TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik Aidiyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kızılkaya H. & Doğan İ., (2022). Üniversite öğrencilerine yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 12(1), 60-68. https://doi.org/10.5961/higheredusci.954289


Geliştiren/Uyarlayan
Hatice Kızılkaya, İsmail Doğan


Yıl
2022


Kaynak Adı
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science


Cilt
12


Sayı
1


Sayfa Aralığı
60-68


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1831371


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.5961/higheredusci.954289


Sorumlu Yazar
Hatice Kızılkaya


İletişim
hat_akcay@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Akademik Aidiyet


Alt Boyutlar
Bilimsel ve Kültürel Etkinliklere Katılım, Derse Katılım, Kaynak Erişimi, Kütüphane, Öğretim Üyeleriyle İletişim


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. Kütüphaneye düzenli bir şekilde giderim.
2. Kütüphanede araştırma yaparken ilgimi çeken başka kitapları da okurum.
3. İnternet üzerinden kitap/makale/tez okurum/indiririm.
4. Derslere düzenli şekilde katılırım.
5. Derste sunum, konu anlatımı gibi görevlerde rol alırım.
6. Ders esnasında notlar alırım.
7. Günlük yaşamımdan tecrübelerimi dersin konusuyla ilişkilendirebilirim.
8. Derslerde anlatılanları gerçekle ilişkilendirebilirim.
9. Derste aldığım notları sınavlara hazırlanırken kullanırım.
10. Ders dışında öğretim üyeleriyle akademik sohbetler yaparım.
11. Kariyer planlaması ve iş imkanları üzerine öğretim üyeleriyle iletişim kurarım.
12. Öğretim üyeleriyle okul dışında iletişim kurarım.
13. Akademik gelişimim üzerine öğretim üyelerinden görüş alırım.
14. Öğretim üyeleriyle birebir iletişim kurabilirim.
15. Dersle ilgili anlamadığım konularda öğretim üyelerine danışırım.
16. Öğretim üyelerinden aldığım yorum ve eleştirilere göre çalışırım.
17. Öğretim üyelerini sınav ve ders beklentilerini iyi bilecek kadar tanırım.
18. Üniversitede düzenlenen bilimsel etkinliklere katılırım.
19. Alanımla ilgili herhangi bir bilimsel etkinlikte konuşmacı ya da katılımcı olarak yer alma fırsatını değerlendiririm.
20. Üniversitede düzenlenen konser, sergi, söyleşi vb. etkinliklere katılırım.
21. Üniversitedeki öğrenci topluluklarının/gruplarının faaliyetlerini takip ederim.
22. Üniversitede kafeterya, kütüphane, çalışma salonlarında arkadaşlarla grup çalışmaları yaparım.
23. Üniversitede faaliyet veren kurslara (eğitici, sportif vb.) katılırım.
24. Üniversitede düzenlenen sosyal sorumluluk projelerinde yer alırım.
25. Üniversitede düzenlenen sosyokültürel etkinliklere (gezi, yürüyüş, tören vb.) katılırım.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5li Likert (1=hiçbir zaman-2=nadiren-3=bazen-4=sıklıkla(çoğunlukla)-5=her zaman)


Ölçek Puanlaması

Akademik aidiyet ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 25, en yüksek puan 125’tir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan puanların yüksekliği, üniversite öğrencilerinin akademik aidiyetlerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.


Geçerlik

Ölçeğin güvenirlik analizleri sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı derse katılım, kütüphane, kaynak erişimi boyutu için “.787”, öğretim üyeleriyle iletişim boyutu için “.908”, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılım boyutu için “.858 olarak belirlenirken, ölçeğin bütününe ilişkin güvenirlik katsayısı “.913” olarak hesaplanmıştır. Akademik Aidiyet Ölçeğinin güvenirliğinin .91 olması bu ölçeğinin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğunu, ölçeğe dair yapılan AFA ve DFA sonuçları, ölçeğin yapısal olarak geçerli bir ölçek olduğunu ortaya koymaktadır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirlik analizleri sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı derse katılım, kütüphane, kaynak erişimi boyutu için “.787”, öğretim üyeleriyle iletişim boyutu için “.908”, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılım boyutu için “.858 olarak belirlenirken, ölçeğin bütününe ilişkin güvenirlik katsayısı “.913” olarak hesaplanmıştır. Akademik Aidiyet Ölçeğinin güvenirliğinin .91 olması bu ölçeğinin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğunu, ölçeğe dair yapılan AFA ve DFA sonuçları, ölçeğin yapısal olarak geçerli bir ölçek olduğunu ortaya koymaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi