TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.163 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Üstün Yetenekliler Derecelendirme Ölçekleri-Okulöncesi/Anaokulu Formu

Alma, S. (2015). Üstün yetenekliliği derecelendirme ölçekleri-okulöncesi/anaokulu formu (GRS-P)‘nun türkçeye uyarlanması (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya

Üstün Zekalılar ve Yeteneklilerin Eğitiminde Rekabet Becerileri ve Zorluk Düzeyi Ölçeği (CCS)

Eker, A. (2022). Competition skills and challenge level scale (CCS) in gifted and talented education: Development, validity and reliability. Journal of Gifted Education and Creativity, 9(1), 75-84.

Utanç Pusulası Ölçeği

Akıncı, İ. & Cesur-Atintaş, M. (2020). Psychometric properties of Turkish compass of Shame scale. Psikoloji Çalışmaları - Studies in Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.26650/SP2019-0053

Utandıran Diğeri Ölçeği – 2

Yıldırım, J. C., Kozak, E. D. ve Türkarslan, K. K. (2021). Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Klinik Psikoloji Dergisi. https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000033

Uterin Fibroid Semptom ve Yaşam Kalitesi Ölçeği

Cengiz, B., & Demirci, N. (2017). The effects of uterine fibroid symptoms on quality of life ın women. Jaren, 3(1), 13-21. Doi: 10.5222/jaren.2017.013

Utian Yaşam Kalitesi Ölçeği (UYKÖ)

Abay, H. (2013). Utian yaşam kalitesi ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Utrech Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği

Şahin, S., ve Çankır, B. (2018). İş tatmininin iş performansına etkisinde çalışmaya tutkunluğun aracılık rolü: Satış ve pazarlama sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (17. UİK Özel Sayısı), 389-402.

Utrecht Kimlik Bağlanma Ölçeği

Morsünbül, U., Crocetti, E., Çok, F., & Meeus, W. (2014). Brief report: The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Gender and age measurement invariance and convergent validity of the Turkish version. Journal of Adolescence, 37(6), 799-805. doi: 10.1016/j.adolescence.2014.05.008

Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği

Eryılmaz, A. ve Doğan, T. (2012). İş yaşamında öznel iyi oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(1): 49-55

Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği- Öğrenci Formu

Çapri, B., Gündüz, B., & Akbay, S. E. (2017). Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms’ (UWES-SF) adaptation to Turkish, validity and reliability studies, and the mediator role of work engagement between academic procrastination and academic responsibility. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 411–435. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.2.0518

Utrecht Yasa Bağlı Ruminasyon Ölçeği

Tekin, H. H. ve Kırlıoğlu, M. (2019). Utrecht Yasa Bağlı Ruminasyon Ölçeği'nin (UYRÖ) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirliği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1114-1134. doi:10.26466/opus.550290

Uyarıcı İşleme Hassasiyeti Ölçeği

Şengül-İnal, G. (2014). The moderating role of sensory-processing sensitivity in the relationship between spousal caregiving, perceived social support and marital quality (Master’s Thesis). Middle East Technical University, Ankara.

Uyarlanmış Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği

Şenol-Durak, E., & Durak, M. (2019, June 18-19). Cultural adaptation of The Adapted Mobile Phone Use Habits (AMPUH) And The Adapted Cell Phone Addiction Test (ACPAT) in Turkish students and adults [Paper presentation]. 2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences Proceedings, Istanbul, Turkey.

Uygulama Temelli Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği

Altundağ, Y., Yandı, A. ve Ünal, A. (2019). Uygulama temelli akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Sakarya University Journal of Education, 9(2), 261-281. doi: 10.19126/suje.516365

Uyku Değişkenleri Anketi

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Uyku Hijyeni İndeksi

Ozdemir, P. G., Boysan, M., Selvi, Y., Yildirim, A., & Yilmaz, E. (2015). Psychometric properties of the Turkish version of the Sleep Hygiene Index in clinical and non-clinical samples. Comprehensive psychiatry, 59, 135-140. DOI: 10.1016/j.comppsych.2015.02.001

Uyku ile İlgili İşlevsiz İnanç ve Tutumlar Ölçeği

Boysan, M., Merey, Z. Kalafat, T. ve Kağan, M. (2010). Validation of a brief version of the dysfunctional beliefs and attitudes about sleep scale in Turkish sample. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 314–317. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.095

Uyku İnancı Ölçeği

DEMİRKAN YAPAR, Ü., & BİRGİLİ, F. (2021). Uyku İnancı Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Metodolojik Çalışma. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 13(3), 605-615. DOI: 10.5336/nurses.2020-78838

Uyku Kalitesi Ölçeği

Önder, İ., Masal, E., Demirhan, E., Horzum, M.B.,& Beşoluk, Ş. (2016). Psychometric properties of Sleep Quality Scale and Sleep Variables Questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (3), 9-21.

Uyku Öncesi Uyarılma Ölçeği

Türkarslan, K. K., Canel-Çınarbaş, D., & Nicassio, P. M. (2023). The psychometric properties of the Turkish version of the Pre-sleep Arousal Scale. Sleep and Biological Rhythms. https://doi.org/10.1007/s41105-023-00483-z

Uykusuzluğu Felaketleştirme Ölçeği

Kabadayi, F., Mercan, O., Yazici-Kabadayi, S. et al. Validity and reliability of the Turkish version of the insomnia catastrophizing scale. Sleep Biol. Rhythms (2021). https://doi.org/10.1007/s41105-021-00336-7

Uykusuzluğu Felaketleştirme Ölçeği

Uygur, Ö. F., Hurşitoğlu, O., Uygur, H., Aydın, E. F., Orhan, F. Ö. (2022) Uykusuzluğu Felaketleştirme Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 25 (1), 101-111. https://doi.org/10.5505/kpd.2022.54189

Uykusuzluk Şikayetleri ve Uyku Kalitesi Temel Ölçeği

Ağar, İ., Malakcıoğlu, C. ve Mutlu, H. H. (2021). Uykusuzluk şikayetleri ve uyku kalitesi temel ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(4), 846-852. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.971532

Uyum Ölçeği-Üniversite Formu

Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B., Ekşi, H. ve Otrar, M. (2003). Uyum Ölçeği – Üniversite Formu' nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 49-64.

Uyumlu Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Uz-Baş, A. (2010). Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (34), 128-138.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi