TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Azimli Umut Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Bildiri

İNDİR
Ölçek Formu

İNDİR


Link: https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_d58c86b893da48c6b31e1796fc55d179.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü: Bildiri


Kaynak/Referans:

Ekşi, H. ve Başol, T. (2023). Azimli umut ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.


Geliştiren/Uyarlayan: Halil Ekşi, Tuğçe Başol


Yıl: 2023


Kaynak Adı: Azimli Umut Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Ay: Haziran


Sempozyum / Kongre Adı: 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi


Bildiri Türü: Bildiri Sunumu


Sorumlu Yazar: Tuğçe Başol


İletişim: tugcebasoll@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Azim, Umut


Kimlere Uygulanabilir: 18 Yaş Üstü Yetişkinler


Derecelendirme: 5'li Likert (1= hiç, - 5= çok)


Ölçek Puanlaması: Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 25 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi: Ölçekten alınan yüksek puan bireyin zor durumlar karşısında umudunu koruduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci: Azimli Umut Ölçeğinin uyarlama çalışması için ilk olarak ölçeği geliştiren yazarlarla iletişime geçilmiştir. Gerekli izinlerin alınmasının ardından orijinalinde İngilizce olarak geliştirilen ölçek maddelerinin ileri düzeyde Türkçe ve İngilizce bilen beş uzman tarafından çevirisi yapılmıştır. Ardından psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanından 3 uzman ile panel oluşturularak çeviri yapılan maddeler tartışılmış, uygun görülen maddeler seçilmiş ve elde edilen sonuçlara dayanılarak ölçeğin Türkçe formu oluşturulmuştur. Panelde belirlenen Türkçe formun İngilizceye geri çevirisi yapılmış ve özgün formdaki ifadeler ile karşılaştırılarak orijinal form ile aralarında anlam ve dilbilgisi yönünden farklılıklara rastlanıp rastlanmadığı incelenmiştir. Türkçe formun bu yönden orijinal form ile örtüştüğü saptanmıştır.


Geçerlik: Azimli Umut Ölçeğinin yapı geçerliğini saptamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Uyum indeksi değerleri GFI=.999, CFI=1.000, TLI=1,007, SRMR=.0054, RMSEA=.000 ve χ²/df=.469, p<.01 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt bağımlı geçerliğini incelemek için 59 kişiden oluşan grup ile Azimli Umut Ölçeği ve Sürekli Umut Ölçeği (Tarhan ve Bacanlı, 2015) arasındaki ilişki düzeyleri Pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Azimli Umut Ölçeği ile Sürekli Umut Ölçeği arasında p<.01 anlamlılık düzeyinde r= .644 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.


Güvenirlik: Azimli Umut Ölçeğinin güvenirlik çalışması için ölçeğin tümü Cronbach Alfa katsayısı kullanılarak incelenmiştir. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı değeri .857 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Persevering Hope Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Rueger, S. Y., Worthington, Jr, E. L., Davis, E. B., Chen, Z. J., Cowden, R. G., Moloney, J. M.,           & Glowiak, K. J. (2022). Development and initial validation of the Persevering Hope  Scale: Measuring wait-power in four independent samples. Journal of Personality  Assessment, 105 (1), 58-73. https://doi.org/10.1080/00223891.2022.2032100


Orijinal Ölçek Yazarlar: Sandra Yu Rueger, Everett L. Worthington, Jr., Edward B. Davis, Zhuo Job Chen, Richard G. Cowden, Jaclyn M. Moloney, Elisha Eveleigh, Lauren B. Stone, Austin W. Lemke ve Kevin J. Glowiak


Orijinal Ölçek Yıl: 2023


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Article


Orijinal Ölçek Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00223891.2022.2032100


Orijinal Ölçek DOI: https://doi.org/10.1080/00223891.2022.2032100


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi