TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

281 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yaşam Doyumu Ölçeği

Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşam Doyumu Ölçeği

Durak, M., Senol-Durak, E., & Gencoz, T. (2010). Psychometric properties of the Satisfaction with Life Scale among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Social Indicators Research, 99(3), 413-429. doi: 10.1007/s11205-010-9589-4

Yaşam Doyumu Ölçeği

Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15(59), 1250-1262.

Yaşam Etkililiği Ölçeği

Ekşi, H., Kaya, Ç. & Sancar, D. (2018). A convenient measure for psychoeducational effectiveness studies: the Psychometric properties of Life Effectiveness Questionnaire [Psikoeğitim etkililiği incelemeleri için elverişli bir araç: Yaşam Etkililiği Ölçeği’nin psikometrik özellikleri]. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (pp. 488-491). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

Yaşam Hedefleri İndeksi (Aspiration Index)

Sonmez, F. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the Aspiration Index and the relationship between aspirations and subjective well-being. International Journal of Happiness and Development, 1-25. 

Yaşam Kalitesi Ölçeği

Erci, B. (2005). Reliability and validity of the Turkish version of The Quality Of Life Scale. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 8(2),74-81.

Yaşam Kalitesi Ölçeği

Türütgen-Şimşek, Z. (2000). Ruhsal bozukluğu olan kişilerin yaşam kaliteleri ve toplum içinde bakım ve tedavilerine örgütsel bir yaklaşım (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşam Memnuniyeti Ölçeği

Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Yaşam Memnuniyeti Ölçeği (YMÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 95-102. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.68461

Yaşam Yönelimi Testi

Kahleoğulları, G. (2017). Hayatta Amaç Ölçeği, Hayatta Anlam Anketi Ve Yaşam Yönelimi Testi Revize Türkçe versiyonunun geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Yaşamda Anlam Ölçeği

Demirbaş, N. (2010). Yaşamda anlam ve yılmazlık (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşamda Anlam Ölçeği Lise Formu

Demirbaş-Çelik, N. ve İşmen-Gazioğlu, E. (2015). Yaşamda Anlam Ölçeği Lise Formu: Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 42-60.

Yaşamda Uyum Ölçeği

Satici, A., & Tekin, E. (2017). Harmony in Life Scale - Turkish version: Studies of validity and reliability. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30, 18. DOI: 10.1186/s41155-017-0073-9

Yaşamda Uyum Ölçeği

Satıcı, S.A.,ve Göcet Tekin, E. (2017). Harmony in Life Scale - Turkish version: Studies of validity and reliability. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30 ,18-27.

Yaşamın Anlamı Ölçeği

Demirdag, S. ve Kalafat, S. (2015). Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 83-95. DOI: 10.17679/iuefd.16250801

Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ)

Demirdağ, S. ve Kalafat, S. (2015). Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 83-95.

Yaşanılan Yer Algısı Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, H. (2017, Mayıs). Sinop'ta huzur ve mutluluk: İnsanın yaşadığı yeri nasıl algıladığı huzuru ve mutluluğu ile ilişkili midir? 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Üsküdar Üniversitesi, 12-14 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

Yaşantılar Ölçeği

Ünlü-Kaynakçı, F. Z. (2018). Merkezsizleştirme becerisini değerlendirme: Yaşantılar Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9, 150-160. doi: 10.21031/epod.367560

Yaşlılarda Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (YPİOÖ)

Gümüş Demir, Z. (2022). Yaşlılarda Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 6 (1), 16-32.  https://doi.org/10.24876/senex.2023.49

Yeni Esenlik Ölçeği

Alkan, N. (2022). Yeni Esenlik Ölçeği: Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 285-306.

Yerleşim Çevrelerine İlişkin Tutum Ölçeği

Gökten, M. (1991). Toplu konutlarda insan-mekan ilişkileri (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Arslan, G. (2015). Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (YPSÖ) Psikometrik Özellikleri: Düşük sosyoekonomik örneklemde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 16 (2),344-357.

Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği

Kaba, İ., Erol, M. ve Güç, K. (2018). Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-14.

Yetişkin Yılmazlık Ölçeği

Çakar, F. S., Karataş, Z. ve Çakır, M. A. (2015). Yetişkin Yılmazlık Ölçeği: Türk kültürüne uyarlanması Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (32),22-39.

Yetişkin Yılmazlık Ölçeği

Savi-Çakar, F., Karataş, Z. ve Çakır, M.A. (2014). Yetişkin Yılmazlık Ölçeği: Türk kültürüne uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 22-39.

Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeği

Eryılmaz, A. (2017). Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Mood Disorders, 7(2),116-123.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi