TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 385 Yabancı Dil Eğitimi

116 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yabancı Dil Öğrenme Çabası Ölçeği

Karabıyık, C. (2016). Türk öğrencilerin yabancı dil öğrenme çabalarını ölçmek için standart bir ölçek geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ölçeği

Baş, G. (2013). Yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 172, 49-68.

Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Ölçeği (YDÖUÖ)

Yeşil, R. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe'yi öğrenme uygulamaları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies Educational Science, 13(19), 1969-1987. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13892

Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeği

Bayır, M., ve Yeşi̇l, R. (2019). Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1573-1590. doi: 10.33206/mjss.530574

Yabancı Dil Öğrenmeye Karşı Tutum Ölçeği

Erdem, C., Saykılı, A., & Koçyiğit, M. (2018). The adaptation study of the Questionnaires of the Attitude Towards Call (A-Call), the Attitude Towards Cal (A-Cal), the Attitude Towards Foreign Language Learning (A-Fll) to Turkish language. Turkish Online Journal of Distance Education, 19, 1302-6488. doi: 10.17718/tojde.382659

Yabancı Dil Öğretim Etkinlikleri Ölçeği

Şad, S. N. (2011). İlköğretim birinci kademe İngilizce öğretim programının çocuklara yabancı dil öğretiminin duyuşsal hedeflerini gerçekleştirme düzeyi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler için Dinleme Testi

Tozlu, E. (2017). Listening Test for Learners of Turkish as a Foreign Language. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yabancı Dil Sınıf İçi Kaygı Ölçeği

Gürsu, F. (2011). The Turkish equivalance, validity, and reliiability study of the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (Master's thesis). Yeditepe University The Graduate School Of Social Sciences, Istanbul.

Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Kocaman, O. ve Cumaoğlu, G. K. (2014). Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 293-303.

Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeği

Ünal, M. (2015). Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce ÖlçeğiInternational Journal Of Eurasia Social Sciences, 6(19), 218-233.

Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Koç, C. T. ve Yastıbaş, A. E. (2022). Yabancı Diller Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrenciler İçin Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 873-896. https://doi.org/10.17152/gefad.1014605

Yaşam Boyu Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği

Oruç, E. ve Bakıner, A. (2022). Yaşam Boyu Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2) , 58-67 . https://doi.org/10.25272/j.2149-8385.2022.8.2.01

Yazılı Anlatım Becerileri Ölçeği

Polat, M. (2003). Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı`nda yazılı anlatım becerilerini ölçmede kullanılacak bir ölçeğin geliştirilmesi üzerine bir çalışma(Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yazma Becerisi Tutum Ölçeği

Eney, M. M. (1994). Attitudes of students toward computer (CALL) and writing with a word processor (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yazma Dersi Puanlama Rubriği

Savaş, H. (2013). Yazma becerisi puanlama rubriklerinin güvenilirlik ve geçerlilik açısından değerlendirilmesi ve geliştirilmesi üzerine bir çalışma (Yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Yazma Stratejileri Ölçeği

Özbay, A. (2008). Yabancı dilde bilgilendirici yazma alanında öz düzenleme becerilerinin kullanımı ve başarı arasındaki ilişki (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi