TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160826


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Akın, A. ve Anlı, G. (2011). Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 42-49


Geliştiren/Uyarlayan: Ahmet Akın, Gazanfer Anlı


Yıl: 2011


Kaynak Adı: Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 7


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 42-49


Sorumlu Yazar: Ahmet Akın


İletişim: ahmet.akin@medeniyet.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Bireysel Gelişim İnsiyatifi


Alt Boyutlar: Bilinçlilik, İzolasyon, Öz Yargılama, Özdeşleşme, Paylaşımların bilincinde olma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Öz-duyarlık Ölçeği; öz sevecenlik, öz yargılama,paylaşımların bilincinde olma, izolasyon, bilinçlilik ve aşırı özdeşleşme şeklinde altı alt ölçekten oluşmaktadır. Yirmi altı maddeden oluşan


Kimlere Uygulanabilir: Lise son sınıf öğrencileri


Geçerlik:

Uyum geçerliği çalışmasında bireysel gelişim inisiyatifinin özsevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik ile pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır


Güvenirlik:

BGİÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .90, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .94 olarak bulunmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi