TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2019

963 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeği

Kılıç, Ç. ve Girgin, S. (2019). 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 6(1), 38-56.

2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği

Yaldız-Selbi, Y. (2019). 2018 Hayat bilgisi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Mersin ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği

Yılmaz, E. ve Alkış, M. (2019). 21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 125-154.

48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testi

Yılmaz, E., Tepeli, K., ve Güven, G. (2019).48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testinin geçerlik güvenirlik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(2), 603-622, doi:10.23863/kalem.2019.116

5-8 Yaş Çocuklar İçin Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testi

Mercan, Z. (2019). Erken STEAM geleceğe hazırlık programının çocukların görsel uzamsal akıl yürütme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

61-72 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Kızıltepe, G. İ., ve Aktulun, Ö. U., (2019, 23-27 Ekim). 61-72 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye.

Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisini Belirleme Ölçeği

Karadağ, A. A., Gültekin, Y. S. ve Mutlu, S. (2019). Açık ve yeşil alanların konut seçimine etkisinin belirlenmesi temelinde bir ölçek geliştirme çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 223-238.

Adil Olma Değer Ölçeği

Yıldırım, Y. (2019). Okul dışı etkinlik temelli değerler eğitimi programının etkin vatandaşlık değerlerine etkisi (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Adleryan Cesaret Ölçeği

Üzbe Atalay, N. (2019). LGBT bireylerde kendini toparlama gücü, cesaret, algılanan stres ve sosyal destek (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Afazi Etki Ölçeği-21

Yaşar, E. (2019). Afazi Etki Ölçeği-21: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Ağız Sağlığı Değerlendirme Aracı

Ercan-Şahin, N., & Jablonski, R. A. (2019). Psychometric properties of the oral health assessment tool Turkish version. Cukurova Medical Journal, 44, 513-520. https://doi.org/10.17826/cumj.567995.

Ağrı -Aktivite Paternleri Ölçeği

Tunç-Suygun, E., & Toparak-Celenay, S. (2022). Turkish translation of the patterns of activity measure-pain in patients with chronic low back and neck pain: Validity and reliability. Pain Management Nursing, 23(2), 231-236. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2021.01.008

Ağrı-Aktivite Paternleri Ölçeği

Tunç-Süygün, E. (2019). Ağrı-Aktivite Paternleri Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması, geçerliği ve güvenilirliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.

Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği

Ekmekçioğlu, E., - Aydoğan, E., 2019. Ahlaki Uzaklaşma Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(2), 701-712

Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği

Özyürek, A. ve Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 227-250. doi: 10.23863/kalem.2019.126

Aile Merkezli Bakım Değerlendirme Ölçeği

Arslan, F. T., Geckil, E., Aldem, M., & Celen, R. (2019). The family-centered care assessment scale: Development and psychometric evaluation in a Turkish sample. Journal of Pediatric Nursing., https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.06.001

Ailede Ataerkillik Ölçeği

Özbek, M. (2019, 14 – 17 Şubat). Ailede Ataerkillik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye.

Ailede Ev Ekonomisi Ölçeği

Aşkın, H. (2019). Ailede Ev Ekonomisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye.

Ailede Fedakârlık Ölçeği

Akın, A. ve Baloğlu, R. (2019). Ailede Fedakârlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. D. K. Dimitrovi, D. Nikoloski, R. Yılmaz (Ed.), Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series içinde (s. 77-79). Tekirdağ, Türkiye.

Ailede Manevi Başa Çıkma Ölçeği

Doğanay, G. (2019). Ailede Manevi Başa Çıkma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye

Ait Olma Duygusu Ölçeği – Öncüller SOBI-A

Saygın, N. (2019). Ait Olma Duygusu Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Doktora tezi]. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği

Coşkun, H., Göçmen, Ö., ve Durakoğlu, A. (2019). Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması.10’uncu Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi'nde sunulan bildiri. 26-27 Nisan, Antalya, Türkiye

Akademik Kıskançlık Ölçeği

Koçak, D. (2019). Academic Jealousy Scale: Validity and reliability study. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 10(4), 467-479. http://dx.doi.org/10.21031/epod.566752

Akademik Motivasyonsuzluk Ölçeği

İlter, İ. (2019). Akademik Motivasyonsuzluk Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 191-224. http://dx.doi.org/10.30964/auebfd.459675

Akademik Okuryazarlık Ölçeği

Demir, S. ve Deniz, H. (2019). Akademik Okuryazarlık Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi