TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Boş Zaman Etkinlikleri Anketi

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 385 Yabancı Dil Eğitimi


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Gül, V. (2008). Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan
Vesile Gül


Yıl
2008


Kaynak Adı
Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-VEZo0FcPw3E2fKHuwAgzd8bXGYenMDwRzYaCx9D3zxw


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Vesile GÜL


Kimlere Uygulanabilir
Yabancı dil hazırlık öğrencileri


Derecelendirme
5'li likert tipi (1=tamamen katılıyorum - 5=tamamen katılmıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 8 ile 40 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Araştırma sırasında kullanılan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 13.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesi amacıyla aşağıdaki istatistiksel teknikler kullanılmış, her birinin kullanıldığı yerler ilgili bulgular ele alınırken açıklanmıştır.


Geçerlik

İlgili alan yazın, benzer ölçekler ve öğrenci kompozisyonları dikkate alınarak oluşturulan ilk taslak, uzman görüşlerine sunulmuş ve ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla eleştirileri alınmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısına bakılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi