TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 385 Yabancı Dil Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Adıgüzel, O. C. ve Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 124-136.


Geliştiren/Uyarlayan
Fatma Özüdoğru, Oktay Cem Adıgüzel


Yıl
2014


Kaynak Adı
İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği çalışması


Dergi
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
4


Sayı
2


Sayfa Aralığı
124-136


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200399


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Oktay Cem Adıgüzel


İletişim
ocadiguzel@anadolu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Aydınlatıcı değerlendirme modeli, İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programı


Alt Boyutlar
Kazanım ve içeriğe ilişkin görüşler, Öğrenme-öğretme süreci ve çevresel boyuta ilişkin görüşler, Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 38 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Kazanım ve içeriğe ilişkin görüşler (19m): İçerik hazırlanırken öğrencilerin düzeyleri (yaş, öğrenme özellikleri, dil becerisi) dikkate alınmıştır.
Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler (11m): Programda önerilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımı öğrenci özelliklerine uygundur.
Öğrenme-öğretme süreci ve çevresel boyuta ilişkin görüşler (8m): .Sınıfta İngilizce şarkılara yer verilmektedir.


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmenler


Derecelendirme
4'lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 38 ile 152 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 38 maddeli ve üç faktör yapılı ölçek oluşturulmuştur. Faktör isimleri; ‘kazanım ve içeriğe ilişkin görüşler’, ‘ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler’ ve ‘öğrenme-öğretme süreci ve çevresel boyuta ilişkin
görüşler’ olarak belirlenmiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları faktör 1 için 0.922; faktör 2 için 0.850 ve faktör 3 için 0.857 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi