TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Baysan-Arabacı, L. (2009). Adli psikiyatri hastalarına yönelik hemşire tutum ölçeği geliştirme (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan
Leyla Baysan Arabacı


Yıl
2009


Kaynak Adı
Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği geliştirme


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Ege Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYsj5Px0oezYb6s_uCmKbzxmHgPaklmM7tZkIpNsGn2Qw


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Leyla Baysan Arabacı


İletişim
baysanarabaci@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastasına Yönelik Tutumları


Alt Boyutlar
Bakım Vermede İsteklilik, Güven, Sosyal Mesafe, Tehlikeli Görme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 25 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Sosyal Mesafe (4 madde)
Bakım Vermede İsteklilik (7 madde)
Güven (8 madde)
Tehlikeli Görme (6 madde)


Kimlere Uygulanabilir
Adli Psikiyatri Hemşireleri


Derecelendirme
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçekteki birinci faktörde yer alan dört maddenin yük değerleri .679-.812 arasında, ikinci faktörde yer alan yedi maddenin yük değerleri .313-.700 arasında, üçüncü faktörde yer alan sekiz maddenin yük değerleri .341-.698 arasında ve dördüncü faktörde yer alan altı maddenin yük değerleri .309-.686 arasında değişmektedir.


Güvenirlik

Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin birinci (sosyal mesafe) alt boyutunun Cronbach alpha değeri .85, ikinci (bakım vermede isteklilik) alt boyutunun Cronbach alpha değeri .67, üçüncü (güven) alt boyutunun Cronbach alpha değeri .76 ve dördüncü (damgalama) alt boyutunun Cronbach alpha değeri .64 çıkmıştır. 25 maddeden oluşan son hali için küme içi korelasyon katsayısı tekrar hesaplanmış ve .86 bulunmuştur. Bu sonuç istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (F = 6.298, p < 0.01).


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi