TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2009

291 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Toronto Aleksitimi Ölçeği

Güleç, H., Köse, S., Güleç, Y.M., Çitak, S., Evren C., Borckardt, J. ve Sayar, K. (2009). Reliability and Factorial Validity of The Turkish Version of The 20-Item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19, 214-220.

Trinity Amputasyon ve Protez Deneyim Ölçeği

Topuz, S. (2009). Alt ekstremite amputelerinde Trinity Amputasyon ve Protez Deneyim Ölçeğinin (TAPES) güvenirlik ve geçerliği (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği

Doğan, T., & Çetin, B. (2009). Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences: Theory and Practice, 7(1), 241-268.

Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu

Tümkaya, S., Sabahattin, Ç. A. M., ve Çavuşoğlu, İ. (2009). Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu’nun Türkçe’ye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), .387–398.

Türk Örnekleminde Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçeği

Balcı, A. , Kıral, E. , Kalafat, T. & Boysan, M. (2009). Kendini mükemmeliyetçi gösterme ölçeğinin Türk örnekleminde psikometrik özellikleri . Kriz Dergisi , 17 (3) , 23-32 . https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000303

Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Karasakaloğlu, N. ve Gencel, İ. E. (2009). Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı. 17 (4), 469-480

Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeği

Tak, B. ve Çiftçioğlu, B. A. (2009). Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'de güvenirlik ve geçerliliğinin incelenmesine yönelik bir alan araştırması. İşletme Fakültesi Dergisi, 10(1), 35-54.

Üçlü Motivasyonel İklim Ölçeği

Erturan İlker, A.G., Arslan, Y., Demirhan, G. (2009). Üçlü Motivasyonel İklim Ölçeğinin Ortaöğretim Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 20 (1), 6–15.

Uluslararası İstem Dışı Zihinde Beliren Düşünceler Görüşme Formu

Altın, M. (2009). A cross-cultural investigation of obsessive compulsive disorder symptomatology: The role of religiosity and religious affiliation (Doctoral dissertation). Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği

Yılmaz, E. ve Sünbül, A.M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği

Kangal, A. (2009). Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve Türk üniversite öğrencilerine uyarlanması.(Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Üst Biliş Ölçeği

Turan, S. (2009). Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlar. öğrenme becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği

Varank, İ. ve Ergün, S. S. (2009). Uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri ölçeği geliştirme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 173-185.

Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği

Varank, İ. ve Ergün, S. S. (2009). Uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri ölçeği geliştirme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29,173-185.

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Vitiligo Yaşam Kalite Ölçeği

Şenol,A. (2009). Vitiligo hastalarına yönelik yaşam kalite ölçeği geliştirme çalışması . (Tıpta Uzmanlık Tezi). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.

Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anket Formu

Şenkal, H.A. (2009). Baş ve boyun kanserli hastalar için Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anket Formu Türkçe Versiyonu'nun geçerliliği ve güvenilirliğinin araştırılması. (Uzmanlık tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Westside Sınav Kaygısı Ölçeği

Totan, T. ve Yavuz, Y. (2009). Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 95-109.

Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ)

Körükcü,H.Ö. (2009). Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Yanığa Özgü Sağlık Ölçeği

Adam, M., Leblebici, B., Tarim, M. A., Yildirim, S., Bagis, S., Akman, M. N., & Haberal, M. (2009). Validation of a Turkish version of the Burn-specific Health Scale. Journal of Burn Care & Research, 30(2), 288-291. DOI: 10.1097/BCR.0b013e318198a295

Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Can, B. ve Cantürk-Günhan, B. (2009). Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Ölçeği. Education Sciences, 4 (1), 34-43.

Yardımsever Davranış Ölçeği

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Yarışma Benlik Sunumu Envanteri

Caglar, E., Altıntaş A., ve Aşçı, F.H. (2009). Yarışma Benlik Sunumu Envanteri Türkçe Versiyonu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 3-10.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi