TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

51 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği

Koçyiğit, M. ve Tekel, E. (2021). Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 547-568.

Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği

Koçyiğit, M., ve Tekel, E. (2021). Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 547-568. https://doi.org/10.33711/yyuefd.919429

Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Atik, A. D., ve Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi , 16(1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Çolak, K., Başkaya, M., Aydın, Ş., Keleş, E., ve Baran, B. (2021). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 825-851. http://dx.doi.org/10.33711/yyuefd.938724

Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testi

Çiğdemoğlu, C.,  Arslan, H. (2017). Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 671 – 699. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.26

Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Tanı Testi

Çiğdemoğlu, C., ve Arslan, H. Ö. (2017). Atmosfer ile ilgili çevre problemleri konularında kavram yanılgılarını tespit eden üç aşamalı tanı testinin Türkçeye uyarlanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 671-699.

Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT)

Şen, H. C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-39.

Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeği

Turan, Z. (2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 202 – 222.

Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği

Arslan, A. (2006, Aralık). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.

Bütünleşme Ölçeği

Erbil, D. G. ve Kocabaş, A. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencileri için Bütünleşme Ölçeğinin geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17( 1), 700-721. DOI: 10.33711/yyuefd.710059

Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2009, Aralık). Öğretmenler İçin Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 76-88.

Ders Çalışma Özyeterlik Algısı Ölçeği

Güvenç, H. (2010, Haziran). Ders Çalışma Özyeterlik Algısı Ölçeği’nin geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-69.

Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeği

Turan, Z. (2015). Beden eğitimi öğretmen adayları için Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 202-222.

Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeği

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 552-576.

Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeği

Kozikoğlu, İ., ve Senemoğlu N. (2018). Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeğinin geliştirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 552-576.

İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği (TKAÖ)

Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009, Haziran). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 270-287.

İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri için Bütünleşme Ölçeği

Erbil, D., Kocabaş, A. (2020). İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri için Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 700 – 721. https://doi.org/10.33711/yyuefd.710059.

İnformel İlişkiler Ölçeği

Memduhoğlu, H. B. ve Saylık, A. (2012). Okullarda İnformel İlişkiler Ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-21.

Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF)

Demirbaş-Çelik, N. (2018). Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 302-322. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.70

Kuvvetin Etkileri Ünitesine Yönelik Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeği

Bağ, H. ve Çalık, M. Kuvvetin Etkileri Ünitesine Yönelik Geçerli ve Güvenilir Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-24.

Kuvvetin Etkileri Ünitesine Yönelik Geçerli ve Güvenilir Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeği

Bağ, H. & Çalık, M. (2021). Kuvvetin etkileri ünitesine yönelik geçerli ve güvenilir bilimsel düşünme alışkanlıkları ölçeğinin geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-24. https://doi:10.3711/yyuefd.979118

Laboratuvar Öz Yeterlik Ölçeği

Akkus, A. (2020). Laboratuvar Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 991-1014. doi: 10.33711/yyuefd.800917

Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi

Öztürk, M. & Kaplan, A. (2017). Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve teste yönelik dereceli puanlama anahtarı geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 360-381.

Mesleki Alan İlgi Envanteri

Deniz, K. Z. (2009, Haziran). Mesleki Alan İlgi Envanteri (MAİ) geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 289-310.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi