TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 103 Duyusal, Motor ve Algısal Süreçler

229 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5-8 Yaş Çocuklar İçin Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testi

Mercan, Z. (2019). Erken STEAM geleceğe hazırlık programının çocukların görsel uzamsal akıl yürütme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği

Şahin, G. , Dilidüzgün, S. & Leana Taşcılar, M. (2020). 8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 372-386 . DOI: 10.17522/balikesirnef.657527

ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Sönmez, B., Gündüz, G. ve Selvi, K. (2015). ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin lise öğrencilerine uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 14 (4), 1241-1259. https://doi.org/10.17051/io.2015.67218

Adölesan Aktivite Denge Ölçeği

Güney-Yılmaz, G., Avcı, H., & Akı, E. (2023). A new tool to measure occupational balance: Adolescent Occupational Balance Scale (A-OBS). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-14. Doi: 10.1080/11038128.2022.2154262

Afet Tutum Ölçeği

Türkan, A. H., Kılıç, İ. & Tiryakioğlu, M. (2019). Development of a Disaster Attitude Scale and assessment of university students’ attitudes towards disasters. Ege Academic Review, 19 (4), 457-467. https://doi.org/10.21121/eab.476531

Ailelerin Çocukların Bilimle İlgilerini Şekillendirme Düzeylerinin Belirlenme Ölçeği

Bal, E. & Kaya, G. (2022). Determining the levels of how families shape children’s engagement with science: A scale development study. Journal of Theoretical Educational Science, 15 (1), 169-190. https://doi.org/10.30831/akukeg.950033

Akademik Benlik Algısı Ölçeği

Demirel, Ş. (2019) Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi Hipotezinin Liselerde İncelenmesi (Tez No. 591007) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Gündüz, B. (2005). Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği öğretmen formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 1 – 7.

Aktif İzleyicinin Katılım Tutum ve Davranışları Ölçeği

Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Katılımcı kültür olgusu bağlamında televizyon dramalarını sosyal medya üzerinden okumak (Tez No. 759844) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Televizyon dramaları sosyal medya ve katılımcı kültür. Doruk Yayınları

Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği

Ayhan, Ç., Büyükturan, Ö., Kırdı, N., Yakut, Y., & Güler, Ç. (2014). The Turkish vercion of the Activites Specific Balance Confidence (ABC) Scale: Its cultural adaptation, validation and reliability in older adults. Turkish Journal of Geriatrics, 17(2),157-163

Algılanan Aşırı Vasıflılık Ölçeği

Uçar, Z. ve Sezgin, O. (2021). "Algılanan Aşırı Vasıflılık: Ölçek geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 196-208. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.740250

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Kurumsal Serbest Zaman Desteği Ölçeği (AKSZDÖ)

Koç, M. C., & Pekel, A. (2023). The Perceived Organizational Leisure Support Scale (POLSS): A Turkish validity and reliability study. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 23(4), 944 – 949. Doi: 10.7752/jpes.2023.04118

Algılanan Önem Ölçeği

Arslan, A. ve Algün-Doğu, G. (2020). Algılanan Önem Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(2), 2020, 104-113. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.593947

Algılanan Restoratiflik Ölçeği

Özçifçi, İ., Kaymaz, I., Tazebay, İ., ve Elmalı, F. (2021). Çevrenin restoratif kalitesinin ölçümü: Algılanan Restoratiflik Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23), 288-295. https://doi.org/10.31590/ejosat.867180

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Duru, E. (2007). Re-examination of the psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support among Turkish university students. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal. 35(4), 443-452.

Algısal Beceriler Ölçeği

Cesur, E., & Köksal-Akyol, A. (2021). Algısal beceriler ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50(1), 458-486. doi: 10.14812/cufej.870725

Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımına İlişkin Algılanan Yetkinlik Ölçeği

Şimşek, P., Özmen, G. Ç., Kemer, A. S., Aydin, R., Bulut, E., & Çilingir, D. (2023). Development and psychometric testing of Perceived Preoperative Nursing Care Competence Scale for nursing students (PPreCC-NS). Nurse Education Today, 1-9.

Anlamlandıran Liderlik Ölçeği

Taş, M. A. (2022). Sivil toplum kuruluşlarında anlamlandıran liderlik modeli (Tez No. 743672) [Doktora tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Anne ve Babaların Antibiyotik Algıları Ölçeği

Özdemir, C. ve Ergin, A. (2023).Validation of Turkish Parental Perception on Antibiotics Scale. Klimik Dergisi, 36(1), 32-38.

Astım Kontrol Algısı Ölçeği

Koçak, Z., & Gönderen-Çakmak, H. S. (2023). Turkish validity and reliability study for the Perceived Control of Asthma Questionnaire. Journal of Asthma, 60(4), 835-842. https://doi.org/10.1080/02770903.2023.2185156

Ayrılık Sonrası Yas Ölçeği

Balcı Çelik, S. & Bayraktar, M. (2023). Ayrılık Sonrası Yas Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 23-34.

Barkley Çocuk Dikkat Ölçeği

Fırat, S., Bolat, G.U., Gul, H., Baytunca, M.B., Kardas, B., Aysev, A. ve Ercan, E. S. (2018). Barkley Child Attention Scale validity and reliability study. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 284-293. DOI: 10.5350/DAJPN2018310306

Barratt Dürtüsellik Ölçeği

Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J Clin Psychol 1995; 51:768-774.

Basamak Tipi Yönetici Ölçeği

Çağatay, Ü. & Tok, T. N. (2022). Basamak Tipi Yönetici Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 10 (1) , 15-25 .

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi