TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

314 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Şizofreni Umut Ölçeği

Şahin-Altun, Ö., Özer, D., Okanlı, A., Karakaş, A.S., Öztürk, Z., & Kayaoğlu, K. (2022). Şizofreni Umut Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 14(Ek-1), 183-191. Doi: 10.18863/pgy.1168790

Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanteri

Yerin Güneri, O., Skovholt, T. M., Ünlü Kaynakçı, F. Z., & Aydın, G. (2017). Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yıldız Journal of Educational Research, 2(2), 1-18.

Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği- Sağlık Çalışanları Versiyonu

Turğut ,N. (2017). Hastanede çalışan hemşire ve sağlık personeli örnekleminde “Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği” ve “Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği” geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara).

Sosyal ve Duygusal Sağlık Anketi

Telef, B. B. & Furlong, M. J. (2016). Adaptation and validation of the Social and Emotional Health Survey–Secondary into Turkish culture, International Journal of School & Educational Psychology, 1-11.

Spiritüel İyilik Ölçeği

Serbest, E., & Şahin, Z. A. (2021) Turkish Validity And Reliability Study of Spirituality Index of Well-Being. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(4), 872-878.

Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Tingaz, E. O. (2020). Sporcu Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 71-80.

Sporcu Ruh Sağlığı Sürekliliği- Kısa Formu

Tingaz, E. O. (2022). Sporcu Ruh Sağlığı Sürekliliği-Kısa Formu: Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 33(1), 43-52. https://doi.org/10.17644/sbd.948200

Sporcularda İyimserlik ve Karamsarlık Ölçeği (SİVKÖ)

Tekkurşun-Demir, G. (2022). Sporcularda İyimserlik ve Karamsarlık Ölçeği’nin (SİVKÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 13(49), 875-887. Doi: http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3124

Sportif Yaşam Doyumu Ölçeği

Somoğlu, M. B., & Cihan, H. (2022). Sportive Life Satisfaction Scale: Adaptation study to Turkish culture. Mediterranean Journal of Sport Science, 5(Special Issue 1), 531-547. Doi: https://doi.org/10.38021asbid.1194098.

Spreitzer Psikolojik Güçlendirme Ölçeği

Üner, S.,& Turan, S. (2010). The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer’s psychological empowerment scale. BMC Public Health, 10: 117-125.

Spreitzer’nin Psikolojik Güçlülük Ölçeği

Uner, S., & Turan, S. (2010). The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer's psychological empowerment scale. BMC Public Health, 10(1), 117-125. https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-117

Stirling Çocuklar İçin Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Akın, A., Yılmaz, S., Özen, Y., Raba, S. ve Özhan, Y. (2016). Stirling Çocuklar İçin Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. V. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, bildiri kitabı içinde (ss. 74-79). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Şükran Ölçeği

Kardaş, F. ve Yalçın, İ . (2019). Şükran Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(69), 13-31. doi: 10.17755/esosder.406306

Sürekli Umut Ölçeği

Tarhan, S. ve Bacanlı, H. (2015). Sürekli Umut Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 1-14.

Sürekli Umut Ölçeği

Tarhan, S. (2012). Umudun özyeterlik, algılanan sosyal destek ve kişilik özelliklerinden yordanması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tahammül Ölçeği

Ersanlı, E. (2014). The validity and reliability study of Tolerance Scale. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 4(1), 85-89.

Tahliye Sonrası Gelecek Beklentileri Ölçeği

Karaca, Ö. (2010). Psychological problems of prisoners on the bases of their upon-release future expectations and personality characteristics: The importance of being parent and time left before release (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Temel Empati Ölçeği

Topçu, Ç., Erdur-Baker, Ö. ve Çapa-Aydın, Y. (2010). Temel Empati Ölçeği Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 174-182.

Toplum Psikolojik Sağlamlığı Ölçeği

Hatun, O., & Topal-Özgen, G. (2022). Investigation of psychometric properties of the Turkish version of the Transcultural Community Resilience Scale. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 97-107. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.00

Toronto Bilgece Farkındalık Ölçekleri

Travma Sonrası Gelişim Envanteri

Aydın, R., & Kabukçuoğlu, K. (2020). The factor structure of the posttraumatic growth inventory in cancer patients in Turkey. Health Soc Care Community, 28, 1603–1610. https://doi.org/10.1111/hsc.12985

Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği

Eryılmaz, A. ve Mammadov, M. (2016). Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği’nin Psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(13), 247-257.

Uterin Fibroid Semptom ve Yaşam Kalitesi Ölçeği

Cengiz, B., & Demirci, N. (2017). The effects of uterine fibroid symptoms on quality of life ın women. Jaren, 3(1), 13-21. Doi: 10.5222/jaren.2017.013

Utian Yaşam Kalitesi Ölçeği (UYKÖ)

Abay, H. (2013). Utian yaşam kalitesi ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Uyum Ölçeği-Üniversite Formu

Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B., Ekşi, H. ve Otrar, M. (2003). Uyum Ölçeği – Üniversite Formu' nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 49-64.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi