TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 370 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Özdemir, B. (2008). 9. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının Türk edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi (Kütahya örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Banu Özdemir


Yıl
2008


Kaynak Adı
9. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının Türk edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi (Kütahya örneği)


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-U3ZqjlGz65GgInr__9HlhTGpXZcy8mA2tFFm2JWtFFF


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Banu ÖZDEMİR


Alt Boyutlar
Türk Edebiyatı Dersinde Güdülenme Üzerinde Etkisi Olan Faktörler, Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Geliştirilen Olumsuz Yargılar, Türk Edebiyatı Dersine Yönelik İlgi İstek Beceri ve Yetenekler, Türk Edebiyatı Dersinin Genel Kültürle ve Günlük Hayatla İlgisi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Türk edebiyatı dersinin genel kültürle ve günlük hayatla ilgisi ( 12 madde )
Türk edebiyatı dersine yönelik ilgi istek, beceri ve yetenekler ( 8 madde )
Türk edebiyatı dersine yönelik geliştirilen olumsuz yargılar ( 7 madde )
Türk edebiyatı dersinde güdülenme üzerinde etkisi olan faktörler ( 6 madde )


Kimlere Uygulanabilir
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencileri


Derecelendirme
5'li likert tipi (1=hiç katılmıyorum - 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

TEDYTÖ’den elde edilen verilerin analizi, SPSS 11.5 istatistik paket programıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının yorumlanmasında istatistikî işlemlerden faktör analizi, bağımsız t testi, MANOVA ve varyans analizi tekniklerinden yararlanmıştır. Bağımsız t testi ve tek yönlü ANOVA analizinde .05 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır; ancak .01 düzeyinde anlamlı çıkan farklar ayrıca vurgulanmıştır. ANOVA sonuçları anlamlı çıktığı durumlarda farkın hangi ikili gruplar arasından kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe testi yapılmıştır. Tutumlarda cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını bulmak için bağımsız t testi uygulanmıştır.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliğini ve ölçekten çıkarılması gereken maddeleri belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Verilerin temel bileşen analizine uygunluğunu belirlemek için KMO testi yapılmıştır.


Güvenirlik

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı yöntemi kullanılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi