TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Karatay, H., Destebaşı, F., Tezel, K. V., & Pektaş, S. (2018). Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 47(220), 105-132.


Geliştiren/Uyarlayan
Fatih Destebaşı, Halit Karatay, Kadir Vefa Tezel, Sami PEKTAŞ


Yıl
2018


Kaynak Adı
Adaptation of the Teachers’ Sense of Self Efficacy for Literacy Instruction (TSELI) Scale into Turkish: A validity and reliability study


Dergi
Milli Eğitim


Cilt
47


Sayı
220


Sayfa Aralığı
105-132


Link:
https://www.researchgate.net/publication/330135307_OGRETMENLERIN_OKURYAZARLIK_OGRETIMI_OZYETERLILIK_ALGISI_OLCEGI_TURKCE_UYARLAMASI_GECERLIK_VE_GUVENIRLIK_CALISMASI


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Halit Karatay


İletişim
halitkaratay@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

22 madde ve tek boyut


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmenler


Derecelendirme
9'lu Likert (1= yetersiz - 9= çok yeterli)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 22 ile 198 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Üçüncü adımda Tschannen-Moran ve Johnson (2011) tarafından geliştiri-len ölçeğin Türkçe uyarlamasından önce yazarlardan izin alınmıştır. Dördüncü adım olarak alanında nitelikli 3 İngilizce dil uzmanı seçilerek maddeler Türkçeye çevrilmiş-tir. Beşinci adım olarak başlangıçta seçilen 3 İngilizce dil uzmanından farklı 3 İngilizce dil uzmanı daha seçilerek Türkçe uyarlaması yapılan ölçek maddeleri tekrar İngiliz-ceye çevrilerek orijinal formda yer alan maddeler ile birebir karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma neticesinde her iki formun eşdeğerlik gösterdiği görülmektedir. Altıncı adım olarak, Türkçeye uyarlaması yapılan 22 maddelik ölçeğin ölçme ve değerlendir-me uzmanı ve Türkçe dil ve alan uzmanı olmak üzere iki uzman tarafından gözden geçirilerek uyarlama yapılan kültüre uygunluğu ve anlaşılırlığı açılarından değerlen-dirilmesi yapılmıştır. Yedinci adım olarak farklı branşlardan 5 öğretmene okutularak anlaşılırlık açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Sekizinci adım olarak öğretmenler üzerinde geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması yapıldıktan sonra son şekli verilerek 22 maddelik ve eşit aralıklı 9’lu Likert tipinde cevaplandırma yapılacak şekilde ta-sarlanan ölçek farklı branşlarda görev yapan 225 öğretmene geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılabilmesi için uygulanmıştır.


Geçerlik

Ölçeğin uyum indeksi değerlei; SBχ2/ (df)= 363.51/(197)=1.85, RMSEA= 0.050, SRMR= 0.048, TLI/NNFI= 0.98, CFI= 0.99, NFI= 0.97, AGFI= 0.89, GFI= 0.93 şeklindedir. 22 maddenin faktör yük değerlerinin ise 0,63 ile 0,83 aralığında değiştiği görülmektedir.


Güvenirlik

Cronbach’s Alpha güvenirlik değerinin 0,92 olduğu görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Tschannen-Moran, M. ve Johnson, D. (2011). Exploring literacy teachers’ self-efficacy beliefs: Potential sources at play. Teaching and Teacher Education,27 (4), 751-761. doi:10.1016/j.tate.2010.12.005


Orijinal Ölçek Yazarlar
Denise Johnson, MeganTschannen-Moran


Orijinal Ölçek Yıl
2011


Orijinal Ölçek Link:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X10002064?via%3Dihub


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.12.005


Orijinal Ölçek Dergi
Teaching and Teacher Education


Orijinal Ölçek Cilt
27


Orijinal Ölçek Sayı
4


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
751-761


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi