TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fiziksel Aktiviteye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yıldızer, G., Bilgin, E., Korur, E., Yüksel, Y. ve Demirhan, G. (2019). Ortaokul öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 63-73. DOI: https://doi.org/10.17644/sbd.491053


Geliştiren/Uyarlayan
Emre Bilgin, Gıyasettin Demirhan, Günay Yıldızer, Yılmaz Yüksel


Yıl
2019


Kaynak Adı
Orta Okul Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi


Dergi
Hacettepe Journal of Sport Sciences


Cilt
30


Sayı
2


Sayfa Aralığı
63-73


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/799661


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
https://doi.org/10.17644/sbd.491053


Sorumlu Yazar
Günay Yıldızer


İletişim
gunayyildizer@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Fiziksel Aktivite Tutumu


Alt Boyutlar
Fayda, İsteklilik, Öz-güven, Sevgi, Sosyalleşme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 25 madde beş faktörlü yapıdadır.
Sevgi (1m): Okulda daha fazla fiziksel aktivite imkânı olmasını isterim.
İsteklilik (6m): Fiziksel aktivite esnasında öğretmenimi/antrenörümü dinlemem.
Fayda (16m): Fiziksel aktiviteden sonra zihinsel ve bedensel olarak rahatladığımı düşünürüm.
Sosyalleşme (18m): Fiziksel aktivite sırasında yeni insanlar tanımaktan hoşlanırım.
Özgüven (22m): Fiziksel aktiviteler hakkında başkalarıyla konuşmak beni rahatsız eder.


Kimlere Uygulanabilir
6.-7.-8. sınıf öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 25 ile 125 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçekteki 25 maddenin 5 faktörde toplandığını göstermektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre açımlayıcı faktör analizinden elde edilen 5 faktörlü yapı tekrar toplanan veri tarafından da doğrulanmış yani veri seti ve 5 faktörlü yapı arasında iyi derecede bir uyum olduğundan söz edilebilir.


Güvenirlik

Alt boyutların Cronbach Alfa katsayısına göre hesaplanan güvenirlik değerleri İsteklilik için 0.85, Sevgi için 0.83, Sosyalleşme için 0.82, Fayda için 0.75 ve Öz Güven için 0.70 olarak hesaplanmıştır. Tüm maddeler birlikte analiz edildiğinde ise güvenirlik katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi