TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 390 Beden Eğitimi

156 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Ölçeği

Demirhan, G. (1998). Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Ölçeği. Spor Bilimleri Dergisi, 4, (9), 16-32.

Spor Ortamında Empati Ölçeği

Erkuş, A., & Yakupoğlu, S. (2001). Spor Ortamında Empati Ölçeği (SEM) geliştirme çalışması. Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, 12(1), 22-31

Spor Tüketim Davranışı Niyeti Ölçeği

Kiremitci, O., Demiray, E., Gençer, R. T., Aycan, A.(2014). Assessing the validity and reliability of the Sport Consumption Behavior Scale on Turkish football spectators. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 5(2), 11-20.

Spora Bağlılık Ölçeği

Sirganci, G., Ilgar A. E. ve Cihan, B. (2019). Spora Bağlılık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7(17), 171-182.

Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği

Erdoğan, A. (2001). Takım ve bireysel spor yapan sporcuların başarı motivasyonlarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Spora Yönelik Tutum Ölçeği

Şentürk, H. E. (2015). Sportif tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2) 8-18.

Spora Yönelik Tutum Ölçeği

YILMAZ A., NAMLI S., KAN A. (2013). Developıng Scale For Attıtude Towards Sport Hıstory Lesson . IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 4(12), 49 – 59.

Sporcu Değer Yönelimi Ölçeği

Yıldız, M., & Güven, Ö. (2021). Sporcu Değer Yönelimi Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Scientific Educational Studies, 5(2), 159-177.

Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri

Bozyiğit, E., Küçük-Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri: Faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251. Doi: 10.25307/jssr.1083533

Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Yapar, A. ve İnce, L.M. (2014). Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 25 (4), 203–212.

Sporcuların Antrenman ve Müsabakaya İlişkin Öz-Yansıtma Ölçeği

Koçak, İ. ve Karakaya, İ. (2023). Sporcuların Antrenman ve Müsabakaya İlişkin Öz-Yansıtma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 28 (3) , 215-225 . DOI: 10.53434/gbesbd.1297079

SPORDA BATIL İNANÇ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ

Çar, B., Kurtoğlu, A., Erdogan, A., & Özmaden, M. (2023). The development of the attitude scale towards superstitious behaviors in sport: A validity and reliability study. International Journal of Eurasia Social Sciences, 54, 1318-1330. https://doi.org/10.35826/ijoess.4393

Sporda Cinsel İstismar Algı Ölçeği

Bedir, F., Turan, M., Önal, L., & Şıktar, E. (2023). Sporda Cinsel İstismar Algı Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Metodolojik Çalışma. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 15(2), 289-296. https://doi.org/10.5336/sportsci.2022-94230

Sporda Güdülenme Ölçeği

Toros, F. Z. (2001). Elit sporcuların güdüsel yönelimleri: voleybolcular üzerinde bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin

Sporda Güdülenme Ölçeği

Erdem, M. (2008). Amerikan futbolu sporcularında Sporda Güdülenme Ölçeği'nin geliştirilmesi. (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sporda Rakibi Affetme Düzeyi Ölçeği

Kara, M., Kara, Ş, N. & Uzun, N. B. (2023). Level of competition forgiveness scale in sport (FCLSS): Validity and reliability study. International Innovative Education Researcher, 3(3), 130-161.

Sporda Sürdürülebilirlik Ölçeği

Koçak, F. , Tuncel, S. & Tuncel, F. (2015). Sporda Sürdürülebilirlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Türk Üniversite Öğrencileri . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 220-234 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53512/712510

Sporda Toparlanma Bilgi Testi

Aydemir, M., Mirzeoğlu, A.D. ve Kolayiş, İ.E.,(2020) Sporda Toparlanma Bilgi Testi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 40-48. https://doi.org/10.5336/sportsci.2019-71036

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği

Yıldırım, S., Yıldız, A. ve Koruç, Z. (2019). Sporda Topluluk Hissi Ölçeğini (STHÖ) Türkçe'ye uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 213-221. DOI: 10.33689/spormetre.498362

Sporda Veli Katılımı Ölçeği

Karaali, E., ve Aktaş-Üstün, N. (2022). Eğitimde veli katılımı ölçeğinin spora uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 358-368.

Sporda Yaralanmaya Neden Olan Faktörler Ölçeği (SYNFÖ)

Koç, H., & Kaynar, Ö. (2023).Sporda yaralanmaya neden olan faktörler ölçeği (SYNFÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21 (3), 144-156 . https://doi.org/10.33689/spormetre.1277169    

Sportif Öz Düzenleme Ölçeği

Akeren, İ., & Çingöz, Y.E. (2023). Sportif Öz Düzenleme Ölçeği (SÖDÖ): Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 8 (23), 1146-1169. http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.592

Sportif Yaşam Doyumu Ölçeği

Somoğlu, M. B., & Cihan, H. (2022). Sportive Life Satisfaction Scale: Adaptation study to Turkish culture. Mediterranean Journal of Sport Science, 5(Special Issue 1), 531-547. Doi: https://doi.org/10.38021asbid.1194098.

Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (SOPDD-2) Ölçeği

Daşdan-Ada, E. N., Aşçı, F. H., Kazak-Çetinkalp, F. Z. ve Altıparmak, M. E. (2012). Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (Sopdd-2) Ölçeğinin beden eğitimi dersi için değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 23(2), 43-49.

Teknolojik Değer Yönelimi Algı Ölçeği

Yıldırım, M. S., Yanpar-Yelken, T.,  & Sancar-Tokmak, H. (2023) Developing a technological value-orientation perception scale for teacher candidates, Educational Media International, DOI: 10.1080/09523987.2023.2262193

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi