TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Azimli Umut Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. İzin için ayrıca e-posta gönderilmesine gerek yoktur.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Bildiri


Kaynak/Referans

Ekşi, H. ve Başol, T. (2023). Azimli umut ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.


Geliştiren/Uyarlayan
Halil Ekşi, Tuğçe Başol


Yıl
2023


Kaynak Adı
Azimli Umut Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Şehir
İstanbul


Ülke
Türkiye


Ay
Haziran


Sempozyum / Kongre Adı
6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi


Bildiri Türü
Bildiri Sunumu


Link:
https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_d58c86b893da48c6b31e1796fc55d179.pdf


Dosyalar

Bildiri
PDF

Ölçek Formu
Word


Sorumlu Yazar
Tuğçe Başol


İletişim
tugcebasoll@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Azim, Umut


Kimlere Uygulanabilir
18 Yaş Üstü Yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç, - 5= çok)


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 25 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
Ölçekten alınan yüksek puan bireyin zor durumlar karşısında umudunu koruduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci
Azimli Umut Ölçeğinin uyarlama çalışması için ilk olarak ölçeği geliştiren yazarlarla iletişime geçilmiştir. Gerekli izinlerin alınmasının ardından orijinalinde İngilizce olarak geliştirilen ölçek maddelerinin ileri düzeyde Türkçe ve İngilizce bilen beş uzman tarafından çevirisi yapılmıştır. Ardından psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanından 3 uzman ile panel oluşturularak çeviri yapılan maddeler tartışılmış, uygun görülen maddeler seçilmiş ve elde edilen sonuçlara dayanılarak ölçeğin Türkçe formu oluşturulmuştur. Panelde belirlenen Türkçe formun İngilizceye geri çevirisi yapılmış ve özgün formdaki ifadeler ile karşılaştırılarak orijinal form ile aralarında anlam ve dilbilgisi yönünden farklılıklara rastlanıp rastlanmadığı incelenmiştir. Türkçe formun bu yönden orijinal form ile örtüştüğü saptanmıştır.


Geçerlik
Azimli Umut Ölçeğinin yapı geçerliğini saptamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Uyum indeksi değerleri GFI=.999, CFI=1.000, TLI=1,007, SRMR=.0054, RMSEA=.000 ve χ²/df=.469, p<.01 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt bağımlı geçerliğini incelemek için 59 kişiden oluşan grup ile Azimli Umut Ölçeği ve Sürekli Umut Ölçeği (Tarhan ve Bacanlı, 2015) arasındaki ilişki düzeyleri Pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Azimli Umut Ölçeği ile Sürekli Umut Ölçeği arasında p<.01 anlamlılık düzeyinde r= .644 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.


Güvenirlik
Azimli Umut Ölçeğinin güvenirlik çalışması için ölçeğin tümü Cronbach Alfa katsayısı kullanılarak incelenmiştir. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı değeri .857 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Persevering Hope Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Rueger, S. Y., Worthington, Jr, E. L., Davis, E. B., Chen, Z. J., Cowden, R. G., Moloney, J. M.,           & Glowiak, K. J. (2022). Development and initial validation of the Persevering Hope  Scale: Measuring wait-power in four independent samples. Journal of Personality  Assessment, 105 (1), 58-73. https://doi.org/10.1080/00223891.2022.2032100


Orijinal Ölçek Yazarlar
Sandra Yu Rueger, Everett L. Worthington, Jr., Edward B. Davis, Zhuo Job Chen, Richard G. Cowden, Jaclyn M. Moloney, Elisha Eveleigh, Lauren B. Stone, Austin W. Lemke ve Kevin J. Glowiak


Orijinal Ölçek Yıl
2023


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Article


Orijinal Ölçek Link:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00223891.2022.2032100


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1080/00223891.2022.2032100


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi