TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200399


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 385 Yabancı Dil Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Adıgüzel, O. C. ve Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 124-136.


Geliştiren/Uyarlayan: Fatma Özüdoğru, Oktay Cem Adıgüzel


Yıl: 2014


Kaynak Adı: İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği çalışması


Dergi: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 4


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 124-136


Sorumlu Yazar: Oktay Cem Adıgüzel


İletişim: ocadiguzel@anadolu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Aydınlatıcı değerlendirme modeli, İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programı


Alt Boyutlar: Kazanım ve içeriğe ilişkin görüşler, Öğrenme-öğretme süreci ve çevresel boyuta ilişkin görüşler, Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 38 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Kazanım ve içeriğe ilişkin görüşler (19m): İçerik hazırlanırken öğrencilerin düzeyleri (yaş, öğrenme özellikleri, dil becerisi) dikkate alınmıştır.
Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler (11m): Programda önerilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımı öğrenci özelliklerine uygundur.
Öğrenme-öğretme süreci ve çevresel boyuta ilişkin görüşler (8m): .Sınıfta İngilizce şarkılara yer verilmektedir.


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenler


Derecelendirme: 4'lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 38 ile 152 arasında değişmektedir.


Geçerlik:

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 38 maddeli ve üç faktör yapılı ölçek oluşturulmuştur. Faktör isimleri; ‘kazanım ve içeriğe ilişkin görüşler’, ‘ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşler’ ve ‘öğrenme-öğretme süreci ve çevresel boyuta ilişkin
görüşler’ olarak belirlenmiştir.


Güvenirlik:

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları faktör 1 için 0.922; faktör 2 için 0.850 ve faktör 3 için 0.857 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi