TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Karakılıç, M. (2009). Beden eğitimi dersi için hazırlanan tutum ölçeğinin psikometrik kuramlar açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Mehmet Karakılıç


Yıl
2009


Kaynak Adı
Beden eğitimi dersi için hazırlanan tutum ölçeğinin psikometrik kuramlar açısından incelenmesi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Ankara Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgrrx-44N1zuOVH0l6ryEtgdRfZC8Yn9aaNPgHkHhkzco


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Mehmet Karakılıç


Ölçülen Özellikler
Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum


Alt Boyutlar
Devimsel, Duyuşsal


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

30 madde ve 3 alt boyut vardır.
Bilişsel (11 madde)
Duyuşsal (9 madde)
Devimsel (10 madde)


Kimlere Uygulanabilir
12-15 Yaş Beden Eğitimi Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 30 ile 150 arasında değişmektedir. Maddelerin 15’i olumlu,15'i ise olumsuz tutum ifadelerinden oluşmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Elde edilen otuz maddelik tutum ölçeğinin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla Temel Bileşenler Analizi uygulanmıştır. Bu aşamanın ilk adımı olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin faktörleşmeye uygunluğu incelenmiş ve 0.01 manidarlık düzeyinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.960, Bartlett testi değeri 7043.994 olarak bulunmuştur. Yapılan Temel Bileşenler Analizi sonucunda elde edilen üç faktörün açıkladığı toplam varyans %53.99 olarak bulunmuştur. Analiz sonucunda birinci faktörün toplam varyansın %18.86’sını, ikinci faktörün %17.57’sini ve üçüncü faktörün de %17.55’ini açıkladığı görülmüştür.


Güvenirlik

Cronbach α katsayı .937 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi