TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Ersöz, G., Aşçı, F. H. ve Altıparmak, E. (2012). Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 4(1), 22-31.


Geliştiren/Uyarlayan
F. Hülya Aşçı, Gözde Ersöz, M. Ersin ALTIPARMAK


Yıl
2012


Kaynak Adı
Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.


Dergi
Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences


Cilt
4


Sayı
1


Sayfa Aralığı
22-31


Link:
http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-egzersizde-davranissal-duzenlemeler-olcegi-2-gecerlilik-ve-guvenilirlik-calismasi-62018.html


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Gözde Ersöz


Ölçülen Özellikler
Egzersizde güdülenme


Alt Boyutlar
Atımla düzenleme, Dışsal Düzenleme, Güdülenmeme, İçsel Düzenleme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 19 madde
İçsel düzenleme(7)
Atımla düzenleme(4)
Güdülenmeme(4)
Dışsal düzenleme(4)


Kimlere Uygulanabilir
14 yaşından büyüklere


Derecelendirme
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 19 ile 95 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.)


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Çeviri Süreci

Anketin çevrilme sürecinde Brislin ve ark. tarafından önerilen standart çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmıştır. 34 Ölçeğin İngilizce orijinali; psikoloji alanında İngilizce bilen bir uzman, İngiliz dili edebiyatı mezunu bir uzman ve İngilizce mütercim-tercümanlık mezunu olan bir uzman olmak üzere toplam üç kişi tarafından bağımsız olarak Türkçeye çevrilmiştir. Elde edilen üç Türkçe ölçekteki maddeler karşılaştırılmış ve aynı çeviriye sahip maddeler belirlenmiştir. Aynı çeviriye sahip maddeler ve farklı çeviriye sahip maddelerin her bir çeviri şekli yeniden uzmana verilerek tekrarİngilizceye çevrilmiştir


Geçerlik

Yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Temel Bileşenler Faktör Analizi ile hangi maddelerin hangi alt ölçeklerde toplandığı belirlenmiştir. Faktör analizi sırasında negatif veya sıfır yükü olan maddelerin açık bir şekilde görülebilmesi amacı ile dik döndürme işlemi yapılmış ve ikiden fazla faktör için geçerli olan “varimax” kullanılarak faktör yükleri belirlenmiştir. Faktör yükü açısından 0,40’ın altında olan ve çeşitli faktörlere saçılım gösteren maddelerin çıkarılmasına karar verilmiştir.


Güvenirlik

Tüm katılımcılar için hesaplanan değerler, İçe atımla düzenleme için 0,77, güdülenmeme için 0,69, içsel düzenleme için 0,81, dışsal düzenleme için 0,67 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi