TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

4.810 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Sönmez, B., Gündüz, G. ve Selvi, K. (2015). ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin lise öğrencilerine uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 14 (4), 1241-1259. https://doi.org/10.17051/io.2015.67218

Adalet Eğilim Ölçeği

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Adaletli Davranış Ölçeği

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Adaptation Study of Relationship Social Comparison Scale (ilişki sosyal karşılaştırma ölçeği)

Gürsoy, B., E. & Öner Özkan, B. (2020). Adaptation study of relationship social comparison scale. Nesne, 9(19), 30-41. DOI: 10.7816/nesne-09-19-03

Adleryan Aşağılık Üstünlük Komleksi Ölçeği Kısa Formu

Derin, S. & Şahin, E. S. (2021). Adleryan Aşağılık ve Üstünlük Kompleksi Ölçeği-Kısa Formu’nun Türk kültürüne uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. 6. Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi Kitapçığı, ss. 307-308.

Adölesan Aktivite Denge Ölçeği

Güney-Yılmaz, G., Avcı, H., & Akı, E. (2023). A new tool to measure occupational balance: Adolescent Occupational Balance Scale (A-OBS). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-14. Doi: 10.1080/11038128.2022.2154262

Adolesan Ayrılma-Bireyleşme Testi

Kösem- Şen, F. (2002). Adolesan Ayrılma-Birleşme Testi geçerlik güvenirlik çalışması (Tıpta uzmanlık). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Adölesanlar için Sağlıklı Yaşam Tarzı İnanç Ölçeği

Kudubeş, A. A., & Bektas, M. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of The Healthy Lifestyle Belief Scale for Adolescents. Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.02.006

ADÖLESANLARDA ÇAPA ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL FOBİ ÖLÇEĞi

Sağlan R. , Fidan S. T. , Kilit N. , Soysal A. , Metintaş S. ADÖLESANLARDA ÇAPA ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL FOBİ ÖLÇEĞİ’NİN TANI DEĞERİNİN BELİRLENMESİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2018; 3(3): 47-54.

Adolesanlarda E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Coşkun, S. ve Bebiş, H. (2015). Adolesanlarda e-sağlık okuryazarlığı ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gülhane Tıp Dergisi, 57 (4),378-384. http://dx.doi.org/10.5455/gulhane. 157832

Adolesanlarda Empati ve Sempati Kurma Ölçeği

Zengin, H, Yalnızoğlu Çaka, S. ve Çınar, N. (2018). Adolesanlarda Empati ve Sempati Kurma Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(2), 184-191.

Adölesanlarda İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Tutum Ölçeği

Coşkun, S. & Bebiş, H. (2016). ADÖLESANLARDA İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK LİKERT TİPİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 5(1), 25-32.

Adölesanlarda Meyve ve Sebze Tüketimi Değişim Süreci Ölçeği

Erol, S., Ergün, A., & Kadıoğlu, H. (2016). Adölesanlarda meyve ve sebze tüketimi değişim süreci ölçeği Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(2), 106-114. http://dx.doi.org/10.17681/hsp.31614

Afet Farkındalık Ölçeği

Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A. S. (2018). Development of Disaster Awareness Scale: A validity and reliability study. Review of International Geographical Education, 8 (2), 206 – 220.

Afet Tutum Ölçeği

Türkan, A. H., Kılıç, İ. & Tiryakioğlu, M. (2019). Development of a Disaster Attitude Scale and assessment of university students’ attitudes towards disasters. Ege Academic Review, 19 (4), 457-467. https://doi.org/10.21121/eab.476531

Affedicilik Ölçeği

Ersanlı, K., Vural- Batık, M.(2015).Development of The Forgıveness Scale: A study of relıabılıty and valıdıty.International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 10(7), 19-32. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8201 

Affedicilik Ölçeği

Sarıçam, H., & Akın, A. (2013). Affedicilik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-46.

Affektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği

Özkarar-Gradwohl, F. G., Panksepp, J., İçöz, F. J., Çetinkaya, H., Köksal, F., Davis, K. L., & Scherler, N. (2014). The influence of culture on basic affective systems: the comparison of Turkish and American norms on the affective neuroscience personality scales. Culture and Brain, 2(2), 173-192.

Affetme Kararı Ölçeği

Ekşi, H., Parlak, S. ve Demir-Celayir, G. (2018, Mayıs). Affetme Kararı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul.

Affetme Ölçeği

Ersanlı, K. & Vural-Batık, M. (2015). Development of the Forgiveness Scale: A study of reliability and validity. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 19-32

Ağır Bilişsel Tempo Ölçeği

Gözpınar, N., Çakıroğlu, S., & Görmez, V. (2020). Psychometric properties of the Sluggish Cognitive Tempo Scale in a Turkish sample of children and adolescents. Journal of Attention Disorders, 1-9. http://doi.org/10.1177/1087054720961824

Ağız Sağlığı Değerlendirme Aracı

Ercan-Şahin, N., & Jablonski, R. A. (2019). Psychometric properties of the oral health assessment tool Turkish version. Cukurova Medical Journal, 44, 513-520. https://doi.org/10.17826/cumj.567995.

Ağrı Felaketlendirme Ölçeği

Ugurlu, M., Karakas Ugurlu, G., Erten, S. & Caykoylu, A. (2017). Validity of Turkish Form of Pain Catastrophizing Scale And Modeling of The Relationship Between Pain-Related Disability With Pain İntensity, Cognitive, and Emotional Factors. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (2), 189-196, DOI: 10.1080/24750573.2017.1322672

Ağrı Felaketleştirme Ölçeği

Süren, M., Okan, I., Gökbakan, A. M., Kaya, Z., Erkorkmaz, Ü., Arici, S., Karamani S., & KAHVECİ, M. (2014). Factors associated with the Pain Catastrophizing Scale and validation in a sample of the Turkish population. Turkish journal of medical sciences, 44(1), 104-108. doi: 10.3906/sag-1206-67

Ağrı İnançları Ölçeği

Sertel- Berk, Ö. (2006). Kronik ağrı yaşantısı ve ağrı inançları: Ağrı İnançları Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi