B., Yilmaz, G. D., Cirak, Y., & Dalkilinc, M. (2013). Cultural adaptation of the Friendship Scale and Health-Related Quality of Life and Functional Mobility Parameters of the elderly living at home and in the nursing home. Topics in Geriatric Rehabilitation, 29(4), 298-303.

Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği

Ercan, S., & Yıldıran, C. (2021). Bireysel Girişimcilik Yönelimi Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 16(1).

Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Davranışları Ölçeği

Filiz, B., & Demirhan, G. (2018). Development and examination of Personal and Social Responsibility Behaviors Scale. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.21031/epod.332978

Boş Zaman Engelleri Ölçeği Kısa Form

Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2020). Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Kısa Formunun yapı geçerliğinin test edilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(2), 120-131. http://dx.doi.org/10.17155/omuspd. 602660

Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form

Kırıcı, Ş. ve Ekşi, H. (2022). Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. H. Çiftçi ve  M. Y. Dörtbudak (Ed.), 9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler içinde (s. 406-416). IKSAD Yayınları.

Çocuklar İçin “Hayır” Diyebilme Becerisi Ölçeği

Yılmaz, F. ve Sözer, M. A.(2018). Çocuklar İçin “Hayır” Diyebilme Becerisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1), 33-48. doi: 10.21031/epod.350631

Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği

Güzel, H. Ş., Sevi-Tok, E. S. ve Güney, E. (2019). Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(Ek 1), 55-64.

Çocukların Sosyal Katılım Becerilerini Belirleme Ölçeği (Determining the Social Participation Skills for Children Scale)

Samanci, O., Ocakci, E., & Secer, İ. (2018). Developing scale for determining the social participation skills for children and analyzing its psychometric characteristics. International Education Studies, 11 (6), 92-98.

Çok Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği

Turan, N., Durgun, H., Kaya, H., & Aştı, T. (2020). Turkish adaptation of the Multidimensional Emotional Empathy Scale: A validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 1-8. https://doi.org/10.1111/ppc.12616.

Demokratik Davranış Ölçeği

Kent-Kükürtcü, S. (2019). Çocuk hakları ve demokrasi eğitiminin çocukların demokratik davranışlarına etkisi. (Tez No: 583876)  [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Duygusal Okuryazarlık Becerisi Ölçeği

Alemdar, M. & Anılan, H. (2020). The Development and Validation of the Emotional Literacy Skills Scale. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2) , 258-270. DOI: 10.33200/ijcer.757853

Empatik Beceri Ölçeği

Şimşek, E. (1995). Öğretmen ve öğrencilerin empatik tepkileri ile öğrencilerin kendilerine verilmesini istedikleri empatik tepkilerin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eş-Bağımlılık Belirleme Ölçeği (EşBBÖ)

Ançel, G., & Kabakçi, E. (2009). Psychometric properties of the Turkish form of Codependency Assessment Tool. Archives of Psychiatric Nursing, 23(6), 441-453.

Etnokültürel Empati Ölçeği

Özdikmenli-Demir, G., & Demir, S. (2014). Testing the psychometric properties of the Scale of Ethnocultural Empathy in Turkey. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1), 27-42.

Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri (FKPSY) Ölçeği

Çoşkunserçe, O., & Aydoğdu, Ş. (2019). Facebook kullanımının psiko-sosyal yönleri (FKPSY) ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2425-2438. doi:10.24106/kefdergi.3239

Girişimcilik Ölçeği (Entrepreneurship Scale)

Sontay, G., Yetim, H., Karamustafaoglu, S., & Karamustafaoglu, O. (2019). Developing an entrepreneurship scale for 5th grade students. International Journal of Educational Methodology, 5(2), 203-220.

Hoşgörü Eğilim Ölçeği

Çalışkan, H. & Çavuş, M. (2020). Hoşgörü eğilim ölçeği yetişkin formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Değerler Eğitimi Dergisi,18(40),181-205. https://doi.org/10.34234/ded.731250

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi