TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ted/article/view/5000204992/5000178922


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 335 Yetişkin Eğitimi/Hayat Boyu Öğrenme


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Arslan, Ş. F., Sarıkaya, Ö. ve Vatansever, K. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin tıp eğitimi alanı için geçerlik ve güvenirlik çalışması. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 15(47), 38-46


Geliştiren/Uyarlayan: Kevser VATANSEVER, Özlem SARIKAYA, Şeyda Ferah Aslan


Yıl: 2016


Kaynak Adı: Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin Tıp Eğitimi Alanı İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi: Tıp Eğitimi Dünyası


Sayı: 47


Sayfa Aralığı: 38-46


Sorumlu Yazar: Şeyda Ferah Arslan


İletişim: ferahtuygar@mynet.com


Alt Boyutlar: merak yoksunluğu, Motivasyon, Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk, Sebat


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

25 madde ve 4 alt boyut
Kendimi geliştirmek için farklı alanlarda yeni bilgi ve beceriler geliştirmek tam bana göredir


Kimlere Uygulanabilir: Tıp Fakültesi Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 6'lı Likert (1: çok uyuyor - 6: hiç uymuyor)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte "Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk" ve "Merak Yoksunluğu" boyutları tes puanlıdır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçek maddelerinin toplam puanı hesaplanmaktadır. Ölçekten alınan düşük puan yaşam boyu öğrenme eğiliminin yüksek
düzeyde olduğunu göstermektedir


Geçerlik:

Açımlayıcı faktör analizinde ölçek maddeleri dört faktör yapısı altında toplanmıştır. Dört faktör yapısı total varyansın %62.8’ini açıklamaktadır. Maddelerin alt boyutlara dağılımında faktör yükleri 0,502 ve üzerindedir.


Güvenirlik:

İç tutarlılık analizinde Cronbach alpha güvenirlik katsayısı, ölçeğin bütünü için 0.92 olarak bulunmuştur. Dört alt boyutun her biri için ayrı iç tutarlık analizleri yapıldığında, Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,82-0,92 arasında değerler elde edilmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği’


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Tez


Orijinal Kaynak / Referans:

Coşkun, Y. D. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Ankara


Orijinal Ölçek Yazarlar: Yetkin Diker Coşkun


Orijinal Ölçek Yıl: 2009


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi.


Orijinal Ölçek Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810018355


Orijinal Ölçek DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.461


Orijinal Ölçek Geçerlik:

Açıklayıcı faktör analizinde ölçeğin motivasyon, sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve motivasyon yoksunluğu olmak üzre dört alt boyut içerdiği saptanmıştır.


Orijinal Ölçek Güvenirlik:

Öçleğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0,89 olarak hesaplanmıştır


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi