TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 390 Beden Eğitimi

153 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Mesleğine Yönelik İnanç Ölçeği

Doğru, Z. ve Kamuk, Y.U.(2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğine yönelik inanç ölçeğinin türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Küresel Spor ve Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2(2), 37-52 . https://dergipark.org adresinden alınmıştır

Beden Eğitimi ve Spor Programlarında Okuyan Engelli Öğrencilerin Bölümlerine Uyumlarını Tespit Ölçeği

NAMLI, S., & SUVEREN, S. (2017). Beden eğitimi ve spor programlarında okuyan engelli öğrencilerin bölümlerine uyumlarını tespit etmek amacıyla ölçek geliştirme çalışması., 11(3), 340-353.

Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği

Deliceoğlu,G. (2018). Orta öğretim birinci sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 208-215.

Beden Eğitimi-Ötekileştirme ve Soyutlanma Ölçeği (BEÖSÖ)

Şenel, E., Yıldız, M., Ulaş, M., & Tamer, K. (2019). The validity and reliability study of the Turkish Form of Physical Education Marginalization and Isolation Scale (PE-MAIS). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(3), 155-166.

Beden Eğitiminde İhtiyaç Destekleyici Öğretim Stili Ölçeği

Sakallı, D. & Kerkez, F. İ. (2021). Beden eğitiminde ihtiyaç destekleyici öğretim stili ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 655-673. doi: 10.21666/muefd.858465

Beden Eğitiminde Öğretmen Etkililiği Öz-Değerlendirme Formu

Ektirici, A., Çelik, V. O., & Yılmaz, İ. (2016). Beden Eğitimi Öğretmeni Etkililiği Öz-değerlendirme Formu: Ölçek uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 31-41.

Bilişsel Esneklik Envanterinin Sporcular için Uyarlanması

Yarayan, Y. E., Turhan, M. O. ve Tekkurşun Demir, G. (2023). Bilişsel Esneklik Envanterinin Sporcular İçin Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 8(3), 221-240

Çevrim İçi Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Öğrenci Memnuniyet Ölçeği

Eren, H. B. , Güler, Y. , Güler, D. , Çokluk-bökeoglu, Ö. & Tuncel, S. (2022). Çevrim İçi Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Öğrenci Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi . Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi , 4 (2) , 135-156 . DOI: 10.47778/ejsse.1198448

Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeği

Ayna, Ç., Gümüş, H., & Uzun, N. B. (2022). Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 57-70.

Çocuklar İçin Oyun ve Duygu Ölçeği (ODÖ-Ç)

Ayrancı, M., Aydın, K.M. (2022). Çocuklar İçin Oyun ve Duygu Ölçeği (ODÖ-Ç): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16 (42), 1-17. https://doi.org/10.29329/mjer.2022.541.1

Çocuklar İçin Sporda Hayal Etme Ölçeği

Kafkas, M. E. (2011). Çocuklar İçin Sporda Hayal Etme Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 101-109.

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği

Sezen-Balçıkanlı, G. (2010). Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,15(1),1-10.

Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutum Ölçeği

Yılmaz, A. (2019). Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutum ve Okula Bağlanma Durumlarının İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 50-63 . DOI: 10.31680/gaunjss.518094

Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği

Pehlevan, Z., ve Daşdan, E. N. A. (2017). Beden Eğitiminde Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeğinin Türk öğrenciler için geçerlik ve güvenirlik analizi. Sport Sciences, 12(2), 14-23.

Doğa Yürüyüşü Yapmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği

Ardahan, F. ve Mert, M. (2013). Bireyleri Doğa Yürüyüşü Yapmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği ve bu faaliyetlere katılarak elde edilen faydalar ölçeğinin Türk popülasyonu için geçerlilik güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 10 (2), 338-355.

E-Spor Tutum Ölçeği

Savaş, B. Ç. & Turan, M. (2023). E-Sport Attitude Scale: A Study of Validity and Reliability. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 8(23), 1524-1561. http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.629

Eğitimde Kültürel Spor Ahlakı Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği

Yiğit, Y. (2021). Eğitimde Kültürel Spor Ahlakı Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 709-732 . DOI: 10.17859/pauifd.962966

Eğitsel Oyun Oynatma Beceri Gözlem Ölçeği

Akçınar, S. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitsel oyun oynatma becerilerinin incelenmesi (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Egzersizde Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği

Müftüler, M. (2016). Egzersizde algılanan özerklik desteği ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences,13(1), 2158-2169. ve güvenirlik çalışması. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3653

Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2

Ersöz, G., Aşçı, F. H. ve Altıparmak, E. (2012). Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 4(1), 22-31.

Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği

Yılmaz, S.H.,  İlhan, E.L. ve  Yarayan, Y.E. (2021). Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), 26(3), 315 – 332. https://doi.org/10.53434/gbesbd.900837

Engelli Bireylerde Spora Katılımının Önündeki Zorlanmalar Ölçeği

Yılmaz, S. H., İlhan, E. L., & Yarayan, Y. E. (2021). Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26 (3), 315-332. Doi: 10.53434/gbesbd.900837

Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği

Güven Karahan, B. (2011). Engelli öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve karşılaştıkları sorunlar. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği

Güven Karahan, B. (2011). Engelli öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve karşılaştıkları sorunlar. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi