TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Otrar, M. (2016). Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyoloji Dergisi, 36(2), 527-550. DOI 10.16917/iusosyoloji.292680


Geliştiren/Uyarlayan
Mustafa Otrar


Yıl
2016


Kaynak Adı
Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Sosyoloji Dergisi


Cilt
36


Sayı
2


Sayfa Aralığı
527-550


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/yaslilik-ve-yaslanmaya-iliskin-tutum-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.16917/iusosyoloji.292680


Sorumlu Yazar
Mustafa Otrar


İletişim
motrar@marmara.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Yaşlanma, Yaşlılık, Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum


Alt Boyutlar
Olumsuz İmge, Sosyal Yıpranma Algısı, Yaşamla Baş Etme Zorluğu, Yaşlılığı Kabullenme Zorluğu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 45 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Yaşlılığı Kabullenme Zorluğu : 'Yaşlanıyor olmak' düşüncesi son derece rahatsızlık verici.
Sosyal Yıpranma Algısı: Yaşlandıkça insanın sosyal yaşantıları azalır.
Yaşamla Baş Etme Zorluğu: Yaşlandıkça yaşam sorunları ile başa çıkmak zorlaşır.
Olumsuz İmge: Yaşlandıkça insanlar daha geveze olur.


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş üstü bireyler


Derecelendirme
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekte ters madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Kapsam geçerliğini belirlemek üzere uzman görüşlerinin alındığı çalışmada yapı geçerliğinin belirlenmesinde faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 45 madde ve dört faktörden oluştuğu ve açıklanan toplam varyansın %57,84 olduğu belirlenmiştir.


Güvenirlik

Cronbach's alpha iç tutarlık katsayılarının ölçeğin tümü için .97 olduğu, alt boyutlar için ise 0.90 ile 0.93 arasında değiştiği saptanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğinin ölçeğin toplamı için r=.89 (p<.001) olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi