TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 390 Beden Eğitimi

157 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Maslach Tükenme Ölçeği

Ceylan, A. (2001). Futbolcuların tükenme düzeylerinin belirlenmesi: Profesyonel futbolcular üzerine bir çalışma (Yüksek Lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Nomofobi Ölçeği

Taşkın, C. & Canlı, U. (2021). Adaptation of The Nomophobia Scale to The Field of Physical Education and Sports: Alternative Models Strategy Measurement Model Test . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine , 3 (2) , 59-69 . https://doi.org/10.53431/jessm.944937

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Okul Sağlık İndeksi-Beden Eğitimi Ölçeği

Arslan, Y. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim birinci kademe beden eğitimi ders programlarına ve beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Spor Yarışmaları Motivasyon Ölçeği (OSYMÖ)

Doğruer, A., Pehlevan, Z. ve Uzun, N.B. (2023). Okul spor yarışmaları motivasyon ölçeği [Bildiri sunumu]. 11. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Kütahya, Türkiye. 20-22 Ekim.

Okul Sporları Değerlendirme Ölçeği

Gül, O., Soygüden, A. & Karagöz, Y. (2020). Okul Sporları Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (46) , 306-321

Orta Öğretim Öğrencilerinin Spora İlgilerinin Değerlendirilmesi Anketi

Temel, C. (2004). Farklı sosyo ekonomik düzeylerde bulunan orta öğretim öğrencilerinin spora ilgileri (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ortaokul Öğrencileri İçin Beden Eğitimi Ölçeği (OÖBEA)

Taşkın, C. (2018). Ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı hakkında öğrenci ve öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bedensel Okuryazarlık Ölçeği

Özgül, F., Semiz, K., & Kangalgil, M. (2023). Ortaokul Öğrencileri için Bedensel Okuryazarlık Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-12.

Ortaokul Öğrencileri için Hentbol Tutum Ölçeği

Görgüt, İ. ve Güllü, M. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Hentbol Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 49-58.

Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği

Güven Karahan, B. ve Kuru, E. (2015). Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 36-46.

Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği

Karahan, B. G., & Kuru, E. (2015). Ortopedik, görme ve işitme engelli öğrenciler için beden eğitimi ve spor dersi tutum ölçeği geliştirme çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 36-46.

Oryantiring Tutum Ölçeği

Arıkan, A., Güleryüz, O., Güneş, G. & Çetin, T. (2021). Developing an Orienteering Attitudes Scale: A validity and reliability study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8 (4), 1-11. https://doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.4.198

Oyun ve Eğitim Materyali Kullanım Ölçeği (OVEMKÖ)

Gülle, M., & Bolat, Y. (2022). A scale development study: Game and Educational Material Use Scale (GaEMUS). FIRE: Forum for International Research in Education, 7(3), 24–37.

Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği

Ünal, E. ve İlhan, E. L. (2023). Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(3), 1883-1902. https://doi.org/10.37217/tebd.1318130

Paralimpik Sporlar Farkındalık Ölçeği (PSFÖ)

Canpolat, B. ve Akyol, B. (2022). Spor bilimleri öğrencileri için Paralimpik Sporlar Farkındalık Ölçeğinin (PSFÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 1-24.

Psikobiyososyal Durumlar Ölçeği – Sürekli Versiyon

Saraç, H. (2022). Beş haftalık mobil uygulama destekli öz düzenleme çalışmasının sporcuların psikobiyososyal durumları üzerine etkisi (Tez No. 768156) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Reaktif Çeviklik Testi

Yıldız, M. ve Fidan, U. (2018). Badmintona özgü geliştirilen Reaktif Çeviklik Testinin geçerlik ve güvenirliği. Journal of Human Sciences, 15(1), 594-603. doi:10.14687/jhs.v15i1.5211

Rekreasyonel Etkinlik Motivasyonu Ölçeği

Özant, M. İ., Ayyıldız Durhan, T., Demirel, M., & Zorba, E. (2024). Recreational activity motivation scale development study. Educational Administration: Theory and Practice, 30(6), 410-418. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i6.5212

Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeği

Hacıcaferoğlu, S. (2014). Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 1, 789-797.

Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği

Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2015). Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi'nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Eskişehir, Türkiye.

Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Öncü, E. & Cihan, H. (2012). Sınıf öğretmeni adayları için beden eğitimi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , 31-47 .

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Hazar, Z., ve Tekkurşun Demir, G. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(2), 1206-1215. doi:10.14687/jhs.v15i2.5284

Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği

Çimen, Z., Halıcı, A. ve Aktaş, İ. (2022). Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği (SEKÖ) geliştirme ve doğrulama çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 333-356. https://doi.org/10.53434/gbesbd.1147696

Spor Lisesi Öğrencilerinde Özgüven Ölçeği

Arı, A.E., Yıldız, S. (2023, 07-09 Ekim). Spor Lisesi Öğrencilerinde Özgüven: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması [Bildiri sunumu]. 7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Türkiye.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi