TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

297 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yaşamda Anlam Ölçeği

Demirbaş, N. (2010). Yaşamda anlam ve yılmazlık (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşamda Anlam Ölçeği Lise Formu

Demirbaş-Çelik, N. ve İşmen-Gazioğlu, E. (2015). Yaşamda Anlam Ölçeği Lise Formu: Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 42-60.

Yaşamda Uyum Ölçeği

Satici, A., & Tekin, E. (2017). Harmony in Life Scale - Turkish version: Studies of validity and reliability. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30, 18. DOI: 10.1186/s41155-017-0073-9

Yaşamda Uyum Ölçeği

Satıcı, S.A.,ve Göcet Tekin, E. (2017). Harmony in Life Scale - Turkish version: Studies of validity and reliability. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30 ,18-27.

Yaşamın Anlamı Ölçeği

Demirdag, S. ve Kalafat, S. (2015). Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 83-95. DOI: 10.17679/iuefd.16250801

Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ)

Demirdağ, S. ve Kalafat, S. (2015). Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 83-95.

Yaşanılan Yer Algısı Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, H. (2017, Mayıs). Sinop'ta huzur ve mutluluk: İnsanın yaşadığı yeri nasıl algıladığı huzuru ve mutluluğu ile ilişkili midir? 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Üsküdar Üniversitesi, 12-14 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

Yaşantılar Ölçeği

Ünlü-Kaynakçı, F. Z. (2018). Merkezsizleştirme becerisini değerlendirme: Yaşantılar Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9, 150-160. doi: 10.21031/epod.367560

Yaşlılarda Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (YPİOÖ)

Gümüş Demir, Z. (2022). Yaşlılarda Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 6 (1), 16-32.  https://doi.org/10.24876/senex.2023.49

Yeni Esenlik Ölçeği

Alkan, N. (2022). Yeni Esenlik Ölçeği: Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 285-306.

Yerleşim Çevrelerine İlişkin Tutum Ölçeği

Gökten, M. (1991). Toplu konutlarda insan-mekan ilişkileri (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Arslan, G. (2015). Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (YPSÖ) Psikometrik Özellikleri: Düşük sosyoekonomik örneklemde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 16 (2),344-357.

Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği

Kaba, İ., Erol, M. ve Güç, K. (2018). Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-14.

Yetişkin Yılmazlık Ölçeği

Çakar, F. S., Karataş, Z. ve Çakır, M. A. (2015). Yetişkin Yılmazlık Ölçeği: Türk kültürüne uyarlanması Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (32),22-39.

Yetişkin Yılmazlık Ölçeği

Savi-Çakar, F., Karataş, Z. ve Çakır, M.A. (2014). Yetişkin Yılmazlık Ölçeği: Türk kültürüne uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 22-39.

Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeği

Eryılmaz, A. (2017). Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Mood Disorders, 7(2),116-123.

Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği

Basım, H. N. ve Çetin, F. (2011). Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği’nin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 104-114.

Yılmazlık Ölçeği

Basim, H. N., & Cetin, F. (2011). The reliability and validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 104.

Yılmazlık Ölçeği

Gürgan, U. (2006). Yılmazlık Ölçeği (YÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 45-74.

Youth Internalizing Problems Screener (YIPS)

Arslan, G. & Renshaw, T. L. (2018). Psychometrics of the Youth Internalizing Problems Screener with Turkish adolescents, International Journal of School & Educational Psychology [Online] doi: 10.1080/21683603.2018.1459990

Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeği

Erol, M. ve Yıldırım, İ. (2016). Yükseköğrenim yaşam doyumu ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 221-243.

Yüreklilik Ölçeği

Yalçındağ, B. (2009). Relationships between courage, self construals and other associated variables (Master's thesis). Orta Doğu Teknik University Institute of Social Sciences, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi