TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 385 Yabancı Dil Eğitimi

116 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yabancı Dil İlgi Ölçeği

Balaban-Dağal, A. ve Şahenk-Erkan, S. S. (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yabancı Dil İlgi Ölçeğini geliştirme çalışması. Turkish Studies, 11(9), 135-152.

Okuma Becerisi Stratejileri Kullanım Ölçeği

Tuncer, U. (2011). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencileri için Üstbiliş Okuma Stratejileri Ölçeği ve Okuma Becerisi Stratejileri Kullanım Ölçeğinin uyarlaması ve geliştirmesi (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Okuma Becerisi Stratejileri Kullanım Ölçeği

Tuncer, U. (2011). The adaptation and development of 'Metacognitive Reading Strategies Questionnnaire' and 'Reading Strategy Use Scale' for Turkish learners learning english as a foreign language (Master's thesis). Mersin University Department of English Language Teaching, Mersin.

Ortaokul İngilizce Dersi Tutum Ölçeği

Aydoğmuş, M., ve Kurnaz, A. (2017). Ortaokul İngilizce Dersi Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-24.

Polis Koleji Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için İngilizce Gereksinimleri Ölçeği (Polis Koleji Öğrencileri ve Mezunları Formu)

Payam, M. M. (2005). An analysis of English language needs of the preparatory students at police college. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Polis Koleji Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Gereksinimleri Ölçeği (İngilizce Öğretmenleri Formu)

Payam, M. M. (2005). An analysis of English language needs of the preparatory students at police college. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sözel İletişim Strateji Envanteri

Kavasoğlu, M. (2011). Oral communıcatıon strategıes used by Turkısh students learnıng englısh as a foreıgn language: The development of "Oral Communıcatıon Strategy Inventory" (Master's thesis). Mersin University Department of English Language Teaching, Mersin.

Students’ Attitudes Towards Learning English Grammar

Akay, E., & Toraman, Ç. (2015). Students’ attitudes towards learning English grammar: A study of scale development: Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 67-82.

Türkçe Öğrenenler i̇çi̇n Di̇nleme Beceri̇si̇ Öz Yeterli̇k Ölçeği̇

Yaman, H. ve Tulumcu, F. M. (2016). Yabanci Di̇l olarak Türkçe Öğrenenler i̇çi̇n Di̇nleme Beceri̇si̇ Öz Yeterli̇k Ölçeği̇ geli̇şti̇ri̇lmesi̇. Turkish Studies, 11(3), 2371-2386.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Öğrenen Özerkliği Ölçeği

Biçer, N. (2017). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Öğrenen Özerkliği Ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1666-1678.

TÜrkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği

Büyükikiz, K. K., (2012). Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi:Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, ( Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Dinleme Tutumu Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Konuşma Tutumu Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Okuma Tutumu Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Yazma Tutumu Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği

Şen, Ü. ve Boylu, E. (2017). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1122-1132.

Üstbiliş Okuma Stratejileri Ölçeği

Tuncer, U. (2011). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencileri için Üstbiliş Okuma Stratejileri Ölçeği ve Okuma Becerisi Stratejileri Kullanım Ölçeğinin uyarlaması ve geliştirmesi (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Üstbiliş Okuma Stratejileri Ölçeği

Tuncer, U. (2011). The adaptation and development of 'Metacognitive Reading Strategies Questionnnaire' and 'Reading Strategy Use Scale' for Turkish learners learning english as a foreign language (Master's thesis). Mersin University Department of English Language Teaching, Mersin.

Watson Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği

Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). Watson- Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği’nin (W-Geaygö) üniversite ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf İngilizce Bölümü öğretmen adayları üzerindeki güvenirlik çalışması. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 101-112.

YABANCI DİL SINIF KAYGISI ÖLÇEĞİ

Oruç, E. & Demirci, C. (2020). Investigating the underlying constructs of the Foreign Language Classroom Anxiety Scale. Language Teaching and Educational Research (LATER), 3(1), 78-93. https://doi.org/10.35207/later.729713

Yabancı Dil Anksiyetesi Ölçeği

Aydın, S., Harputlu, L., Güzel, S., & Genç, D. (2016). A Turkish version of Foreign Language Anxiety Scale: Reliability and validity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 250-256.

Yabancı Dil Benlik Kavramı Ölçeği

Karabınar, S. (2000). Yabancı dil öğrenme sürecinde benlik kavramı, ders çalışma becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler üzerine üniversite düzeyinde bir çalışma. (Doktora tezi). Orta Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yabancı Dil Dereceli Puanlama Ölçeği

Şenkaya, E. (2005). Yabancı dil yazma öğretiminde eleştirel düşünme becerilerinin kullanımının başarıya etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yabancı Dil Dersi Memnuniyet Ölçeği

Tasgin, A., & Korucuk, M. (2018). Development of foreign language lesson satisfaction scale (FLSS): Validity and reliability study. Journal of Curriculum and Teaching, 7(2), 66-77.

Yabancı Dil Öğrenme Çabası Ölçeği

Karabıyık, C., & Mirici, İ. H. (2018). Development and Validation of the Foreign Language Learning Effort Scale for Turkish Tertiary-Level Students. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(2).DOI 10.12738/estp.2018.2.0010

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi