TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Türkçe Bilinci Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yaman, H. (2011). Türkçe Bilinci Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 151-167.


Geliştiren/Uyarlayan
Havva YAMAN


Yıl
2011


Kaynak Adı
Türkçe Bilinci Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi


Cilt
9


Sayı
1


Sayfa Aralığı
151-167


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Havva Yaman


İletişim
hyaman@sakarya.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Türkçe Bilinci


Alt Boyutlar
Bireysel Kullanım, Kitle İletişim Araçlarında Doğru Kullanım, Ülke Bütünlüğündeki Önem


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

17 madde, 3 alt boyut

Bireysel Kullanım (8 m): Konuşurken yabancı kelimeler kullandığımda rahatsız olurum.

Ülke Bütünlüğündeki Önem (4 m): Türkçe toplumsal kimliğimizin en iyi belirleyicilerindendir.

Kitle İletişim Araçlarında Doğru Kullanım (5 m): Kitle iletişim araçlarında kullanılan yabancı kelimeler, beni rahatsız eder.


Kimlere Uygulanabilir
Eğitim Fakültesi Öğrencileri


Derecelendirme
5'li likert (1-Hiçbir zaman, 5-Her zaman)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmış, KMO katsayısı .92, Barlett testi sonucu ise χ2=14626.531 (p<.001) bulunmuştur. Faktör çözümlemesinde üç faktörün toplam varyansın %50.83'ünü açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri .33 ile .81 arasındadır. İlk faktör "bireysel kullanım" varyansın %33.35'ini açıklamaktadır ve faktör yükleri .39 ile .69 arasındadır. İkinci faktör "ülke bütünlüğündeki önem" varyansın %13.99'unu açıklamaktadır ve madde faktör yükleri .33 ile .44 arasındadır. Üçüncü faktör "kitle iletişim araçlarında doğru kullanım" ise varyansın %4.48'ini açıklamaktadır ve faktör yükleri .58 ile .81 arasındadır.
Doğrulayıcı faktör analizi sonuçarına göre Ki-kare değerinin x2=348.96, sd=110, p=0.00 ve anlamlı olduğu, uyum indekslerinin ise RMSEA=.051, CFI=.98, IFI=.98, GFI=.95, AGFI=.94 ve SRMR=.047 oalrak hesaplandığı görülmüştür.


Güvenirlik

Ölçeğin iç tutarlık katsayıları, ölçeğin tamamı için .88, ilk faktör için .85, ikinci faktör için .69 ve üçüncü faktör için .87 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonları ise .42 ile .74 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi