TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Adaletli Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.


Geliştiren/Uyarlayan
Melek Erken


Yıl
2009


Kaynak Adı
Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Sakarya Üniversitesi


Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir
Sakarya


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-Z0vbSUgrhM9fXoGkRe6QztXa2t6PmwpyrfSAMS2h-A0delJ-f4lQp_6UbWPftmF


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Melek Erken


Ölçülen Özellikler
Adaletli Davranış


Alt Boyutlar
Başkalarının Haklarını Gözetme, Bencil Davranmama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 13 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Bencil Davranmama (8 madde)
Annem, ben ve kardeşim için pastayı bölerken anneme bana daha büyük pay vermesini söylerim (1. madde)
Başkalarının Haklarını Gözetme (5 madde)
Arkadaşım hakkında karar vermeden önce onu dinlerim (6. madde)


Kimlere Uygulanabilir
5.Sınıf Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiçbir zaman - 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekte olumsuz maddeler vardır. Olumsuz maddelerin puanlanmasında ise tam tersi bir yol izlenmiştir.


Geçerlik

Faktör Analizi yapılmıştır. Birinci faktörde yer alan maddelerin faktördeki yük değerleri 0,555-0,763 arasında değişmektedir. İkinci faktörde bulunan maddelerin yük değerleri 0,533-0,674 arasında değişmektedir. Adaletli Davranış Ölçeği’nin birinci faktörünün ölçeğe ilişkin toplam varyansın yüzde 30,639’unu, ikinci, faktörün ise toplam varyansın yüzde 11, 967’sini açıkladığı görülmektedir. Đki faktörün açıkladığı toplam varyans ise 42,606’dır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Adaletli Davranış Ölçeği’nin birinci boyutunun güvenirlik düzeyi ,809, ikinci boyutunun güvenirlik düzeyi ,562 olarak bulunmuştur. Adaletli Davranış Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi ise ,772’dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi