TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.163 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Uyumsuz Düşünce Tarzları Ölçeği

KOÇ H, ARSLAN C (2021). Uyumsuz Düşünce Tarzları Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 10(1), 19 – 27 .https://doi.org/10.5455/JCBPR.68769

Uyumsuz Kişilik Özellikleri Envanteri

Kaçar, S. (2014). Uyumsuz kişilik özellikleri envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Uzak Bağlantılar Testi (Remote Associate Test)

Özen, G., Doğan, A. ve Cinan, S. (2015). Uzak Bağlantılar Testi: Norm ve güvenirlik çalışması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 35(2), 25-46.

Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği

Başol, O., Çömlekçi, M. F. (2022). Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 243-261 . https://doi.org/10.30798/makuiibf.862439

Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği

Akman, A. B., Eyvliyaoğlu, F., Erdost-Çolak, H. E.,  Erdirençeleb, M. (2019). Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Employee Relations, 24(1), 254-277. https://doi.org/ 10.53443/anadoluibfd.1169089.

Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği

Korucuk, M. (2023). Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Milli Eğitim Dergisi , 52 (238) , 1133-1156 . DOI: 10.37669/milliegitim.1109796

Uzamsal Görselleştirme Testi

Dokumacı Sütçü, N., ve Oral, B. (2019). Uzamsal Görselleştirme Testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1179-1195. doi:10.24106/kefdergi.2826

Uzlaşma Eğilimi Ölçeği

Hamedoğlu, M. A., Akın, A., Civan, S., Celik, E., İlbay, A. B. Akkaya, O., & Kaya, Ç. (2013, December). The validity and reliability of the Turkish version of the Willingness to Compromise Scale. Paper presented at the 2nd International Chaos, Complexity and Leadership Symposium (ICCLS 2013), Ankara, Turkey.

Validity and Reliability of the DeMoulin Self-Concept Developmental Scale for Turkish Preschoolers

TURAŞLI N (2014). Validity and Reliability of the DeMoulin Self-Concept Developmental Scale for Turkish Preschoolers. Eurasian Journal of Educational Research, 14(55), 55 – 72.

Varoluşsal Emzirme Zorluk Ölçeği

Bakırlıoğlu, B., Çetinkaya, B. (2023). Translation and adaptation of the Existential Breastfeeding Difficulty Scale to Turkish. The Journal of Pediatric Research, 10 (1), 64 – 71. https://doi.org/10.4274/jpr.galenos.2022.37791

Varoluşsal Endişe Ölçeği

Ümmet, D., Ekşi, H., Özkapu, Y., & Ekşi, F. (2018). The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A study of validity and reliability. Research and Development on Social Sciences, 423-429.

Varoluşsal Öfke Ölçeği

Deniz, B. N. (2016). Varoluşsal Öfke Ölçeği geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Varoluşsal Şükür Ölçeği

Çanakçı, H., & Ekşi, H.(2022). Adapting the Existential Gratitude Scale to Turkish: A Measure of Gratitude in Painful Times. Spiritual Psychology and Counseling, 7(1), 23-36.

Vatandaşlık Algısı Ölçeği

Çevik, M. S. & Erçetin, Ş. Ş. (2021). Vatandaşlık Algısı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (43) , 6445-6477 . DOI: 10.26466/opus.938404

Vatandaşlık Bilgi ve Beceri Ölçeği

İçen, M. (2020).  Vatandaşlık Bilgi ve Beceri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 7(4), 715-734. https://doi.org/10.21449/ijate.747745

Vatandaşlık Bilinç Ölçeği

Bozkaya, H., & İlgaz, S. (2021). Vatandaşlık bilinç ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (9) , 57-86

Vatandaşlık Duygusu Ölçeği

İçen, M. , Öztürk, C. & Yılmaz, A. (2017). Vatandaşlık Duygusu Ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Journal of Field Education, 3(2), 26-36. https://doi.org/10.32570/ijofe.370382

Vefakarlık Ölçeği

Yeğin, H. İ. (2017). Vefakarlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 119-132.

Vefakârlık Ölçeği

Yeğin, H. İ. (2017). Vefakârlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. dergİabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 119-132.

Veli Katılımı Ölçeği-VKÖ

Gürbüztürk, O., & Şad, S.N. (2010b). Turkish Parental Involvement Scale: Validity and reliability studies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 487-491.

Velilerin Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına Yönelik Tutum Ölçeği

Çakmak, F. (2013). Velilerin Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına Yönelik Tutum Ölçeği. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2). 71-97.

Velilerin Matematik Eğitimine Katkısı Ölçeği

Yenilmez, K. (2006). İlköğretimde velilerin matematik eğitimine katkı düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 13-28.

Veri Gazeteciliği Ölçeği

Ozay, S., Bayrakcı, S. (2022). Data journalism in Turkey: Developing a scale and measuring journalists’ skills. İnsan ve Toplum, 12(4), 74-98. Doi: 10.12658/M0666

Verilen Sosyal Destek Ölçeği

Aktaş, A., & Sertel-Berk, H. Ö. (2012). Verilen Sosyal Destek Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 32(2), 71-84.

Verilen Sosyal Destek Ölçeği

Aktaş, A. ve Sertel-Berk, H. Ö. (2012). Verilen Sosyal Destek Ölçeği'nin psikometrik özellikleri. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 32(2), 71-84.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi