TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bakıcı İyilik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Demirtepe, D. ve Bozo, Ö. (2009). Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37.


Geliştiren/Uyarlayan
Dilek Demirtepe, Özlem Bozo


Yıl
2009


Kaynak Adı
Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması


Dergi
Türk Psikoloji Yazıları Dergisi


Cilt
12


Sayı
23


Sayfa Aralığı
28-37


Link:
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiru7_Ah8DMAhULIMAKHbErAlEQFggaMAA&url=http%3A//www.turkpsikolojidergisi.com/PDF/TPY/23/28-37.pdf&usg=AFQjCNEKO_F8XqHgmLaKewJhR6k3mVqDug&sig2=mazRdTo5BFGlJFf3kshuXw&bvm=bv.121099550%2Cd.d24


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Dilek Demirtepe


İletişim
ddemirtepe@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Bakıcı, İyilik


Alt Boyutlar
Duyguları İfade Etme ve Fiziksel İhtiyaçların Karşılanması, Güvenlik, Özsaygı Ve İtibar


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut 22 madde
Özsaygı Ve İtibar (9 m): Kendinize vakit ayırmak
Duyguları İfade Etme ve Fiziksel İhtiyaçların Karşılanması (9 m): Öfkenizi ifade etmek
Güvenlik (4 m): Bir eve sahip olmak


Kimlere Uygulanabilir
Kronik Hastalığı Olan Bir Aile Bireyinin Bakımını Üstlenen Bakıcı


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Ölçeğin orijinali üç çevirmen tarafından birbirlerinden bağımsız olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Orijinal maddeleri temsil eden en iyi çeviri maddelerin seçilip hem Türkçe hem de İngilizce’ye aynı derecede hakim bir psikolog tarafından yeniden İngilizce’ye çevrilmesi ve orijinal maddelerle kıyaslanması yoluyla ölçek son haline getirilmiştir.


Geçerlik

Temel ihtiyaçlar ve yaşamsal faaliyetler alt ölçeklerinin arasındaki korelasyon katsayısı .69’dur ve bu sayı birleşen geçerliğe işaret etmektedir.


Güvenirlik

Temel ihtiyaçlar alt ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı .91, yaşamsal faaliyetler alt ölçeğinin .81 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Caregiver Well-Being Scale Revisited


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Berg-Weger, M., Rubio, D. M., & Tebb, S. S. (2000). The Caregiver Well-Being Scale Revisited. Health and Social
Work
, 25(4), 255-263.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Doris McGarlant Rubio, Marla Berg-Weger, Susan Steiger Tebb


Orijinal Ölçek Yıl
2000


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
The Caregiver Well-Being Scale Revisited


Orijinal Ölçek Link:
https://academic.oup.com/hsw/article-abstract/25/4/255/565694


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1093/hsw/25.4.255


Orijinal Ölçek Dergi
Health and Social Work


Orijinal Ölçek Cilt
25


Orijinal Ölçek Sayı
4


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
255-263


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi