TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 390 Beden Eğitimi

135 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Fiziksel Aktiviteye Yönelik Tutum Ölçeği

Yıldızer, G., Bilgin, E., Korur, E., Yüksel, Y. ve Demirhan, G. (2019). Ortaokul öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 63-73. DOI: https://doi.org/10.17644/sbd.491053

Fiziksel Saygı Ölçeği

Karaçam, A. ve Pulur, A. (2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algısı, akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel saygı düzeylerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-22.

Futbol Hakemleri İş Performansı Ölçeği

Koca, S. (2017). Futbol hakemlerini strese iten faktörler, iş tatmini ve iş performansı ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Futbola Özgü Maç Analizi Ölçeği

Gürkan, O., Caz, Ç. ve Çoban, O. (2023). Futbola Özgü Maç Analizi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18 (1), 215-227. https://doi.org/10.33459/cbubesbd.1224669

Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeği

Turan, Z. (2015). Beden eğitimi öğretmen adayları için Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 202-222.

Hedef Bağlılığı Ölçeği

Şenel, E. ve Yıldız, M. (2016). Hedef Bağlılığı Ölçeği: Türkçe Uyarlaması, Beden Eğitimi ve Spor Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 58-65

İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Kalemoğlu-Varol, Y., Ünlü, H., Erbaş, M.K., ve Sünbül, A.M.(2016). İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması.Spor Bilimleri Dergisi, 27(1), 16-26.

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Kır, R. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

İş Talepleri ve Kaynakları Ölçeği (Job Demands and Resources Scale)

Engur, M., Kiremitci, O., & Boz, B. (2019). Job demands and resources scale for physical education teachers: Is it valid in Turkish culture? Cypriot Journal of Educational Sciences, 14(1), 29-41.

Kendinle Konuşma Ölçeği

Bayköse, N. (2018). Kendinle Konuşma Ölçeği’nin (KKÖ) deden eğitimi dersi için geçerlilik ve güvenilirliği. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 8-16.

Kış Sporları Akademik Başarı Testi (sürat pateni ve artistik paten için)

Baydas, O., Karakus, T., Yilmaz, R., Topu, B., Ozturk, M.E. & Goktas, Y. (2015). Retention and Flow under Guided and Unguided Learning Experience in 3D Virtual Worlds, Computers in Human Behavior, 44, 96-102.

Kış Sporlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği

Polat, Ş. (2019). Üniversite öğrencilerinin kış sporlarına yönelik farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi (Erzurum İli Örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Klasik Masaja Yönelik Tutum Ölçeği

Caz, Ç. (2023). Klasik Masaja Yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 10(1), 85-100. https://doi: 10.21020/husbfd.1076305

Lider Üye Değişimi Ölçeği

Çalışkan,G. ( 2015). An examination of coach and player relationships according to the adapted LMX 7 Scale: A validity and reliability study. Physical Education and Sports. 19, 22-33.

Maslach Tükenme Ölçeği

Ceylan, A. (2001). Futbolcuların tükenme düzeylerinin belirlenmesi: Profesyonel futbolcular üzerine bir çalışma (Yüksek Lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Nomofobi Ölçeği

Taşkın, C. & Canlı, U. (2021). Adaptation of The Nomophobia Scale to The Field of Physical Education and Sports: Alternative Models Strategy Measurement Model Test . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine , 3 (2) , 59-69 . https://doi.org/10.53431/jessm.944937

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Okul Sağlık İndeksi-Beden Eğitimi Ölçeği

Arslan, Y. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim birinci kademe beden eğitimi ders programlarına ve beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Sporları Değerlendirme Ölçeği

Gül, O., Soygüden, A. & Karagöz, Y. (2020). Okul Sporları Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (46) , 306-321

Orta Öğretim Öğrencilerinin Spora İlgilerinin Değerlendirilmesi Anketi

Temel, C. (2004). Farklı sosyo ekonomik düzeylerde bulunan orta öğretim öğrencilerinin spora ilgileri (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ortaokul Öğrencileri İçin Beden Eğitimi Ölçeği (OÖBEA)

Taşkın, C. (2018). Ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı hakkında öğrenci ve öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bedensel Okuryazarlık Ölçeği

Özgül, F., Semiz, K., & Kangalgil, M. (2023). Ortaokul Öğrencileri için Bedensel Okuryazarlık Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-12.

Ortaokul Öğrencileri için Hentbol Tutum Ölçeği

Görgüt, İ. ve Güllü, M. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Hentbol Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 49-58.

Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği

Güven Karahan, B. ve Kuru, E. (2015). Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 36-46.

Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği

Karahan, B. G., & Kuru, E. (2015). Ortopedik, görme ve işitme engelli öğrenciler için beden eğitimi ve spor dersi tutum ölçeği geliştirme çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 36-46.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi