TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 178 Pozitif Psikoloji

281 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeği (MSLSS)

Şeten, C. (2012). Meta-analiz:Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeğinin (MSLSS) güvenilirlik genelleştirmesine ilişkin bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği

Atak, H., Kapçı, E. G., & Çok, F. (2013). Evaluation of the Turkish version of the Multi-measure Agentic Personality Scale. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(3).

Connor-Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Karaırmak, Ö. (2010). Establishing the psychometric qualities of the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC) using exploratory and confirmatory factor analysis in a trauma survivor sample. Psychiatry research, 179(3), 350-356. doi:10.1016/j.psychres.2009.09.012

Dengeli Yaşam Ölçeği

Aypay, A. ve Kara, A. (2018). Pozitif Psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 63-79. Doi: 10.19126/suje.408531

Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeği

Aypay, A. ve Kara, A. (2018). Pozitif Psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 63-79. Doi: 10.19126/suje.408531

Doğada Cesaret Ölçeği

Aykora, E. (2022). Doğada Cesaret Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması. Turan-Sam, 14 (56), 99-107. http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Durumsal Kendini Affetme Ölçeği

Aydın, G., & Yerin-Güneri, O. (2017). Testing factor structure and reliability of Turkish version of State Self-Forgiveness Scale (SSFS). EJER 4th International Eurasian Educational Research Congress. Denizli, Turkey.

Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeği

Sarıçam, H. (2014). Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014) September 01-03, 2014, Istanbul, Turkey.

Duyarlık Ölçeği

Seyrek, Ö. D., Ersanlı, K., & Tunç, T. (2016). Duyarlık ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 284-294.

Duygusal Esneklik Ölçeği

İme, Y., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Emotional Flexibility Scale: Its association with subjective well being and resilience during Covid-19 pandemic. Child Indicators Research, 15, 2141–2154. https://doi.org/10.1007/s12187-022-09959-9

Duygusal Okuryazarlık Becerisi Ölçeği

Alemdar, M. & Anılan, H. (2020). The Development and Validation of the Emotional Literacy Skills Scale. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2) , 258-270. DOI: 10.33200/ijcer.757853

Duygusal Otantiklik Ölçeği

Karakuş, S., Akbay, S. E. ve Uzun, N. B. (2022). The development of “Emotional Authenticity Scale”: Validity and reliability studies. I-Manager’s Journal on Educational Psychology, 15(4), 51-63. https://doi.org/10.26634/jpsy.15.4.18833

Duygusal Öz-yeterlik Ölçeği

Totan, T., İkiz, E., & Karaca, R. (2010). Duygusal Öz-yeterlik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanarak tek ve dört faktörlü yapısının psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 71-95.

Duygusal Yılmazlık Ölçeği

Kurtoğlu, G. ve Doğan, S. (2016). Duygusal Yılmazlık Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 8, 223-239. doi: 10.16947/fsmia.281701

Düzenleyici Duygusal Öz-etkililik Ölçeği

Totan, T. (2014). The Regulatory Emotional Self-efficacy Scale: Issues of reliability and validity within a Turkish sample group. Psychological Thought, 7(2), 144-155.

Ebeveynlikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Aslan Gördesli, M., Arslan, R., Çekici, F., Aydın Sünbül, Z., Malkoç, A. (2018). The Psychometric Properties of The Mindfulness In Parenting Questionnaire In Turkish Sample. European Journal of Education Studies, 5(5), 175-188.

Eğilimsel Pozitif Duygu Ölçekleri

Akın, A., Akın, U., Turan, M. E., Kaya, Ç. ve Altundağ, Y. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Dispositional Positive Emotion Scales. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 78-81. dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.158

Ego Sağlamlığı Ölçeği

Önder, A. ve Ogelman, H. G. (2011). Beş-Altı Yaş Çocukları için Ego Sağlamlığı Ölçeğinin (Öğretmen-anne-baba formları) güvenirlik geçerlik çalışması. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2(1), 5-21.

Egzersiz Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (EBİFÖ)

  Demir, G. T. ve Cicioğlu, H. İ. (2022). Egzersiz Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (EBİFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 13(1), 99-115.

EPOCH İyi Oluş Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Gençlik Araştırmaları Dergisi 3(3), 9-30.

Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği

Tuncer, M. (2011). Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Electronic Turkish Studies, 6(3,) 2265-1275.

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği

Eryılmaz, A.(2009). Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin geliştirilmesi.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-989.

Ergen Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Bulut, S., Doğan, U.,ve Altundağ, Y. (2013). Adolescent Psychological Resilience Scale:Validity and reliability study. Suvremena psihologija, 16(1), 21-32.

Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EYBFÖ)

Sarıçam, H., & Çelik, İ. (2018). Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EYBFÖ) Türkçe formunun psikometrik özellikleri. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2018 Özet Kitabı (ID:18390). Manisa, Türkiye.

Ergenler İçin Affetme Ölçeği

Asıcı, E. ve Karaca, R. (2018). Ergenler İçin Affetme Ölçeği (EAÖ): Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 13 (11), 205-228.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi