TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 390 Beden Eğitimi

135 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Oryantiring Tutum Ölçeği

Arıkan, A., Güleryüz, O., Güneş, G. & Çetin, T. (2021). Developing an Orienteering Attitudes Scale: A validity and reliability study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8 (4), 1-11. https://doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.4.198

Oyun ve Eğitim Materyali Kullanım Ölçeği (OVEMKÖ)

Gülle, M., & Bolat, Y. (2022). A scale development study: Game and Educational Material Use Scale (GaEMUS). FIRE: Forum for International Research in Education, 7(3), 24–37.

Paralimpik Sporlar Farkındalık Ölçeği (PSFÖ)

Canpolat, B. ve Akyol, B. (2022). Spor bilimleri öğrencileri için Paralimpik Sporlar Farkındalık Ölçeğinin (PSFÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 1-24.

Psikobiyososyal Durumlar Ölçeği – Sürekli Versiyon

Saraç, H. (2022). Beş haftalık mobil uygulama destekli öz düzenleme çalışmasının sporcuların psikobiyososyal durumları üzerine etkisi (Tez No. 768156) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Reaktif Çeviklik Testi

Yıldız, M. ve Fidan, U. (2018). Badmintona özgü geliştirilen Reaktif Çeviklik Testinin geçerlik ve güvenirliği. Journal of Human Sciences, 15(1), 594-603. doi:10.14687/jhs.v15i1.5211

Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeği

Hacıcaferoğlu, S. (2014). Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 1, 789-797.

Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği

Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2015). Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi'nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Eskişehir, Türkiye.

Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Öncü, E. & Cihan, H. (2012). Sınıf öğretmeni adayları için beden eğitimi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , 31-47 .

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Hazar, Z., ve Tekkurşun Demir, G. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(2), 1206-1215. doi:10.14687/jhs.v15i2.5284

Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği

Çimen, Z., Halıcı, A. ve Aktaş, İ. (2022). Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği (SEKÖ) geliştirme ve doğrulama çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 333-356. https://doi.org/10.53434/gbesbd.1147696

Spor Müsabakası Ruminasyon Ölçeği

Karafil, A.Y., Pehlivan, E. (2023). Spor Müsabakası Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 28 (1), 8-15. Doi: 10.53434/gbesbd.1158522

Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Ölçeği

Demirhan, G. (1998). Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Ölçeği. Spor Bilimleri Dergisi, 4, (9), 16-32.

Spor Ortamında Empati Ölçeği

Erkuş, A., & Yakupoğlu, S. (2001). Spor Ortamında Empati Ölçeği (SEM) geliştirme çalışması. Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, 12(1), 22-31

Spor Tüketim Davranışı Niyeti Ölçeği

Kiremitci, O., Demiray, E., Gençer, R. T., Aycan, A.(2014). Assessing the validity and reliability of the Sport Consumption Behavior Scale on Turkish football spectators. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 5(2), 11-20.

Spora Bağlılık Ölçeği

Sirganci, G., Ilgar A. E. ve Cihan, B. (2019). Spora Bağlılık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7(17), 171-182.

Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği

Erdoğan, A. (2001). Takım ve bireysel spor yapan sporcuların başarı motivasyonlarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Spora Yönelik Tutum Ölçeği

Şentürk, H. E. (2015). Sportif tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2) 8-18.

Spora Yönelik Tutum Ölçeği

YILMAZ A., NAMLI S., KAN A. (2013). Developıng Scale For Attıtude Towards Sport Hıstory Lesson . IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 4(12), 49 – 59.

Sporcu Değer Yönelimi Ölçeği

Yıldız, M., & Güven, Ö. (2021). Sporcu Değer Yönelimi Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Scientific Educational Studies, 5(2), 159-177.

Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri

Bozyiğit, E., Küçük-Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri: Faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251. Doi: 10.25307/jssr.1083533

Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Yapar, A. ve İnce, L.M. (2014). Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 25 (4), 203–212.

Sporda Güdülenme Ölçeği

Toros, F. Z. (2001). Elit sporcuların güdüsel yönelimleri: voleybolcular üzerinde bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin

Sporda Güdülenme Ölçeği

Erdem, M. (2008). Amerikan futbolu sporcularında Sporda Güdülenme Ölçeği'nin geliştirilmesi. (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sporda Sürdürülebilirlik Ölçeği

Koçak, F. , Tuncel, S. & Tuncel, F. (2015). Sporda Sürdürülebilirlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Türk Üniversite Öğrencileri . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 220-234 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53512/712510

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği

Yıldırım, S., Yıldız, A. ve Koruç, Z. (2019). Sporda Topluluk Hissi Ölçeğini (STHÖ) Türkçe'ye uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 213-221. DOI: 10.33689/spormetre.498362

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi