TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. İzin için ayrıca e-posta gönderilmesine gerek yoktur.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Çar, B. , Bezci, Ş. , Dokuzoğlu, G. ve Kurtoğlu, A. (2022). Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Yönelik Tutum Ölçeği (GTSÜYTÖ) Geliştirme Çalışması. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, Akademik Spor Araştırmaları Özel Sayısı, 1155-1167. https://doi.org/10.38021/asbid.1202130.


Geliştiren/Uyarlayan
Bekir ÇAR, Ahmet Kurtoğlu, Şakir Bezci, Gökhan Dokuzoğlu


Yıl
2022


Kaynak Adı
Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği (Gtsüytö) Geliştirme Çalışması


Dergi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
Özel Sayı


Sayı
Özel Sayı


Sayfa Aralığı
1155-1167


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbid/issue/73962/1202130


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


Sorumlu Yazar
https://doi.org/10.38021/asbid.1202130. 


İletişim
carbekir@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri, Teknolojiye Yönelik Tutum


Alt Boyutlar
Teknolojiye Yönelik Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
S1: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerini Kullanırken Zorluk Yaşamam
S2: Fiziksel Aktivitede Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerinin Önemli Olduğunu Düşünüyorum
S3: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri İle İlgili Bilgileri Arkadaşlarımla Paylaşırım
S4: Güncel Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerinin Nasıl Çalıştığını Öğrenmek İsterim
S5: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünler İle İlgili Yapılan Araştırmalara Katılmaktan Zevk Alırım
S6: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerinin Fiziksel Aktivitede Kişilere Moral Verdiğini Düşünüyorum
S7: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullandığım Zaman Fiziksel Aktiviteden Zevk Alırım
S8: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleriyle Yapılan Fiziksel Aktivitelerin Daha Verimli Olduğunu Düşünüyorum
S9: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerini Kullanmaktan Keyif Alırım
S10: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerinin İnsanları Bağımlı Hale Getirdiğini Düşünüyorum
S11: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerinin Sağlığa Zararlı Olduğunu Düşünüyorum
S12: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerle Fiziksel Aktivite Yaparken Performansım Düşer
s13: Zorunda Olmadığım Sürece Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerini Kullanmam
s14: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerinden Nefret Ederim


Kimlere Uygulanabilir
13-18 yaş grubundan ortaokul ve lise öğrencisi, 14-18 Yaş Grubu Lise Öğrencileri, 16 Yaş Üstü Yetişkinler, 16-25 Yaş Arasındaki Lise ve Üniversite Öğrencileri, 17 Yaş Üstü Üniversite Öğrencileri, İlköğretim Ve Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert 1.Hiç Katılmıyorum 2.Katılmıyorum 3.Kararsızım 4.Katılıyorum 5.Tamamen Katılıyorum


Ölçek Puanlaması
Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği çalışmasına başlarken 22 maddeden oluşmaktadır. Çalışmanın açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucu açıklanan varyans değeri 60.08 olarak tespit edilen ölçeğin, 14 madde ve 2 faktörlü yapıyı desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu faktörler 9 madde(1,2,3,4,5,6,7,8,9) Pozitif Tutum(PT) ve 5 madde (10,11,12,131,14) Negatif Tutum(NT) olarak adlandırılmıştır. Negatif tutum maddeleri ters kodlanmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına yönelik yapılan güvenirlik analiz sonçları iç tutarlık katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle incelenmiş olup, hesaplanmış olan güvenirlik katsayıları 0.84 – 0.90 aralığında değiştiği görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları incelendiğinde yeterli derecede uyum indekslerine sahip olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Madde analizine göre incelendiğinde ise maddelerin ayırt edici olduğu görülmektedir


Ölçek Değerlendirmesi
Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği çalışmasına başlarken 22 maddeden oluşmaktadır. Çalışmanın açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucu açıklanan varyans değeri 60.08 olarak tespit edilen ölçeğin, 14 madde ve 2 faktörlü yapıyı desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu faktörler 9 madde(1,2,3,4,5,6,7,8,9) Pozitif Tutum(PT) ve 5 madde (10,11,12,131,14) Negatif Tutum(NT) olarak adlandırılmıştır. Negatif tutum maddeleri ters kodlanmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına yönelik yapılan güvenirlik analiz sonçları iç tutarlık katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle incelenmiş olup, hesaplanmış olan güvenirlik katsayıları 0.84 – 0.90 aralığında değiştiği görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları incelendiğinde yeterli derecede uyum indekslerine sahip olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Madde analizine göre incelendiğinde ise maddelerin ayırt edici olduğu görülmektedir


Geçerlik
Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği çalışmasına başlarken 22 maddeden oluşmaktadır. Çalışmanın açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucu açıklanan varyans değeri 60.08 olarak tespit edilen ölçeğin, 14 madde ve 2 faktörlü yapıyı desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu faktörler 9 madde(1,2,3,4,5,6,7,8,9) Pozitif Tutum(PT) ve 5 madde (10,11,12,131,14) Negatif Tutum(NT) olarak adlandırılmıştır. Negatif tutum maddeleri ters kodlanmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına yönelik yapılan güvenirlik analiz sonçları iç tutarlık katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle incelenmiş olup, hesaplanmış olan güvenirlik katsayıları 0.84 – 0.90 aralığında değiştiği görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları incelendiğinde yeterli derecede uyum indekslerine sahip olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Madde analizine göre incelendiğinde ise maddelerin ayırt edici olduğu görülmektedir


Güvenirlik
Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği çalışmasına başlarken 22 maddeden oluşmaktadır. Çalışmanın açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucu açıklanan varyans değeri 60.08 olarak tespit edilen ölçeğin, 14 madde ve 2 faktörlü yapıyı desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu faktörler 9 madde(1,2,3,4,5,6,7,8,9) Pozitif Tutum(PT) ve 5 madde (10,11,12,131,14) Negatif Tutum(NT) olarak adlandırılmıştır. Negatif tutum maddeleri ters kodlanmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına yönelik yapılan güvenirlik analiz sonçları iç tutarlık katsayısı ve test tekrar test yöntemiyle incelenmiş olup, hesaplanmış olan güvenirlik katsayıları 0.84 – 0.90 aralığında değiştiği görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları incelendiğinde yeterli derecede uyum indekslerine sahip olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Madde analizine göre incelendiğinde ise maddelerin ayırt edici olduğu görülmektedir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi