TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Akbaba, B. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Bülent Akbaba


Yıl
2009


Kaynak Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-Z0vbSUgrhM9fXoGkRe6QxrmY54Y2RX-oxSuqkgn906ISki-OvciBYi1JhOJLrcF


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Bülent Akbaba


İletişim
efeakbaba@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersindeki Akademik Başarılara Etkisi, Çoklu Ortam Kullanımının Akademik Başarılara Etkisi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır ve tek faktörlüdür.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (AİİT) en sevdiğim dersler arasındadır (1. madde)
İnkılâp tarihi konuları ile uğraşmanın zaman kaybı olduğunu düşünürüm (7. madde)
AİİT dersine sadece bu dersi geçmek için çalışırım (20. madde)


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
4'lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 4= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınabilecek yüksek puan olumlu tutumları yansıtmaktadır. Ölçekte 20 tane olumsuz madde bulunmaktadır.


Geçerlik

Ölçeğin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. Anketin KMO katsayısı .92 olarak belirlenmiştir. Barlett Sphericity testindeki değer anlamlı bulunmuştur. Bu durum anketin faktör analizi için uygun olduğu göstermektedir. lçekte yer alan maddelerin kullanılabilirliği konusunda .40 faktör yükü ve bir maddenin faktörlerdeki yük
değerlerinin arasındaki farkın en az .10 olmasına dikkat edilmiştir. Varimax dönüştürme tekniği kullanılarak yapılan faktör analizi sonucunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersine yönelik ölçeğin tek faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. faktör toplam varyansın % 33.22’sini açıklamaktadır.


Güvenirlik

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Tutum Ölçeği’nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .94’dür. Bu değer ölçeğin güvenirliği için yeterlidir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi