TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 309 Eğitim Sosyolojisi

104 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Katılım Ölçeği

Lindberg, N. ve Demircan, A. N. (2013). Ortaöğretim okullarında aile katılımının değerlendirilmesi: Aile Katılım Ölçeği Veli ve Öğretmen Formlarının Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 2(3), 64-78.

Akademik Aidiyet Ölçeği

Kızılkaya H. & Doğan İ., (2022). Üniversite öğrencilerine yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 12(1), 60-68. https://doi.org/10.5961/higheredusci.954289

Algılanan Kişisel Öğrenci Sınıf İklimi Ölçeği

Bahar, M., Asil, M., & Rubie-Davies, C. M. (2018). Measurement Invariance of the Student Personal Perception of Classroom Climate Scale (SPPCC) in the Turkish Context. European Journal of Educational Research, 7(1), 113-120. doi: 10.12973/eujer.7.1.113

Algılanan Okul Etkinliği Ölçeği (SE-INDEX)

Yıldırım, İ. ve Ada, Ş. (2018). Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği'nin (SE-INDEX) Türkçe'ye uyarlanması. Milli Eğitim Dergisi, 47(219), 19-32.

Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeği

Baytemir, K., Kösterelioğlu, M. A. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 597-608.

Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği

Türkkaş Anasız, B., ve Iliman Püsküllüoğlu, E. (2018). Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 449-469.

Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği

Kurbanoğlu, S. S., Akkoyunlu, B., & Umay, A. (2006). Developing the Information Literacy Self-Efficacy Scale. Journal of Documentation, 62(6), 730-743. doi: 10.1108/00220410610714949

Çocuk Hakları Temelli Okul Ölçeği

Öztürk, A., & Doğanay, A. (2017). Çocuk Hakları Temelli Okul Ölçeğinin geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 41-58.

Çocuk Katılımı Farkındalık Ölçeği

Polat, B. D., Ersoy, Ö. A., & Toran, M. (2017). Çocuk Katılımı Farkındalık Ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 186-215.

Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği

Savi, F. (2011). Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1), 80-90.

Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği

Telef, B. B. (2014). Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 478-490.

Çocuklar İçin Oyun ve Duygu Ölçeği (ODÖ-Ç)

Ayrancı, M., Aydın, K.M. (2022). Çocuklar İçin Oyun ve Duygu Ölçeği (ODÖ-Ç): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16 (42), 1-17. https://doi.org/10.29329/mjer.2022.541.1

Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği

Irmak, S., & Kuruüzüm, A. (2009). Turkish validity examination of the Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale. Social Indicators Research. 92(1), 13-23.

Değişim Yorgunluğu Ölçeği

Limon, İ. (2020). Turkish adaptation of Change Fatigue Scale: A study of reliability and validity. Sakarya University Journal of Education, 10(2), 292-311. https://doi.org/10.19126/suje.646463.

Devamsızlık Eğilimi Ölçeği

Şimşek, A. Uğurlu, C. ve Usta, H. (2016). Üniversite öğrencilerinin devamsızlık eğilimlerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 297-311

Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği

Bugay, A., Avcı, D.,ve Özdemir, S. (2018). Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği Türkçe Formu’nun psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve ebeveyn okul iklimi algısının cinsiyete göre belirlenmesi. Elementary Education Online, 17 (1), 70-81.

Eğitim ve Öğrenme Sermayeleri Ölçeği

Leana-Taşcilar, M. Z. (2015). Questionnaire of Educational and Learning Capital (QELC): Turkish language validity and factor structure. College Student Journal, 49(4), 531-541.

Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği

Avcı, S (2017). Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 617 – 626.

Eğitimde Sosyal Adalet Ölçeği

Karakoç, Ç. & Sakız, G. (202). Development of Perceived Social Justice In Education Scale for primary school students. International Journal of New Approaches in Social Studies, 5(2), 426-438.

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar Ölçeği

Tanju, E.H., Darıca, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2011). Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar ölçeğinin uyarlanması ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 120 – 133.

Etik Pozisyon Ölçeği

Burucuoğlu, M. & Erdoğan, E. (2016). A Study About The Validity and Reliability of Ethical Position Scale. The Journal of International Scientific Researches, 1(3), 7-15.  https://doi.org/10.23834/isrjournal.270696

Etkili Okul Anketi (2)

Baştepe, İ. (2002). Normal ve taşımalı eğitim yapan resmi ilköğretim okul yönetici, öğretmen ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okul (örgütsel) etkililik algıları. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Fakülte Yaşamının Niteliği Ölçeği

Yılmaz, K. ve Bökeoğlu, Ö. Ç. (2006). Fakülte yaşamının niteliği ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 201-210.

Geçici Koruma Statüsünde Olan Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersindeki Uyumlarına Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği

Can, S., Kerkez, F. İ. ve Aydoğan, Z. (2024). Geçici koruma statüsünde olan öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersindeki uyumları: Öğretmen algısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 259-275.

Güç mesafesi algısı ölçeği

Gül, Ö. (2019). Güç Mesafesi Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(2), 120-133. http://dx.doi.org/10.33400/kuje.638591

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi