TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

322 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çocuklar için Merhamet Ölçeği

Nas, E. and Sak, R. (2020). A new compassion scale for children and its psychometric properties. Child Psychiatry & Human Development, 52, 477–487.  https://doi.org/10.1007/s10578-020-01034-0

Çocuklar İçin Öz Şefkat Ölçeği

Çakmak, A., Kanak, M. ve Özkubat, S. (2018). Çocuklar için öz şefkat ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Studies, 13(26), 295-305. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14405

Çocuklar için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Gökdemir, M. E. ve Ekşi, H. (2023). Çocuklar için Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. T. Erdoğmuş ve Ş. Karabatak (Ed.), 11. Türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi bildiriler kitabı – I içinde (s. 267-280). İlem.

Çocuklar İçin Yaşam Doyum Ölçeği

Altay, D. ve Ekşi, H. (2018, Ekim). Çocuklar için yaşam doyumu ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu'nda sunulan tam metin bildiri (ss. 354-362), İstanbul, Türkiye.

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A., Üneri, Ö.Ş. ve Karakaya, I. (2007). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 353-363.

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (ÇİYKÖ) 8-12 Yaş Çocuk Formu

Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A. ve Karakaya, I. (2008). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 8-12 Yaş Çocuk Formunun geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 87-98.

Çocuklarda Ameliyat Sonrası İyileşme Ölçeği

Kürtüncü, M., Kurt, A. (2023). Postoperative recovery in children: Turkish cross-cultural adaptation. Paediatric Anaesthesia. doi.org/10.1111/pan.14638    

Çocuklarda Umut Ölçeği

Atik, G., ve Kemer, G . (2009). Çocuklarda Umut Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 8(2), 379-390.

Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeği

Akın, A., Uysal, R. ve Çitemel, N. (2013). Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 71-80.

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeği (MSLSS)

Şeten, C. (2012). Meta-analiz:Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeğinin (MSLSS) güvenilirlik genelleştirmesine ilişkin bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Çok Boyutlu Varoluşsal Anlam Ölçeği (Üniversite Formu)

Subasi, M., Karaman, H. & Bulut, S. (2023, December 22-24). Psychometric Properties of the Multidimensional Existential Meaning Scale [Conference presentation]. Ege 10th International Conference on Social Sciences, Izmir, Türkiye.

Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği

Atak, H., Kapçı, E. G., & Çok, F. (2013). Evaluation of the Turkish version of the Multi-measure Agentic Personality Scale. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(3).

Connor-Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Karaırmak, Ö. (2010). Establishing the psychometric qualities of the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC) using exploratory and confirmatory factor analysis in a trauma survivor sample. Psychiatry research, 179(3), 350-356. doi:10.1016/j.psychres.2009.09.012

Dengeli Yaşam Ölçeği

Aypay, A. ve Kara, A. (2018). Pozitif Psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 63-79. Doi: 10.19126/suje.408531

Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeği

Aypay, A. ve Kara, A. (2018). Pozitif Psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 63-79. Doi: 10.19126/suje.408531

Deprem Korkusu Ölçeği

Satıcı, S. A., Okur, S., Deniz, M. E., Karaağaç, Z. G., Yılmaz, F. B., Kütük, H., Satıcı, B., & Kaya, Y. (2023). The development and initial validation of the Earthquake Fear Scale: Its links to personality traits, psychological distress, harmony in life, and mental wellbeing. Stress and Health, 1-12. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/smi.3306

Dinî Başa Çıkma Ölçeği

Abanoz, S. (2023). Dinî Başa Çıkma: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eskiyeni, 48, 201-222. https://doi.org/10.37697/eskiyeni.1226612.

Diyabete Özgü Öz Merhamet Ölçeği Ebeveyn Versiyonu (ÖMÖ-De)

Baykal D.Ç., & Özdemir F.K. (2023). Parental Version of The Diabetes-Specific Self-Compassion Scale Scs-(Dp) Turkish Validity and Reliability Study. Ağrı Medical Journal, 1(2), 43-48.

Doğada Cesaret Ölçeği

Aykora, E. (2022). Doğada Cesaret Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması. Turan-Sam, 14 (56), 99-107. http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Durumsal Kendini Affetme Ölçeği

Aydın, G., & Yerin-Güneri, O. (2017). Testing factor structure and reliability of Turkish version of State Self-Forgiveness Scale (SSFS). EJER 4th International Eurasian Educational Research Congress. Denizli, Turkey.

Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeği

Sarıçam, H. (2014). Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014) September 01-03, 2014, Istanbul, Turkey.

Duyarlık Ölçeği

Seyrek, Ö. D., Ersanlı, K., & Tunç, T. (2016). Duyarlık ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 284-294.

Duygusal Esneklik Ölçeği

İme, Y., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Emotional Flexibility Scale: Its association with subjective well being and resilience during Covid-19 pandemic. Child Indicators Research, 15, 2141–2154. https://doi.org/10.1007/s12187-022-09959-9

Duygusal Okuryazarlık Becerisi Ölçeği

Alemdar, M. & Anılan, H. (2020). The Development and Validation of the Emotional Literacy Skills Scale. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2) , 258-270. DOI: 10.33200/ijcer.757853

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi