TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Arslan, G. (2015). Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ-12) psikometrik özellikleri: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi,16(1), 1-12.


Geliştiren/Uyarlayan
Gökmen Arslan


Yıl
2015


Kaynak Adı
Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ-12) Psikometrik Özellikleri-Geçerlik Güvenirlik Çalışması


Dergi
Ege Eğitim Dergisi


Cilt
16


Sayı
1


Sayfa Aralığı
1-12


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/egeefd/article/view/5000079447/5000120002


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Gökmen Arslan


İletişim
gkmnarslan@gmail.com


Alt Boyutlar
Akademik Öz-yeterlik, Duygusal öz-yeterlik, Sosyal öz-yeterlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut ve 12 maddeden oluşmaktadır.
"Hayatımda saygı duyabileceğim insanlar var."
" Ailem zor zamanlarımda yanımdadır."
"Yaşadığım toplumda bana adil bir şekilde davranılır."


Kimlere Uygulanabilir
Ortaokul ve Lise Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç tanımlamıyor-5 beni tamamen tanımlıyor)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Uyum indekslerine ilişkin χ2 ve sd değerlerinin birbirine oranlandığında, χ2 /sd (105.498/52) oranının 2.03 olduğu görülmüştür. Elde edilen RMSEA değeri incelendiğinde, .060 (%90, .045-.080) düzeyinde bir uyum indeksine sahiptir.
Diğer uyum indekslerine bakıldığında, GFI’nın .94, NFI’nın .94, CFI’nın .97, ve IFI’nın .97 olduğu görülmüştür. Standardize edilmiş RMR değerine bakıldığında ise, uyum indeksinin .039 olduğu görülmektedir. Sonuç olarak doğrulayıcı faktör analizi sonucu 12 maddelik modelin yeterli düzeyde uyum gösterdiği söylenebilir.


Güvenirlik

Cronbach alpha değeri .91 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi