TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

281 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği

Siyez, D.M., Esen, E., Seymenler, S. ve Öztürk, B. (2017). Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi içinde (s.83-84). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği

YILDIZ İ, BAŞAR K, KARADAĞ ÇAMAN Ö, İNKAYA A (2021). Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 58(4), 292 – 299. 10.29399/npa.27299

Beş Faktörlü İyilik Hali Envanteri Ergen Formu

Owen, F. K.. ve Öğretmen, T. (2013). Beş Faktörlü İyilik Hali Ölçeği-Ergen Formu: Türk Ergenler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 53-73.

Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Özyeşil, Z., Arslan, C., Kesici, Ş. ve Deniz, M. E. (2011). Bilinçli Farkındalık Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(160), 224-235.

Bilinçli Öz-Bakım Ölçeği

Aydin Sunbul, Z., Malkoc, A., Aslan Gordesli, M., Arslan, R., & Cekici, F. (2018). Mindful Self-Care Scale (MSCS): Adaptation and validation in a normative Turkish sample. European Journal of Educational Research, 7(4), 887-892. doi: 10.12973/eu-jer.7.4.887

Bilişsel ve Duygusal Bilinçli Farkındalık Ölçeği-Revize

Catak, P. D. (2012). The Turkish version of the Cognitive and Affective Mindfulness Scale-revised. Europe’s Journal of Psychology, 8(4), 603-619.

Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeği

Yalcin, I., Malkoc, A.(2013). Adaptation of Personal Growth Initiative Scale-II to Turkish and ınvestigation of psychometric properties. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26, 258-266. doı: 10.5350/DAJPN2013260304

Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeği

Akın, A. ve Anlı, G. (2011). Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 42-49

Boyun Eğici Merhamet Ölçeği

Akdeniz, S., Ahçı, Z. , Harmancı, H. ve Günaydın, H. (2020). Boyun eğici merhamet ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanarak psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Ekev akademi dergisi, 0(84), 575 – 584.

Bradburn Duygulanım Dengesi Ölçeği

Okur, S. ve Totan, T. (2019). Psikolojik iyi oluşu değerlendiren Bradburn Duygulanım Dengesi Ölçeğinin Türkçede incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 1-12.

Bütünleyici Umut Ölçeği

Sarıçam, H. ve Akın, A. (2013). Bütünleyici Umut Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 ( 15 ), 291-302.

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210  

Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği

Macit, M., Eren, A., Karaman, M., & Demir, İ. (2019). Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması: Sağlık çalışanlarında bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), 903-917. Doi: 10.18657/yonveek.532830

Çocuk Umut Ölçeği

Atik, G., ve Kemer, G. (2009). Psychometric properties of Children’s Hope Scale: Validity and reliability study. Elementary Education Online, 8(2), 379-390.

Çocuk ve Ergenler İçin Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Formu

Çıkrıkçı, Ö. (2016). Çocuk ve Ergenler İçin Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 905-916.

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Arslan, G . (2015). Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinin (ÇGPSÖ-12) psikometrik özellikleri: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 1-12. DOI: 10.12984/eed.23397

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Arslan, G. (2015). Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ-12) psikometrik özellikleri: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi,16(1), 1-12.

Çocuklar için Merhamet Ölçeği

Nas, E. and Sak, R. (2020). A new compassion scale for children and its psychometric properties. Child Psychiatry & Human Development, 52, 477–487.  https://doi.org/10.1007/s10578-020-01034-0

Çocuklar İçin Yaşam Doyum Ölçeği

Altay, D. ve Ekşi, H. (2018, Ekim). Çocuklar için yaşam doyumu ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu'nda sunulan tam metin bildiri (ss. 354-362), İstanbul, Türkiye.

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A., Üneri, Ö.Ş. ve Karakaya, I. (2007). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 353-363.

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (ÇİYKÖ) 8-12 Yaş Çocuk Formu

Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A. ve Karakaya, I. (2008). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 8-12 Yaş Çocuk Formunun geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 87-98.

Çocuklarda Ameliyat Sonrası İyileşme Ölçeği

Kürtüncü, M., Kurt, A. (2023). Postoperative recovery in children: Turkish cross-cultural adaptation. Paediatric Anaesthesia. doi.org/10.1111/pan.14638    

Çocuklarda Umut Ölçeği

Atik, G., ve Kemer, G . (2009). Çocuklarda Umut Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 8(2), 379-390.

Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeği

Akın, A., Uysal, R. ve Çitemel, N. (2013). Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 71-80.

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi