TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2019

1.116 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeği

Kılıç, Ç. ve Girgin, S. (2019). 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 6(1), 38-56.

2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği

Yaldız-Selbi, Y. (2019). 2018 Hayat bilgisi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Mersin ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği

Yılmaz, E. ve Alkış, M. (2019). 21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 125-154.

3 x 2 Hedef Yönelimi Ölçeği

Kadıoğlu Akbulut, C. & Uzuntiryaki-kondakçı, E. (2019). Turkish Adaptation of the 3 x 2 Goal Orientation Scale. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8 (3), 839-866. DOI: 10.14686/buefad.517750

3-6 Yaş Çocukları Olan Ebeveynlerin Duygusal İstismar Potansiyeli Ölçeği

PEKDOĞAN S, KANAK M (2019). VALIDITY and RELIABILITY STUDY OF THE SCALE FOR EMOTIONAL ABUSE POTENTIAL OF PARENTS WITH CHILDREN AGED 3 TO 6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 354 – 366.

48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testi

Yılmaz, E., Tepeli, K., ve Güven, G. (2019).48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testinin geçerlik güvenirlik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(2), 603-622, doi:10.23863/kalem.2019.116

5-8 Yaş Çocuklar İçin Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testi

Mercan, Z. (2019). Erken STEAM geleceğe hazırlık programının çocukların görsel uzamsal akıl yürütme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

61-72 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Kızıltepe, G. İ., ve Aktulun, Ö. U., (2019, 23-27 Ekim). 61-72 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye.

A Scale Development Study to Measure Secondary School Teachers’ Opinions On Coaching Behaviours

Ozmen, O. (2019). A Scale Development Study to Measure Secondary School Teachers’ Opinions On Coaching Behaviours . Eurasian Journal of Educational Research , 19 (79) , 133-166.

Açık Agresyon Ölçeği

Kutlu, L. ve Aştı, N. (2019). Açık agresyon ölçeği’nin türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik ve güvenirlik çalışması . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 6(3) , 513-526 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/49408/537792

Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisini Belirleme Ölçeği

Karadağ, A. A., Gültekin, Y. S. ve Mutlu, S. (2019). Açık ve yeşil alanların konut seçimine etkisinin belirlenmesi temelinde bir ölçek geliştirme çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 223-238.

Adil Olma Değer Ölçeği

Yıldırım, Y. (2019). Okul dışı etkinlik temelli değerler eğitimi programının etkin vatandaşlık değerlerine etkisi (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Adleryan Cesaret Ölçeği

Üzbe Atalay, N. (2019). LGBT bireylerde kendini toparlama gücü, cesaret, algılanan stres ve sosyal destek (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Afazi Etki Ölçeği-21

Yaşar, E. (2019). Afazi Etki Ölçeği-21: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Afet Tutum Ölçeği

Türkan, A. H., Kılıç, İ. & Tiryakioğlu, M. (2019). Development of a Disaster Attitude Scale and assessment of university students’ attitudes towards disasters. Ege Academic Review, 19 (4), 457-467. https://doi.org/10.21121/eab.476531

Ağız Sağlığı Değerlendirme Aracı

Ercan-Şahin, N., & Jablonski, R. A. (2019). Psychometric properties of the oral health assessment tool Turkish version. Cukurova Medical Journal, 44, 513-520. https://doi.org/10.17826/cumj.567995.

Ağrı -Aktivite Paternleri Ölçeği

Tunç-Suygun, E., & Toparak-Celenay, S. (2022). Turkish translation of the patterns of activity measure-pain in patients with chronic low back and neck pain: Validity and reliability. Pain Management Nursing, 23(2), 231-236. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2021.01.008

Ağrı-Aktivite Paternleri Ölçeği

Tunç-Süygün, E. (2019). Ağrı-Aktivite Paternleri Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması, geçerliği ve güvenilirliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.

Ahlaki Öfke Ölçeği

Çelik Ok, M. (2019). Ahlaki Öfke Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Muhakeme Dergisi , 2 (2) , 19-28. https://doi.org/10.33817/muhakeme.626140

Ahlaki Öfke Ölçeği

Çelik-Ok, M. (2019). Ahlaki Öfke Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Muhakeme Dergisi, 2(2), 19-28.  https://doi.org/10.33817/muhakeme.626140

Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği

Ekmekçioğlu, E., - Aydoğan, E., 2019. Ahlaki Uzaklaşma Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(2), 701-712

Aidiyet Hissi Ölçeği

Sevinç Tuhanioğlu, S. ve Gizir, C. A. (2019). Aidiyet Hissi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. HAYEF Journal of Education, 16 (1) , 1-18. https://doi.org/10.26650/hayef.2019.19002

Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği

Özyürek, A. ve Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 227-250. doi: 10.23863/kalem.2019.126

Aile Merkezli Bakım Değerlendirme Ölçeği

Arslan, F. T., Geckil, E., Aldem, M., & Celen, R. (2019). The family-centered care assessment scale: Development and psychometric evaluation in a Turkish sample. Journal of Pediatric Nursing., https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.06.001

Aile Yaşam Döngüsü Ölçeği

Selman, A. (2019). AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞLERİN FARKLI DÖNGÜLERDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 32-42. DOI: 10.46236/jovosst.570453.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi