TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 14-18 Yaş Grubu Lise Öğrencileri

23 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Benlik Algısı Ölçeği

Demirel, Ş. (2019) Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi Hipotezinin Liselerde İncelenmesi (Tez No. 591007) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Algılanan Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı Ölçeği

Kaynak, S., Sevgili Koçak, S. & Kaynak, Ü. Measuring adolescents’ perceived parental academic pressure: A scale development study. Current Psychology (2021). https://doi.org/10.1007/s12144-021-01347-w

Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form

Kırıcı, Ş. ve Ekşi, H. (2022). Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. H. Çiftçi ve  M. Y. Dörtbudak (Ed.), 9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler içinde (s. 406-416). IKSAD Yayınları.

Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Yaman, F., Dönmez, O., Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A.N., & Güyer, T. (2019). Exploration of parents’ digital parenting efficacy through several demographic variables. Education and Science, 44(199), 149-172. doi:10.15390/EB.2019.7897

Duygusal Esneklik Ölçeği

İme, Y., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Emotional Flexibility Scale: Its association with subjective well being and resilience during Covid-19 pandemic. Child Indicators Research, 15, 2141–2154. https://doi.org/10.1007/s12187-022-09959-9

Ergen Özgüven Ölçeği

Arı, A. E. (2023). Ergen özgüven ölçeğinin geliştirilmesi. A. R. Özpolat (Ed.),  21. Yüzyıl davranışları (öz denetim, atılganlık, özgüven) içinde (s. 5–40). Vizetek Yayıncılık

Ergenlerde Atılganlık Ölçeği

Saruhan, U. (2023). Ergenlerde atılganlık ölçeğinin geliştirilmesi . A. R. Özpolat (Ed.), 21. Yüzyıl davranışları (öz denetim, atılganlık, özgüven) içinde (s. 41-76). Vizetek Yayıncılık.

Fizik Dersi Motivasyon Ölçeği

Özdemir, E., Kural, M. & Kocakülah, M. S. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin fizik dersine ait motivasyon düzeylerini belirlemeye yönelik ölçek geliştirme . Kastamonu Eğitim Dergisi , 26 (5) , 1497-1507 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2123

Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği

Özkurt, B., Küçükibiş, H. F., & Eskiler, E. (2022). Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği (FAKÖ): Türk Kültürüne uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 21-37. https://doi.org/10.18506/anemon.976300

Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği (FAKÖ)

Özkurt, B., Küçükibiş, F.H. ve Eskiler, E. (2022). Fiziksel aktivitelerden keyif alma ölçeği (FAKÖ): Türk kültürüne uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 21-37 . DOI: 10.18506/anemon.976300

Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği

Cansoy, R., veTuran, S. (2016). Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39.

Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Çar, B. , Bezci, Ş. , Dokuzoğlu, G. ve Kurtoğlu, A. (2022). Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Yönelik Tutum Ölçeği (GTSÜYTÖ) Geliştirme Çalışması. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, Akademik Spor Araştırmaları Özel Sayısı, 1155-1167. https://doi.org/10.38021/asbid.1202130.

Grup Üst Biliş Ölçeği

Ağır, A., & Tosun, S. (2023). Group Metacognition Scale in Turkish: Validity and reliability study. HAYEF: Journal of Education, 20(2), 128-136. https://doi.org/10.5152/hayef.2022.50

İnternet Katılım Profili Ölçeği

Şimşek, A. S., & Akbulut, Ö. F. (2022). Examining the Relationships between the Problematic Internet Consumption and Internet Engagement Profiles of Young Adults. Psycho-Educational Research Reviews, 11(3), 480–497. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.07

Lise Öğrencileri için İklim Değişikliği Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Geçerlilik Analizi

Gönen, Ç., Deveci, E.Ü. & Aydede, M.N. Development and validation of climate change awareness scale for high school students. Environ Dev Sustain 25, 4525–4537 (2023). https://doi.org/10.1007/s10668-022-02213-w

Lise Öğrencileri İçin Okula Uyum Ölçeği

Kaynak, S. (2021). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreci: Bir karma yöntem araştırması. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lise Öğrencilerinin Öğrenme Çevikliği Ölçeği

Çetin, Y. (2023). ARCS Öğretim Tasarımı modelinin ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi başarısı, motivasyonu, öğrenme çevikliği ve eleştirel düşünme engelleri üzerine etkisi (Tez No. 775162) [Doktora tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Lise Öğrencilerinin Yükseköğrenim Beklenti Ölçeği

Cetin, Y., & Dincer, B. (2020). High school students’ higher education expectation: A scale development study. Cypriot Journal of Educational Sciences, 15 (2), 232–245. https://doi.org/10.18844/cjes.v15i2.4617

Öğrenmek İçin Yazıyı Kullanma Ölçeği

Tas, I. D. (2020). The development of the scale of writing for learning: The validity and reliability study, International Online Journal of Educational Sciences, 12(5), 79-95.

Sınıf Yaşamı Algısı Ölçeği

Ayçiçek, B., & Yanpar-Yelken, T. (2021). Classroom Life Perception Scale: A Scale development study. International Journal of Instruction, 14(1), 253-264. https://doi.org/10.29333/iji.2021.14115a

Spora Yönelik Tutum Ölçeği

Şentürk, H. E. (2015). Spora Yönelik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 8-18.

Test Stratejileri Ölçeği

Tunç, E. B. & Şenel, S. (2021). Development of Test-Taking Strategies Scale: High School and Undergraduate Form. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(4), 116-129. https://doi.org/10.33200/ijcer.888368

Yabancılara Yönelik Tutum Ölçeği

Yağan, E. & Akşit, B. (2019). Validity and reliability study of the attitude towards foreigners scale, International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(37), 1008-1020. http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2602

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi